CHCI VĚDĚT VÍCE

Chytrá válka s dezinformátory

Pravda zatím bohužel nevítězí. Dezinformátoři tahají za nos čtvrtinu z nás.[1] Pojďme pravdě pomoci na světlo. Edukativně i právně.

Takhle to dál nejde

Dezinformování je taktika šmejdů 21. století. Cíleně mísí pravdu s konspiracemi, šíří chaos a nenávist, ohrožují svobodu[2], ústavní pořádek a mezinárodní závazky ČR.[3] Dezinformace zasáhly alespoň jednou v životě více než polovinu Čechů.[4]

V čem je problém

Pojem dezinformace znamená záměrně nepravdivou informaci, tvořenou a šířenou s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. 

Efektivní dezinformační kampaně jsou postaveny kolem věrohodného jádra a využívají stávající předsudky, rozdíly a rozpory ve společnosti. Jedna dezinformace nezmění názor mnoha lidí – ale dlouhodobý tlak a přesycení dezinformacemi dokáže přinést efekt v celé společnosti.[5]

Cílem dezinformací není vnucení jedné pravdy či přesvědčení o nějakém tématu. Jejich cílem je vytvoření dojmu, že pravda neexistuje a nelze důvěřovat ničemu a nikomu. To má dopad na důvěru lidí v demokratické instituce a naše demokratické hodnoty jako takové.

Dezinformace mohou vyústit i v naprosté odtržení od reality, jako v případě prvního českého teroristy Jaromíra Baldy.[6] Příkladem dlouhodobého dopadu podrývání důvěry v instituce může být také koronavirus: 43 procent Čechů věří, že počet případů nakažení je nižší, než jim vláda říká, 36 procent se domnívá, že je covid-19 falešný, aby manipuloval obyvateli, a 19 procent uvěřilo dezinformacím, že je vakcína nástrojem k implantaci nanočipů a kontrole osob.[7]

Ohroženy jsou naše svoboda, společnost, ústavní pořádek a strategické zájmy ČR. Je vytvářena zlá nálada ve společnosti, nenávist mezi sociálními skupinami. Dochází k relativizaci pravdy a spravedlnosti. 

Naše vize

Chceme vzdělanou a informovanou společnost, která se ubrání dezinformacím. Občané budou umět dezinformaci rozeznat a dezinformátoři budou reálně právně odpovědní.

Jak to chceme udělat?

 • Po konzultaci s orgány činnými v trestním řízení připravíme záměr na legislativu i novelizaci existujících zákonů tak, abychom zvýšili vymahatelnost práva v online prostředí. Budeme vycházet ze zahraničních zkušeností. Inspirujeme se např. Kanadou[8], v některých ohledech Estonskem[9] a do jisté míry i Tchaj-wanem.[10] Cílem je připravit vyvážený zákon, který zaručí svobodu slova i odpovědnost.
 • Vytvoříme podmínky pro kvalitní a důvěryhodnou práci institucí rozkrývajících dezinformace.
 • Podporujeme čestné a poctivé soupeření politických stran. Oběti dezinformací musí mít možnost rychlé a nezávisle posuzované nápravy. Vytvoříme volební kodex o nešíření dezinformací.[12]
 • Pomocí grantů podpoříme nezávislé, kompetentní a transparentní organizace, které se věnují ověřování faktů a výroků. 
 • Naši europoslanci připraví podklady pro návrh legislativy Evropské komise.[11] Agenda boje proti dezinformacím se stane jednou z našich priorit během českého předsednictví v Radě EU v roce 2022.
 • Naši europoslanci budou hlídat, aby Digital Services Act (DSA), evropská směrnice upravující online služby, přispěla k efektivní ochraně před dezinformacemi a umožnila členským státům aplikovat přísnější opatření v souladu s jejich potřebami ochrany demokracie při zachování svobody slova.
 • Budeme prosazovat povinnost sociálních sítí poskytovat součinnost orgánům činným v trestním řízení při potírání organizované skupiny dezinformátorů. Provozovatelé sociálních sítí také budou muset u příspěvků porušujících zákon (např. poplašné zprávy) uvádět ověřené informace.
 • Zavedeme pravidla pro transparentnější fungování větších zpravodajských médií: uvedení vydavatele, majitelů, významných sponzorů a finančních výkazů.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Zachováme svobodný internet pro nastupující generace a zbavíme ho toxicity botů, kteří rozkládají naši společnost.

Pro seniory

Senioři nebudou žít ve strachu. Díky dostupnosti dat o původu informace snadno zjistí, zda je zpráva lež, nebo ne.

