CHCI VĚDĚT VÍCE

Dostupné bydlení, moderní vzdělání, péče o duševní zdraví i krajinu a boj proti sexuálnímu násilí: Piráti a Starostové představili program pro mladé

3. září 2021 Redakce
#udalost

„Naše vláda nám krade budoucnost a na mladé kašle. Jsou jí ukradené ceny bydlení, krajina, naše školy i to, že lidé dnes mnohem více řeší duševní pohodu, ochranu před sexuálním násilím či rovnoprávnost lidí při uzavírání sňatků. Nám to ale ukradené není. My nechceme dovolit, aby nám všem ukradli naši budoucnost. V koalici Pirátů a Starostů je řada mladých lidí pod 35 let na volitelných místech kandidátní listiny. I díky tomu je vize pro mladou generaci výraznou součástí programu a také je to zárukou, že bude hlas mladých ve Sněmovně opravdu slyšet,“ uvedl Ivan Bartoš. 

„My, Piráti a Starostové, máme plán, jak vrátit mladým lidem budoucnost. Zastavíme neřízené zadlužování státu, nastartujeme růst ekonomiky investicemi a podpoříme inovace, zvýšením transparentnosti omezíme korupci. Zajistíme, že politika zde bude hájit zájmy lidí, ne politických kmotrů, kteří patří již do minulosti. Tak, jak jsme to zvyklí dělat ve svých obcích a městech, na krajské úrovni. Tahle země si totiž změnu a budoucnost zaslouží. Pro moderní lidi vytvořme moderní zemi, dodal Vít Rakušan. Vyzval také mladé, aby šli k volbám a aby k tomu přesvědčili i své přátele: „Tohle jsou volby, ve kterých účast mladých bude snad nejdůležitější v historii Česka. Pokud se mladí budou účastnit voleb alespoň tak jako ostatní generace, mohou nám pomoci změnu pro tuto zemi skutečně zajistit. Pojďme do toho společně.”

Velkým tématem je pro řadu mladých lidí otázka dostupnosti bydlení. „Česko má nejhorší dostupnost bydlení v EU. Proto chceme podstatně urychlit stavební řízení, odstranit co nejvíc překážek ve výstavbě a podpoříme výstavbu v obcích, popsala Klára Kocmanová, dvojka kandidátky ve Středočeském kraji. „Chceme, aby obce rozšiřovaly své bytové fondy, a proto zlepšíme podmínky dotací na výstavbu obecních bytů, které dnes téměř nikdo nečerpá. A chceme také umožnit obcím regulovat krátkodobé ubytování v bytech, jako je Airbnb,“ dodal Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení a transparentnost.

Podle Lukáše Blažeje, dvojky v Ústeckém kraji, bude klíčové reagovat na změnu klimatu: „Změna klimatu probíhá a máme posledních pár let na její řešení. Nejde jen o povodně, požáry a vlny veder, ale i o polétavý prach, který dusí města, o kvalitu naší vody. Bereme to vážně a máme připraveny konkrétní kroky jako je například konec spalování uhlí, oživení krajiny skrze menší polu, remízky a tůně a masivní výsadbu zeleně v obcích a městech.“

Rovnoprávnosti LGBT+ osob se dlouhodobě věnuje František Kopřiva, pirátský poslanec a místopředseda Výboru pro evropské záležitosti. Koalice podle něj bude nadále prosazovat uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví. „Statisíce LGBT+ lidí nemají stále možnost uzavřít sňatek, jako to platí již ve 29 zemích světa. Přijetím tohoto zákona se ničí práva neomezí, zato to umožní uzavřít sňatek všem párům bez ohledu na jejich sexuální orientaci, dodal Kopřiva.

České školy byly v důsledku covidové pandemie zavřené nejdéle z celé Evropy. To se podle Báry Urbanové už nesmí opakovat. Vzdělání se totiž musí stát pro vládu prioritou. A hlavně má připravit na budoucnost. „Studenti biflují, aniž by viděli souvislosti. Není to vina lidí, učitelů ani ředitelů, ale systému. Přitom jen na půdě moderního vzdělávání může růst moderní ekonomika. Jen motivovaní lidé vymýšlí nové věci, uvedla Urbanová, ředitelka Institutu moderní politiky iSTAR.

Na digitalizaci se zaměřuje mladý starosta Tetína Matěj Hlavatý, kterého během akce zastoupil Vít Rakušan. „Komunikace s úřady je byrokratické peklo, které nás všechny stojí čas, peníze i nervy. Odmítáme trávit život ve frontách a vyplňovat stejné formuláře pořád dokola. Změníme to, řekl Rakušan.

