CHCI VĚDĚT VÍCE

Zatraktivnit výuku, snížit rozdíly v přístupu ke vzdělání a více praxe do středních škol. Piráti a Starostové představili priority v oblasti školství

26. srpna 2021 Redakce
#udalost

Praha, 26. srpna 2021Piráti a Starostové dnes zakončili letní sérii snídaní pro novináře. Tématem diskuze byla oblast českého školství, konkrétně propojení trhu práce se vzděláváním, podpora školních poradenských pracovišť a zatraktivnění výuky na školách. Snídaně se zúčastnili koaliční experti – místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík, poslanec Pirátů Lukáš Bartoň, náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě Andrea Hoffmannová (Piráti) a senátor Mikuláš Bek (STAN). 

„Dvacet let víme, že český vzdělávací systém nefunguje dobře jako sociální výtah, nedaří se na ty nejvyšší stupně vzdělávacího systému přivádět děti, jejichž rodiče nejsou vysokoškoláci. V tom zaostáváme za většinou vyspělých zemí. Čeká nás velká proměna trhu práce, která souvisí s technologickými proměnami. Je proto potřeba otevřít debatu o dobudování profesního vysokého školství, modelu polytechnik, podobně jako v Německu. Byly by to instituce, které by propojovaly zaměstnavatele se vzdělávacím systémem a umožnily by integrovat část vyšších odborných škol,“ řekl na úvod Petr Gazdík, člen školského výboru Poslanecké sněmovny za hnutí STAN.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport v Ostravě, následně zmínila příklady úspěšné praxe na lokální úrovni, které lze aplikovat na celostátní úrovni. „Chceme podpořit každodenní práci učitelů, zaměříme se proto na podporu školních poradenských pracovišť. Speciální pedagog, školní psycholog a kariérní poradce by měli být součástí každé školy. To se bohužel neděje hlavně kvůli tomu, že financování těchto pozic není systémové. To je něco, co chceme změnit. Chceme zafixovat tyto profese jako automatickou část všech škol. V Ostravě máme pilotní program kariérních poradců, kde na čtyřiceti školách tito lidé fungují. Toto je systémová změna a my uděláme maximum, aby se tak stalo,“ nastínila Andrea Hoffmannová.

Tématem byla také širší změna vzdělávací soustavy. „Měl by vzniknout nový typ střední školy, který zkombinuje gymnaziální a odborné vzdělání. Umožní studentům, aby v průběhu studia na střední škole získali vstupní znalosti a dovednosti jak pro odbornou kariéru hned po střední škole, tak pro profese, které vyžadují další vzdělávání. Nesmíme žáky nutit dělat zásadní rozhodnutí o budoucí kariéře ještě před vstupem na střední školu, a to bez možnosti pozdější změny,“ nastínil dnes na tiskové konferenci senátor STAN a člen koaličního vládního týmu pro oblast školství Mikuláš Bek.

Lukáš Bartoň, pirátský poslanec a místopředseda školského výboru, nastínil vizi vzdělání podle Pirátů a Starostů. „Podle mezinárodních průzkumů pouze třetina žáků chodí do školy ráda. To je potřeba změnit. Mou osobní ambicí je do roku 2030 zdvojnásobit počet žáků, které škola baví. Musíme zatraktivnit výuku - nejen obsah, ale jakou formou se toto učivo podává, a to skrze zavádění experimentů do výuky. Předměty, které mají potenciál být plné experimentů jako fyzika nebo chemie, se mohou stát předmětem, který bude u žáků nejvíce oblíbený. Chceme také posílit vzdělávání pedagogů. Cílem je, aby i učitelé měli zájem se dále vzdělávat,“ dodal na závěr poslanec Pirátů.


Další aktuality

Pomalá spravedlnost = žádná spravedlnost. Piráti a Starostové představili statistiky soudců a další opatření pro zefektivnění práce soudů
16.09.2021 Redakce

Pomalá spravedlnost = žádná spravedlnost. Piráti a Starostové představili statistiky soudců a další opatření pro zefektivnění práce soudů

Praha, 16. září 2021 – Rychlejší soudní řízení a méně soudních excesů. To přinesou nástroje navržené koalicí Pirátů a Starostů. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, senátor za STAN Zdeněk Hraba a právník Ondřej Dostál dnes tyto nástroje představili na tiskové konferenci spolu s webovou stránku www.rychlejsisoudy.cz s prototypem statistiky soudců. Zavedení povinnosti zveřejňování vlekoucích se případů vede dle zahraničních zkušeností k zásadnímu zrychlení práce soudů. Informace o statistikách v úplné podobě by v pilotním projektu byly přístupné resortu justice, výhledově se počítá s možností jejich zveřejnění.

#udalost
Vládní strany blokují projednání důležitých zákonů, které chtějí Piráti a Starostové zařadit. Koalice také vyzvala další strany k zamítnutí spolupráce se subjekty podkopávajícími hodnoty demokracie
14.09.2021 Redakce

Vládní strany blokují projednání důležitých zákonů, které chtějí Piráti a Starostové zařadit. Koalice také vyzvala další strany k zamítnutí spolupráce se subjekty podkopávajícími hodnoty demokracie

Praha, 14. září 2021 – Před poslední schůzí Sněmovny v tomto volebním období zmínili zástupci koalice Pirátů a Starostů na společné tiskové konferenci řadu legislativních návrhů, které mají poslední šanci na schválení. Patří mezi ně zákon o výstavbě nových jaderných bloků, zákon o pedagogických pracovnících nebo zákon o střetu zájmů. Zástupci koalice také vyzvali k tomu, aby demokratické strany odmítly spolupráci s extremisty, korupčníky a subjekty, které podkopávají demokratické základy státu. Piráti a Starostové tento závazek vyjádřili v povolební strategii.

#udalost
Piráti a Starostové vysílají jasný vzkaz voličům - nebudeme spolupracovat se stranami s korupční minulostí či ohrožující liberální demokracii. Ke stejnému závazku vyzývají ostatní demokratické strany
13.09.2021 Redakce

Piráti a Starostové vysílají jasný vzkaz voličům - nebudeme spolupracovat se stranami s korupční minulostí či ohrožující liberální demokracii. Ke stejnému závazku vyzývají ostatní demokratické strany

Praha, 13. září 2021 – Koalice Pirátů a Starostů představuje společnou povolební strategii. Jedná se o dokument určující možnosti a zásady spolupráce s dalšími sněmovními stranami po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Koalice deklaruje, že podpora libovolné vlády by byla podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé nekompetentní, s prokázanou korupční minulostí, nebo v trvalém střetu zájmů. Piráti a Starostové zároveň nepodpoří vládu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi. Ke stejnému závazku rovněž vyzývají ostatní demokratické strany.