CHCI VĚDĚT VÍCE

Konec levné ekonomiky

Chceme-li své mzdy přiblížit Západu, musíme aktualizovat vlastní hospodářství. Zvyšme svoji cenu výzkumem, inovacemi a finálními výrobky.[10]

Takhle to dál nejde

Problémem českého hospodářství není nízká produktivita ve smyslu málo vyrobených aut na zaměstnance, ale v tom, že se české firmy uplatňují často v činnostech s nízkou marží.[14] Místo subdodávek je vhodnější se orientovat na výzkum, sofistikovanou výrobu a kontakt se zákazníky.[11]

V čem je problém

Cesta k vyšším mzdám a ziskům vede skrz zaměření se na úkony, kde si český podnikatel a zaměstnanec dokážou ukrojit větší část z ceny finálního produktu. Empirický výzkum ukazuje, že nejvyšší marže firma získá vývojem produktu a schopností ho prodat.[11] Příkladem je společnosti Apple, která se zaměřuje přesně na tyto úkony – vývoj a prodej – výrobu přenechává jiným. České firmy se naopak často specializují na standardizovanou výrobu, kde jsou marže nízké.[14]

Pokoušet se porazit zavedené zahraniční firmy ale není vhodnou strategií. Vývoj a prodej chytrých telefonů v Česku nevznikne. Lepší je se utkat o výnosné pozice v dynamických odvětvích. Tam jsou ostatně české firmy už dnes úspěšné. Příkladem jsou odvětví počítačových her, kybernetické bezpečnosti nebo zdravotnického vybavení.

Diverzifikace českého hospodářství směrem k moderním odvětvím – chytré výrobě, chytrému prodeji – je tedy i cestou k vyšší přidané hodnotě. Stávající situace je však tristní – český podíl zaměstnanosti ve vědecko-technologických oborech je jedním z nejnižších ze států EU.[9] Přitom právě taková pracovní síla je komplementární k úspěšnému přechodu k průmyslu 4.0 a moderní výrobě obecně.[12]

Úlohou státu je vytvořit podmínky k modernizaci hospodářství, nikoliv ji řídit. Ty jsou ale v současnosti nedostatečné, ať už jde o podmínky podnikání[4], byrokratickou zátěž, podporu zavádění nových technologií nebo náročnost zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí.[13]

Zásadním přispěním státu k modernizaci ekonomiky je dlouhodobě naplňovaná inovační strategie, která by byla schopna koordinovat výzkum a vývoj se snahami českých firem, případně i se strategickými zahraničními investicemi. Byť existují pozitivní příklady i v Česku (například strategie Jihomoravského kraje), na národní úrovni stát v roli koordinátora v současnosti selhává. 

Naše vize

Páteř české ekonomiky bude tvořena inovativními firmami úspěšnými na dalších trzích, čemuž budou odpovídat jejich zisky a mzdy jejich zaměstnanců. Zároveň si ponechají vazbu na svůj region a budou dále přispívat k rozvoji místa, ve kterém vznikly.

Jak to chceme udělat?

 • Razantně posílíme podnikatelské vzdělání pro žáky středních a vysokých škol s akcentem na umění spolupráce, komunikaci, kreativitu a kritické myšlení. 
 • Zřídíme program podpory pro studenty s podnikatelskými záměry napříč vysokými školami a budeme je propojovat s konzultanty, inkubátory a investory a především mezi sebou.
 • Zrevidujeme a omezíme administrativní povinnosti, kterým v současnosti podnikatelé čelí. Zjednodušíme a podpoříme začátky podnikání – například jednoduchými nástroji pro začínající firmy, které budou zaručovat soulad se všemi nároky ze strany státu (účetní systém, kalendář upozorňující na všechny termíny, vzory smluv apod.).
 • Umožníme malým a mladým firmám převádět daňovou ztrátu z výzkumu a vývoje do dalších období i formou slevy na odvodech za zaměstnance.
 • Rozvineme systémy podpory vzniku inovativních firem stavějících na veřejném výzkumu.
 • Dotvoříme strukturu inovačních center, která budou pomáhat malým, lokálním a inovativním firmám, a investovat tak do lidí a jejich kompetencí v regionech.[1]
 • Založíme kompetenční centra po vzoru Německa či Velké Británie[15, 16], která budou aktivně podporovat firmy při zavádění osvědčených moderních technologií a manažerských postupů. 
 • Pomocí koncepčně řízené vědecké politiky systematicky podpoříme výzkum a jeho praktické využití při odpovědi na globální trendy, jako jsou  například zelená energetika, kyberbezpečnost a kvalita života.
 • Zavedeme administrativně jednoduchý systém zelených karet na podporu domácích firem s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.
 • Podpoříme cirkulární ekonomiku metodikami nákupů pro firmy a jejím zohledněním při zadávání veřejných zakázek.[8]

Kolik na to chceme času?

