CHCI VĚDĚT VÍCE

Piráti a STAN připravili plán po bezpečný návrat žáků do škol, budou o něm jednat s Plagou. Stojí na neinvazivním spolehlivém testování a posílení pravomocí ředitelů

23. března 2021 Redakce
#udalost

Praha, 23. března 2021 - Piráti a Starostové dnes představili plán pro bezpečný návrat žáků do škol, až epidemiologická situace dovolí. Podle nich je totiž třeba celou věc připravovat v předstihu, aby vláda nezaspala podobně jako se tomu stalo třeba u testování ve firmách. Proto chtějí o situaci jednat s ministrem školství Robertem Plagou. Zveřejněná strategie stojí na čtyřech pilířích: přípravě testování žáků a zaměstnanců škol, zrychleném očkování učitelů v rizikových skupinách a učitelů pověřených prezenční výukou, masové distribuci ochranných pomůcek. A na posílení pravomocí ředitelů a ředitelek, aby si mohli sami po konzultaci s hygienami a zřizovateli vyhodnotit lokální situaci a nastavit vyhovující systém výuky. Může jít například o rotace tříd, využití méně početných studijních skupin nebo i venkovní výuku. Zároveň je nutné školám zajistit potřebnou metodickou podporu, jak mají postupovat.

„Pro děti, rodiče i učitele je distanční výuka stále velmi náročná, přestože v ní došlo od jara minulého roku k výraznému zlepšení. Dlouhodobé uzavření škol a omezení volnočasových aktivit má negativní dopady na psychiku dětí. Na související problémy poukazují psychologové i další experti, slýcháme to z terénu. Z posledních dat České školní inspekce navíc vyplývá, že nejsme v různé míře schopni zapojit do výuky přibližně 60 tisíc žáků: 10 tisíc žáků nám nadále zcela vypadává ze vzdělávání, dalších 50 tisíc žáků se nezapojuje do online výuky v důsledku nedostatečného technického zázemí nebo i klesající motivace. To je alarmující a je třeba zajistit co nejdříve podmínky pro postupný návrat žáků do škol, aby se vše hladce spustilo ve chvíli, kdy pandemie začne polevovat. Ze strany vlády bohužel nevidíme žádný velký pokrok, společně se STAN jsme tak připravili vlastní plán návratu žáků do lavic,“ uvedl pirátský poslanec Lukáš Bartoň s tím, že se dokument opírá o čtyři klíčové požadavky.

„Prvním je příprava testování žáků a zaměstnanců škol. Doporučujeme, aby se v počáteční fázi - s ohledem na dostupnost kapacit a testovacích sad - prioritně využily neinvazivní RT-PCR testy (například kloktací testy či testy ze slin). Při rozšíření testování je možné následně využít kvalitních neinvazivních antigenních testů ověřených nezávislými studiemi. Pokud takové testy nebudou k dispozici, stát musí včas avizovat požadovanou kapacitu pro PCR. Součástí strategie musí být i pilotáž ve vybraných školách a lokalitách pro ověření funkčnosti systému. Rodiče musí mít také informace o tom, jaký má testování cíl, jak bude probíhat a jak je bezpečné. Pokud některý z žáků nebude testován, je třeba pro něj zajistit výuku alternativním způsobem. Například s využitím individuálních konzultací, zapojením do distanční výuky (s ohledem na kapacity škol), a to i v menších skupinách s využitím prostor s připojením k internetu. Školy musí dostat podrobnou metodiku, jak ve všem postupovat,“ popsal místopředseda STAN Petr Gazdík.

„Kromě již zmíněného testování je zásadní i posílení pravomocí škol v organizaci výuky, aby si vše mohly školy uspořádat podle lokální situace. A obecně tak, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Školy by tak měly prostor pro vlastní nastavení a úpravu mechanismů rotace tříd, využití méně početných studijních skupin nebo venkovní výuky. Podobně klíčové je za nás rovněž urychlit očkování učitelů a dalších zaměstnanců škol spadajících do rizikových skupin. Či vakcinovat tam, kde se počítá s výhledovým obnovením provozu škol. Zapomenout se nesmí ani na posílení distribuce ochranných pomůcek do škol,“ doplnil Bartoň.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny a bude příznivá epidemiologická situace, je třeba podle Pirátů a STAN diskutovat o tom, které skupiny žáků usednou do lavic jako první. Návrat do škol by měl být podmíněn vývojem epidemiologické situace v daném regionu/lokalitě a umožněn na základě rozhodnutí ředitele školy, zřizovatele a krajské hygienické stanice prioritně pro tyto skupiny:

