CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Ing. Miroslava Křížová

Jsem občan České republiky, jednoho ze svébytných států tvořících evropský celek. Jsem liberál, který těžce nese všechny pokusy o dušení svobody a demokracie v naší zemi. Jsem máma, které záleží na tom, jaký život budou mít její děti. Jsem člověk, který nechce jen kverulovat, ale je ochotný konat. V životě je pro mě velmi důležitá slušnost, morálka, čest a věřím ve skutečný právní stát.

Do Parlamentu kandiduji pro výše zmíněné důvody a protože si myslím, že mám čím přispět. Veřejnou službu, kterou politika je a musí být, vykonávám nyní na komunální úrovni a ráda bych svůj potenciál a energii nabídla i v širším dosahu. Chci pomoci vrátit lidem víru v to, že se politika dá dělat otevřeně, lidsky a s ohledem na blaho nikoliv jedince, ale celé společnosti, a také s vědomím, že politik je člověk, který je nástrojem občanů pro výkon moci.

Moc bych si přála mobilizovat potenciál naší společnosti, odstranit apatii a nedůvěru v politiku a politiky. Jako výzvu vnímám hlavně odstranění politického podnikání, obrodu naší politické scény a rozšíření spektra důvěryhodných lidí, kteří jsou ochotni a schopni pracovat pro veřejnost, dobře spravovat veřejné prostředky a vrátit kontrolu nad fungováním státu občanům.

Pocházím z Rakovníka, několik let jsem žila a pracovala v Praze, ale se založením rodiny jsem se ráda vrátila do rodného kraje. Opustila jsem tím práci ve vědě, ale nelituji. V Olešné - v obci, kde jsme se usídlili - jsem postrádala určité věci, které si myslím, že má obec svým občanům zajišťovat. Kandidovala jsem tedy v roce 2018 do obecního zastupitelstva a stala jsem se místostarostkou. Je to cenná zkušenost a hlavně jsem v této práci našla veliký smysl. Věnovat energii místu, kde žiji, aplikovat zkušenosti nasbírané v předchozích letech a zužitkovat to, co se člověk "ve světě" naučil pro rozvoj svého nejbližšího okolí, považuji za rozumné a logické.

Být aktivní, nesmířit se s nedobrým stavem věcí, posouvat se neustále dál, nehudrovat jen doma pod vousy, nebát se rozvířit stojaté vody, svým příkladem podněcovat i okolí alespoň k zamyšlení - to je můj způsob, jak pracovat pro veřejnost.

26
Miroslava Křížová
Starostové a nezávislí

Středočeský kraj

Olešná


43 let

místostarostka, pověřenec pro ochranu osobních údajů, sportovní trenérka