Pro lidi ve finanční tísni

Posvítíme si na dezinformační šmejdy, kteří např. v době koronaviru šířili zdraví ohrožující dezinformace o nedostupnosti potravin a léků.

Pro veřejné finance

V dlouhodobém horizontu sníží kriticky smýšlející společnost náklady na následky dezinformací (soudy, veřejné zdraví).

Pro menšiny

Budeme účiněji postihovat organizované skupiny, které cíleně vyvolávají předsudečnou nenávist vůči menšinám.

Co pro to už děláme

 • Vytvořili jsme web vyvracející hoaxy o Pirátech jako inspiraci pro klíčové instituce.[13]
 • Ve Sněmovně jsme pro veřejnost uspořádali seminář „Mozkem proti fake news“.[14]
 • Zorganizovali jsme osvětovou konferenci „Pravda bolí“.[15]
 • Aktivně svépomocí rozbíjíme dezinformace šířící se e-mailovými řetězci. 
 • Hlídáme projevy poslanců ve Sněmovně a upozorňujeme na dezinformace.
 • Podpořili jsme vznik sněmovní komise pro hybridní hrozby.[16]
 • Se zástupci Tchaj-wanu jsme diskutovali jejich zákony proti dezinformacím a jednali o dezinformacích ve Sněmovně s velvyslankyní Estonska.
 • Vytvořili jsme plugin pro prohlížeče na rozpoznávání nedůvěryhodných webů.[17]
 • Podali jsme trestní oznámení mířící na provozovatele portálu Aeronet.cz ve věci nenávistného dezinformačního komentáře o židovském etniku v souvislosti s neštěstím střelby v ostravské fakultní nemocnici.
 • Podali jsme trestní oznámení mířící na provozovatele portálu Vlastenecké noviny ve věci nenávistného dezinformačního komentáře o romském etniku v souvislosti s tragickým žhářským útokem v Bohumíně. Stránky byly později zablokovány a provozovatel stránek obviněn.

Na co se nás často ptáte

Kolik nás to bude stát?

V případě, že bude zapotřebí restrukturalizace odborných pracovišť na Ministerstvu vnitra, navrhujeme nezbytné výdaje na mzdové náklady. 

Podpora nezávislých organizací ověřujících fakta se bude odvíjet od dotačních projektů, které budou mít přísná kritéria na transparentnost, nezávislost a kompetenci žadatelských institucí. Sama EU v současnosti poskytuje dotace, ze kterých bychom mohli čerpat prostředky na výdaje.

Domníváme se, že jakékoliv náklady v této oblasti jsou v kontrastu s přínosem zanedbatelné. Demokracie je totiž k nezaplacení. 

Není to krok k cenzuře?

Piráti dlouhodobě bojují za právo šířit informace a výrazně se proti cenzuře vymezují. Budeme vždy bránit právo občanů publikovat jakékoliv sdělení na internetu.

Zároveň ale vnímáme existenci organizovaných skupin, které účelově a cíleně lžou. Jde nám tedy výhradně o ověřování původců sdělení, transparentní účetnictví producentů informací a veřejné šíření ověřených informací včetně pečlivého zdůvodnění, jehož autorem bude nezávislá, transparentní a kompetentní autorita. 

Není to krok k omezení svobody slova?

Pro Piráty je svoboda slova navždy ukotvena jako základní lidské právo, a proto se naprosto vymezujeme proti jakémukoliv omezování publikací ve veřejném prostoru. Nechceme mazat něčí profily a cenzurovat názory. Zároveň ale zdůrazňujeme, že tvůrci sdělení jsou za své činy zodpovědní a musí nést díl odpovědnosti za důsledky, které sdělení vyvolá. 

Chceme kvalitní ověřování informací a označování lží a dezinformací, aby každý uživatel věděl, co mu kdo předkládá. Cenzura ze lháře udělá mučedníka, ukázání na něj prstem nikoliv.

Není to nepřiměřený zásah do soukromí?

Stát má již dnes prostředky k potírání organizovaného zločinu. Pokud někdo organizovaně a cíleně narušuje demokracii  ve prospěch cizích státních mocností, využívá lži v rámci nekalé politické soutěže, vytváří nenávist vůči etnickým, náboženským nebo jiným  skupinám, potom páchá prohřešky vůči veřejnému zájmu a Ústavě ČR a jako takový má být potrestán. Zároveň nepodpoříme šmírování občanů ze strany nadnárodních korporací či státu, chceme pouze transparentnost a dohledatelnost původce zpráv.

Jak přimějete mezinárodní korporace ke spolupráci?

