Oslavy 100 let od vzniku Českoslovenka:

28. října jsme na Masarykově náměstí ve Fryštátě položili věnec k soše T. G. Masaryka a uctili společně s ostatními památku 100. výročí vzniku Československa.