  • Žáci 1. stupně základních škol.
  • Žáci posledních ročníků středních škol v oborech s odborným zaměřením v rámci přípravy k závěrečným zkouškám a maturitě.
  • Žáci středních škol a studenti vysokých škol v praktické výuce za zpřísněných opatření (praktická výuka v méně početných skupinách).
  • Děti v mateřských školách.
  • Žáci ohrožení školním neúspěchem nebo s psychickými problémy. Prezenční výuka této skupiny žáků by mohla probíhat alespoň částečně ve vybraných dnech buď individuálně, nebo v menších skupinách tak, aby byl zajištěn průběžný kontakt. Tato skupina žáků by byla identifikována školou, případně ve spolupráci s OSPOD nebo místními sociálními službami.
  • Žáci speciálních škol s tím, že by byl jejich návrat do prezenční výuky dobrovolný.
  • Žáci základních uměleckých škol v režimu výuky 1 na 1 (individuální výuka).
  • Zároveň je podle stran třeba myslet i na učitele, rodiče a jejich děti, které se budou nadále vzdělávat distančně. A zajistit jim odpovídající podporu.

Podrobnosti k plánu Pirátů a STAN pro bezpečný návrat žáků do škol naleznete ZDE.


Další aktuality

Praha potřebuje skutečně digitální stát. Piráti a STAN ukazují směr, kterým se vydat
11.06.2021 Redakce

Praha potřebuje skutečně digitální stát. Piráti a STAN ukazují směr, kterým se vydat

Jedním ze stěžejních bodů koalice Pirátů a STAN z nedávno zveřejněného programu je ten o skutečně digitálním státu. Komunikace státu s občany je často byrokratické peklo a digitální komunikaci úřady vůbec nezvládají a lidem ji vůbec nenabízejí. Příkladem může být Portál občana, o který byl až donedávna minimální zájem. Důvodů to má mnoho, ale mezi hlavní patří omezená nabídka služeb a také absence jakékoliv propagace portálu. Podle dostupných dat se do portálu do konce roku 2019 přihlásilo pouze 0,5 procenta dospělých Čechů.

#digitalnirevoluce
Piráti a Starostové po schůzce s Tichanovskou: Cestou k demokratickému Bělorusku jsou jedině nové volby
09.06.2021 Redakce

Piráti a Starostové po schůzce s Tichanovskou: Cestou k demokratickému Bělorusku jsou jedině nové volby

Praha, 8. června 2021 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan se dnes sešli s čelní představitelkou běloruské opozice Světlanou Tichanovskou v rámci její aktuální návštěvy České republiky. Tématem schůzky bylo narůstající potlačování principů svobody, jenž je spojené zejména s událostmi kolem únosu letadla a uvěznění běloruského reportéra Ramana Prataseviče. Předsedové koaličních stran tento čin jednoznačně odmítli.

V Praze už očkování podstoupilo více jak třetina obyvatel, k dosažení proočkovanosti bude nutné přesvědčit váhající seniory a mladé
04.06.2021 Redakce

V Praze už očkování podstoupilo více jak třetina obyvatel, k dosažení proočkovanosti bude nutné přesvědčit váhající seniory a mladé

4. června 2021 - Hlavní město Praha se nachází ve velmi dobré situaci s ohledem na vývoj očkování. Koalice Pirátů a STAN oceňuje, že se celá politická reprezentace bez ohledu na stranickou příslušnost domluvila na férové distribuci vakcín do zdravotnických zařízení ve všech městských částech, kde se očkuje vakcínou Moderna. Druhou možností jsou velká očkovací centra a fakultní nemocnice, kde se očkuje vakcínou Pfizer. Praktici očkují Astrou Zenecou. Každý den se průměrně naočkuje více jak 12 tisíc Pražanů. Ze strany ministerstva však chybí cílená kampaň na skupiny obyvatel, které z různých důvodů váhají nebo jim chybějí informace.