 • První 4 roky – na první balíček opatření.
 • Druhé 4 roky – na vyhodnocování jednotlivých opatření a jejich dílčí změny.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Mladá generace se bude moci podílet na transformaci českého hospodářství s mnoha novými pracovními a podnikatelskými příležitostmi.

Pro seniory

Úspěšný podnikatelský sektor bude mít pozitivní dopad na veřejné finance, což umožní řešit důchody a zvyšovat kvalitu veřejných služeb.

Pro zaměstnance

Inovativní firmy budou soutěžit o kompetentní zaměstnance, což povede k vyšším mzdám.

Pro živnostníky a podnikatele

Lepší podmínky podnikání umožní firmám soustředit se na rozvoj firmy a inovace namísto byrokracie.

Pro veřejné finance

Zlepšení postavení české ekonomiky umožní při stejných příjmech veřejného rozpočtu snížit daňové zatížení nebo zkvalitnit veřejné služby.

Pro větší firmy

Firmy budou v příznivém prostředí konkurenceschopné vůči zahraničním konkurentům a budou moci naplno využít místní potenciál.

Co pro to už děláme

 • Vytvořili jsme návrh velké daňové reformy, která podporuje ekonomickou aktivitu.
 • Prosazujeme rozumnou variantu digitální daně, která narovná podmínky pro digitální podnikání v ČR i v EU. Evropské digitální firmy tak nebudou čelit neférové konkurenci ze strany zahraničních gigantů.[2]
 • Navrhli jsme možnost založit firmu za jeden den, což značně usnadní začátky podnikání.[3]
 • Systematicky rozvíjíme inovační potenciál Jihomoravského kraje například prostřednictvím Regionální inovační strategie nebo Libereckého kraje díky centru digitální inovace.
 • Podporujeme malé a střední podniky a nadané doktorandy přírodovědných a technických oborů.
 • Zřídili jsme Pražský inovační institut pro rozvoj digitálních dovedností a dalších kompetencí.
 • Během pandemie jsme podpořili podnikatele, které vládní programy opomenuly.
 • S naším projektem Trh inovací, který podporuje začínající inovativní podnikatelské projekty, jsme uspěli i v mezinárodní konkurenci.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Většina opatření staví na existujících strukturách, které ale zatím bohužel neplní svůj účel. Národní inovační platformy již existují v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, nevykazují ale žádné výsledky. Díky tomu náklady oproti současnému stavu nebudou vysoké. Je potřeba věci pouze dělat správně, stavět na dobrých zkušenostech a vyhodnocovat efektivitu programů. 

Jak chcete zajistit, aby české firmy byly úspěšné na globálních trzích?

Zaručit to nemůžeme. Můžeme ale vytvořit prostředí, které firmám nebude házet klacky pod nohy a naopak je v podnikání podpoří. Věříme, že v Česku je spousta podnikatelů s velkým potenciálem, který jim chceme umožnit rozvinout.

Nebylo by vhodnější podporovat určitá odvětví a vytvořit národní šampiony?

Úspěšné firmy musí vzniknout přirozeně, nikoliv protekcí státu. Vytvářet umělé ekonomické giganty narušuje konkurenční prostředí a takovou politiku zaplatí spotřebitel a daňový poplatník. České firmy umí být úspěšné samy od sebe, je jen potřeba jim nestát v cestě a poskytovat jim měkkou podporu. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
OECD. Going for Growth: Czech Republic. 2017. Dostupné zde.
[2]
Piráti. Komentář Tomáše Martínka: Vládní návrh digitální daně má mnoho nedostatků. 2019. Dostupné zde.
[3]
Piráti. Sněmovna vrátila Pirátský návrh na založení firmy za jeden den. 2020. Dostupné zde.
[4]
World Bank Group. Economy Profile of Czech Republic, Doing Business 2020 Indicators. 2020. Dostupné zde.
[5]
OECD. The Geography of Firm Dynamics: Measuring Business Demography for Regional Development. 2017. Dostupné zde.
[6]
NKÚ. Výroční zpráva. 2020. Dostupné zde.
[7]
Evropská komise. Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide. 2011. Dostupné zde.
[8]
Změna k lepšímu. Je čas jednat. 2021. Dostupné zde.
[9]
Eurostat. HRST by category, sex and age. 2021. Dostupné zde.
[10]
OECD. Household disposable income (indicator). 2021. Dostupné zde.
[11]
YE et al. Measuring Smile Curves in Global Value Chains. 2015. Dostupné zde.
[12]
Citigroup. Technology at Work. 2015. Dostupné zde.
[13]
Svaz průmyslu. Zaměstnávání cizinců v ČR. 2019. Dostupné zde.
[14]
Deloitte. Made in World 2019. Dostupné zde.
[15]
BMWI. Case study on the Mittelstand 4.0 Competence Centres, Germany: Contribution to the OECD TIP Digital and Open Innovation project. 2019. Dostupné zde.
[16]
Catapult Network. Catapult Network. 2020. Dostupné zde.