CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Ing. Pavel Čížek

Jsem ženatý, s manželkou Věrou máme tři děti: Jiřího, Barboru a Jakuba. Mezi lety 1978 a 1982 jsem vystudoval Gymnázium Blovice. Poté jsem začal studovat obor fytotechnika na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze, promoval jsem roku 1986 a získal titul Ing.

Po absolvování základní vojenské služby jsem v letech 1986 až 1990 pracoval jako agronom zemědělského podniku. Byl jsem chvíli i ředitelem Církevní odborné školy ve Spáleném Poříčí, kde jsem učil i v rámci univerzity třetího věku předmět Ochrana památek. Žiji na statku na samotě nedaleko Spáleného Poříčí s hospodářstvím, chovám krávy původního plemene skotského náhorního skotu a pěstuji švestky.

Od roku 1990 jsem se dostal do vedení města Spálené Poříčí. Nejprve jako místostarosta a poté 24 let jako starosta. Pod mým vedením zde vznikla církevní střední škola s ekologickým a sociálním oborem, byly dostavěny a opraveny školské budovy, byla postavena infrastruktura – plyn, kanalizace, vodovod, čistička, chodníky, cesty, silnice, sběrný dvůr. Město zaměřuje na ekologii – obnovu krajiny, lesů, rybníků, vytápění budov tepelnými čerpadly, kořenová čistička, zateplování, Ekocentrum atd. V Poříčí bylo postaveno 100 bytů, včetně bytů pro seniory a sociálně potřebné. V roce 1996 získalo Spálené Poříčí statut města. Za obnovu památek bylo v roce 2003 odměněno titulem „Historické město roku“, jako zatím nejmenší sídlo v republice.

Od roku 2016 jsem krajským náměstkem pro oblast dopravy. Od té doby se nám myslím povedly revoluční změny ve veřejné dopravě. Vysoutěžili jsme nového autobusového dopravce a kraj nyní brázdí 315 zbrusu nových autobusů, na tratích jezdí na 24 nových vlaků a další otevřené soutěže ještě chystáme. Nyní je v plném proudu největší krajská stavba Dostavba západního okruhu Plzně za téměř 1,8 mld. Kč. Kraj také začal investovat do léta zanedbaného rozvoje cyklodopravy. Začali jsme úzce spolupracovat s obcemi na přípravě staveb a zavedli pozici krajského cyklokoordinátora. Vzniká tak síť cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému.

Moc si cením toho, že náš projekt Obnova cest, alejí a protierozních pásů na Spálenopoříčsku se stal před třemi lety Ekologickým projektem roku. Z toho pak vyrostl celorepublikový úspěšný projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu. Obnova historických polních cest rozdělujících široké polní lány je jednoduchý způsob, jak zmírnit půdní erozi a zlepšit zadržování vody v krajině. Prozatím se do projektu zapojilo více jak 150 obcí a každá z těchto obnovených cest s alejí české krajině pomáhá. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit práce na koaličním volebním programu. Podílel jsem se tématech udržitelného zemědělství, hospodaření v lesích, produkce a distribuce kvalitních potravin. Podpoříme lokální výrobu, zpracovávání a distribuci pestré stravy s vysokou nutriční hodnotou, šetrné ke zdraví lidí a přírodě. Posílíme odolnost krajiny. Zlepšíme stav krajiny. Chceme o půdu poctivě pečovat – zvýšit její úrodnost, druhovou rozmanitost, zadržet vodu v krajině a snížit erozi.

9
Pavel_Cizek_fin_2.jpg
Starostové a nezávislí

Plzeňský kraj

Spálené Poříčí


57 let

krajský náměstek pro oblast dopravy, místostarosta Spáleného Poříčí