Již nyní se nadnárodní korporace zavazují k dodržování pokynů Evropské komise i národní legislativy. Deklarují zájem na udržení uživatelů a spolupráci. Právě proto je chceme zahrnout do diskusí od začátku, aby byly vzaty v potaz jejich obavy a dosáhlo se kýženého cíle. Taky je zapotřebí silná celoevropská spolupráce, jakou už nyní prostřednictvím našich europoslanců vyvoláváme na úrovni Evropského parlamentu.

Jak zajistíte, aby se zpravodajská média skutečně podepsala pod svůj obsah a bylo jasné, kdo je platí?

Nebudeme k tomu nutit jednoho každého občana, který sdílí informace na internetu – sdílení je základní hodnota internetu, kterou chceme zachovat. Pokud však někdo vytváří zpravodajský či informační obsah a má vysoký dosah, musí být za takovou aktivitu zodpovědný. Chceme novelizovat stávající legislativu tak, aby bylo povinné uvádět autory textů na webech odpovídajících nastaveným podmínkám (weby poskytující informační servis, mající určitou návštěvnost apod.) a aby byli dohledatelní jak vlastník a skutečný provozovatel, tak sponzoři od určité částky. 

Nedopadne to na satirické a jiné zábavní weby?

Nikoliv. Chceme upravit podmínky pouze pro weby, které provozují zpravodajskou činnost, nikoliv obsah zaměřený především na zábavu. Samozřejmostí je vždy vliv a přítomnost člověka – nechceme automatické algoritmy, které budou vyhodnocovat obsah na internetu.

A co občanské vzdělávání?

V koaličním programu v oblasti vnitra a bezpečnosti se v rámci dezinformací soustředíme na krátkodobý přístup. Dlouhodobý přístup ke konstruktivnímu boji proti dezinformacím, který zahrnuje i občanské vzdělávání, naleznete v programu v oblasti školství. Metaforicky řečeno, v oblasti bezpečnosti hasíme šířící se požár, v oblasti školství zaséváme na spáleništi semena kritického myšlení. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
STEM. Dopady dezinformačních operací v České republice. 2016. Dostupné zde.
[2]
Studie PI e. č. 3082: Svoboda médií a působení propagandy. 2017.
[3]
Odbor bezpečnostní politiky. Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR v roce 2019. Ministerstvo vnitra ČR. Dostupné zde.
[4]
ŠLERKA, J. Dezinformační weby a zpravodajství v ČR. Nadační fond nezávislé žurnalistiky. 2019. Dostupné zde.
[5]
BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace – černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Mladá Fronta. 2000.
[6]
ČTK. Balda spáchal teroristický čin. Nejvyšší soud odmítl skutek překvalifikovat. Česká televize. 2019. Dostupné zde.
[7]
GLOBSEC. GLOBSEC Trends 2020: Central Europe, Eastern Europe and Western Balkans at the Times of Pandemic. 2020. Dostupné zde.
[8]
Parliament of Canada. An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make certain consequential amendments. 2018. Dostupné zde.
[9]
The Estonian Defence League’s Cyber Unit (EDL CU). 2021. Dostupné zde.
[10]
GREGOROVÁ, M. Boj s dezinformacemi v jiných zemích. 2020. Dostupné zde.
[11]
Studie PI e. č. 3576: Srovnání vybraných orgánů regulujících audiovizuální média v EU – Srovnání jejich ustanovování, rozsahu působnosti, nástrojů dohledu, kontroly obsahu z hlediska objektivity a diverzity. 2019.
[12]
Studie PI e. č. 3498: 1. Úprava fake news v průběhu volebních kampaní dle zákona o volbách ze dne 5. ledna 2011 a 2. Informace Ministerstva pro digitální záležitosti k problematice fake news. 2019.
[13]
Piráti. Nevěřte hoaxům a nenechte sebou manipulovat podvodníky. Dostupné zde.
[14]
Piráti. Seminář: Mozkem proti fake news. 2019. Dostupné zde.
[15]
GREGOROVÁ, Markéta. I ty jsi Brusel. Pravda bolí: boj proti dezinformacím v praxi. 2020. Dostupné zde.
[16]
Studie PI e. č. 3072: Definice pojmů souvisejících s manipulací na internetu – Pojmy dezinformace, alternativní weby, proruské weby, hybridní válka, hybridní hrozba. 2017.
[17]
Pridat.eu. Kontrola důvěryhodnosti webu – rozšíření (addon, plugin) pro Mozilla Firefox a Google Chrome zdarma. Dostupné zde.