CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Bc. Václav Bernard

Narodil jsem se ve Všerubech u Kdyně a do komunální politiky vstoupil v roce 2010. Od roku 2014 jsem starostou městyse Všeruby, kde usiluji o komfortní život občanů, zejména kvalitu bydlení, jejich bezpečnost a ochranu zdraví. Za pomoci strategického a územního plánování podporuji udržitelný rozvoj se zapojením občanů do rozhodování obecního rozvoje. V současné době studuji 3. ročník Metropolitní univerzity Praha, obor veřejná správa, právní specializace.

Od roku 2018 jsem členem hnutí STAN. Jsem vedoucím Expertního týmu koalice pro oblast dopravy a předsedou odborné komise STAN Doprava a infrastruktura.

Dále jsem členem pracovních skupin zřízených při Ministerstvu dopravy ke zpoplatnění silnic I. třídy a Dálniční a železniční síť 2050 a Dopravní komise SMO ČR.

Prostřednictvím členství v těchto komisích aktivně bráním obce ležící na silnicích zatížených tranzitní kamiónovou dopravou. Prosazuji dobudování odpovídající dálniční a silniční sítě a na nejexponovanějších úsecích budování nových obchvatů. Na problémy tranzitní kamionové dopravy poukazuji také jako mluvčí Česko/německé občanské iniciativy proti mezinárodní nákladní dopravě.

Na regionální úrovni působím jako člen Výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje pro dopravu. Rovněž jsem činný ve spolku Tanaberk, jímž jsem předsedou.

Mojí vášní je hledání nejvhodnějších a nejefektivnější řešení, podporuji přeshraniční spolupráci nejen na kulturně společenské úrovni. V posledním roce jste o mě mohli velmi často slyšet v souvislosti s problematikou tzv. pendlerů.

Mým posláním je dennodenně se starat a hájit zájmy občanů na všech úrovních politického spektra. Jsem připraven převzít odpovědnost a svou přítomností vrátit do vysoké politiky slušnost, transparentnost a získat zpět důvěru lidí v ni. Podobně jako dům i politika musí stát na pevných základech, stejně jako strom musí mít pevné kořeny. Celý život se řídím krédem: „Co do koruny, to do kořenů.“ Své zkušenosti a poznatky získané na místní a regionální úrovni jsem připraven přenést na úroveň nejvyšší.

Jako vášnivý vyznavač jedné stopy, rád poznávám nová místa.

17
Vaclav_Bernard_fin_2.jpg
Starostové a nezávislí

Plzeňský kraj

Všeruby


45 let

starosta Všerub