Sebevědomá a bezpečná země

Mívali jsme stát, který respektovali všude ve světě. Chceme ho zpět. Dejme zahraničí jasně a přesvědčivě najevo, kam chceme patřit a že si to tam stále ještě zasloužíme. Mnozí o nás už pochybují.

Skutečný spojenec nemůže jen natahovat ruku. Tu samou ruku musí nabízet jako pomocnou, přiložit ji k dílu, necuknout. Okopávání bruselských kotníků a lokální politikaření namísto řešení společných problémů v době, kdy od EU přijímáme fůru pomoci, působí až podrazácky.

Pokud se nám něco nelíbí, musíme si to vyjednat z pozice hrdého členského státu. Už příští rok budeme mít příležitost v podobě předsednictví v Radě EU, které můžeme využít ke zlepšení vnímání Česka evropskými partnery a kde můžeme klást důraz na českou agendu.

Narovnejme se a bude s námi jednáno jako s rovnými. Vystupujme hrdě vůči celému světu, prokazujme orientaci na evropské a světové demokracie, aktivně se stavme za lidská práva. Abychom si to mohli dovolit, musíme posílit spojenectví v NATO a zvýšit důraz na obranu země. Nejen proti tradičním hrozbám, ale i proti hrozbám kybernetickým nebo hybridním.

CHCI VĚDĚT VÍCE