CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Ing. Ludmila Pohanková

Považuji za důležité učit v souvislostech, pracovat s informacemi, kriticky myslet. Neformální a celoživotní vzdělávání je důležitou součást osobnostního rozvoje, a proto dlouhodobě usiluji o uznání výsledků neformálního vzdělávání a zkušenostního učení.

Od mládí jsem vedla dětský oddíl. Po roce 1990 jsem se profesně začala věnovat pedagogice volného času. 29 let jsem byla ředitelkou Střediska volného času Déčko Náchod. Stále vedu dobrovolnicky dětský oddíl. Zároveň pracuji jako místopředsedkyně krajské rady dětí a mládeže.

České školství si zaslouží výrazně pozvednout společenskou vážnost, protože na jeho výsledcích záleží, jaká bude jednou naše země. Jsem přesvědčena, že každý člověk je do nějaké míry odpovědný za stav naší společnosti a měl by se podle svých možností podílet na jeho kultivaci. Chci být hrdá na zemi, ve které žiji.

13
Ludmila Pohanková
Starostové a nezávislí

Královéhradecký kraj

Zábrodí


66 let

pedagog volného času, dobrovolník