CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.

Jsem poslancem, místopředsedou Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, předsedou Podvýboru pro regionální školství a předsedou Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Korea. Ve sněmovně je hlavním předmětem mého zájmu oblast školství, kde jsem předložil např. novelu školského zákona a dále několik pozměňovacích návrhů k novelám v oblasti školství.

Za významné považuji přijetí mých 4 pozměňovacích návrhů k novele Zákona o pedagogických pracovnících, kde se mi i z role opozičního poslance podařilo prosadit automatické navázání platů pedagogických pracovníků na ekonomický index.

I u mimoškolských témat jsem předložil novely zákonů, které měly za cíl např. povolit vodákům nějaké to pivo na vodě nebo mít jmenný záznam o tom, jak zastupitelé a radní na krajské i obecní úrovni hlasují. Jeden a půl roku jsem byl aktivním členem pracovní skupiny, která vytvořila nový zákon o paliativní péči a eutanázii, který bohužel poslanci ani nepřipustili k projednání.

Téma svobody je pro mne srdeční záležitostí a proto se i nadále budu prát za to, aby si lidé o svém životě mohli svobodně a informovaně rozhodovat sami, místo toho, aby za ně rozhodoval někdo jiný.

Před zvolením do Poslanecké sněmovny jsem vyučoval na Fakultě strojní ZČU v Plzni, kde jsem také vedl laboratoř provozní pevnosti. Zjednodušeně řečeno jsem v této laboratoři firmám rozbíjel konstrukce jejich prototypů a pak jsem jim dal informaci o tom, kolik toho jejich prototyp vydrží a kde jsou jeho slabá místa. Dále jsem byl školícím lektorem dalšího vzdělávání pro podniky v Plzeňském kraji v oblasti technické dokumentace a geometrických tolerancí.

V rámci studia jsem vycestoval na 3 měsíce do USA a také na půl roku do Velké Británie. Byl jsem dlouholetým členem akademických senátů univerzity i fakulty a delegátem v Radě vysokých škol.

Mimo politiku jsem nadšený zahrádkář, který se ve volném čase moc rád rýpe v zemi. Další mojí velkou zálibou je cestování. Navštívil jsem mnoho zemí světa, zejména v jižní Asii. Jak jsem na svých cestách zjistil, doma i ve světě platí stejné pravidlo, se kterým se zcela ztotožňuji: "Respektujte kulturu a společenské zvyky země, do které přicházíte, a lidé k vám budou vstřícní."

3
Lukas_Barton_fin_2.jpg
Pirátská strana

Plzeňský kraj

Plzeň


40 let

poslanec se specializací na oblast školství, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, vědec