Kateřina Stojanová, zastupitelka Ústeckého kraje, má jako hlavní téma boj proti sexuálnímu násilí. „V České republice se každá třetí žena setká s násilím a každá desátá se sexuálním násilím. Nad tím musíme přestat krčit rameny. Chceme se zaměřit na prevenci a napravit definici znásilnění, aby zohledňovala dobrovolnost, řekla Stojanová.

Posledním tématem je duševní zdraví. „Kvalitní péče o vlastní duševní zdraví je předpokladem spokojeného života. Tématu duševního zdraví je třeba dávat prostor již ve školách. Dále je nutné mít dostatek odborníků, kteří mohou pomoci. Proto musíme dostupnost psychoterapie zakotvit v zákoně a zajistit, aby pojišťovny posílily smluvní síť psychoterapeutů,“ uzavřel Štěpán Drtina, radní pro kulturu a památkovou péči v Kutné Hoře.

Program mladé generace je zveřejněn na www.pujdemkvolbam.cz. Před volbami budou Piráti a Starostové komunikovat s mladými především přes sociální sítě. Pomůžou jim také zařídit si voličské průkazy v několika studentských městech - Praze, Brně, Olomouci a Plzni.


Další aktuality

Pomalá spravedlnost = žádná spravedlnost. Piráti a Starostové představili statistiky soudců a další opatření pro zefektivnění práce soudů
16.09.2021 Redakce

Pomalá spravedlnost = žádná spravedlnost. Piráti a Starostové představili statistiky soudců a další opatření pro zefektivnění práce soudů

Praha, 16. září 2021 – Rychlejší soudní řízení a méně soudních excesů. To přinesou nástroje navržené koalicí Pirátů a Starostů. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, senátor za STAN Zdeněk Hraba a právník Ondřej Dostál dnes tyto nástroje představili na tiskové konferenci spolu s webovou stránku www.rychlejsisoudy.cz s prototypem statistiky soudců. Zavedení povinnosti zveřejňování vlekoucích se případů vede dle zahraničních zkušeností k zásadnímu zrychlení práce soudů. Informace o statistikách v úplné podobě by v pilotním projektu byly přístupné resortu justice, výhledově se počítá s možností jejich zveřejnění.

#udalost
Vládní strany blokují projednání důležitých zákonů, které chtějí Piráti a Starostové zařadit. Koalice také vyzvala další strany k zamítnutí spolupráce se subjekty podkopávajícími hodnoty demokracie
14.09.2021 Redakce

Vládní strany blokují projednání důležitých zákonů, které chtějí Piráti a Starostové zařadit. Koalice také vyzvala další strany k zamítnutí spolupráce se subjekty podkopávajícími hodnoty demokracie

Praha, 14. září 2021 – Před poslední schůzí Sněmovny v tomto volebním období zmínili zástupci koalice Pirátů a Starostů na společné tiskové konferenci řadu legislativních návrhů, které mají poslední šanci na schválení. Patří mezi ně zákon o výstavbě nových jaderných bloků, zákon o pedagogických pracovnících nebo zákon o střetu zájmů. Zástupci koalice také vyzvali k tomu, aby demokratické strany odmítly spolupráci s extremisty, korupčníky a subjekty, které podkopávají demokratické základy státu. Piráti a Starostové tento závazek vyjádřili v povolební strategii.

#udalost
Piráti a Starostové vysílají jasný vzkaz voličům - nebudeme spolupracovat se stranami s korupční minulostí či ohrožující liberální demokracii. Ke stejnému závazku vyzývají ostatní demokratické strany
13.09.2021 Redakce

Piráti a Starostové vysílají jasný vzkaz voličům - nebudeme spolupracovat se stranami s korupční minulostí či ohrožující liberální demokracii. Ke stejnému závazku vyzývají ostatní demokratické strany

Praha, 13. září 2021 – Koalice Pirátů a Starostů představuje společnou povolební strategii. Jedná se o dokument určující možnosti a zásady spolupráce s dalšími sněmovními stranami po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Koalice deklaruje, že podpora libovolné vlády by byla podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé nekompetentní, s prokázanou korupční minulostí, nebo v trvalém střetu zájmů. Piráti a Starostové zároveň nepodpoří vládu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi. Ke stejnému závazku rovněž vyzývají ostatní demokratické strany.