Sebevědomá a bezpečná země

Mívali jsme stát, který respektovali všude ve světě. Chceme ho zpět. Dejme zahraničí jasně a přesvědčivě najevo, kam chceme patřit a že si to tam stále ještě zasloužíme. Mnozí o nás už pochybují.

Skutečný spojenec nemůže jen natahovat ruku. Tu samou ruku musí nabízet jako pomocnou, přiložit ji k dílu, necuknout. Okopávání bruselských kotníků a lokální politikaření namísto řešení společných problémů v době, kdy od EU přijímáme fůru pomoci, působí až podrazácky.

Pokud se nám něco nelíbí, musíme si to vyjednat z pozice hrdého členského státu. Už příští rok budeme mít příležitost v podobě předsednictví v Radě EU, které můžeme využít ke zlepšení vnímání Česka evropskými partnery a kde můžeme klást důraz na českou agendu.

Narovnejme se a bude s námi jednáno jako s rovnými. Vystupujme hrdě vůči celému světu, prokazujme orientaci na evropské a světové demokracie, aktivně se stavme za lidská práva. Abychom si to mohli dovolit, musíme posílit spojenectví v NATO a zvýšit důraz na obranu země. Nejen proti tradičním hrozbám, ale i proti hrozbám kybernetickým nebo hybridním.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Domácí a sexuální násilí jako důležité téma

Násilí je nepřípustné. Zasaďme se o lepší ochranu obětí, přiměřené tresty, prevenci i osvětu.

Zahraniční politika stojící na hodnotách

Ukažme světu, že máme páteř. Aktivní zahraniční politikou znovu prokazujme smysl pro demokracii, lidská práva nebo klimatickou odpovědnost.

Silnější hlas v Evropě

Buď můžeme brblat něco o diktátu Bruselu, anebo rozhodování EU aktivně ovlivňovat. Pojďme se více podílet na Evropě. Konstruktivně a nahlas!

Zodpovědný přístup k obraně i spojencům

Obrana země stojí na její kondici i na členství v NATO a EU. Navýšené výdaje do obrany projdou i českou vědou, výzkumem nebo průmyslem.

Úspěšné předsednictví v Radě EU

Radě EU předsedáme už příští rok a vláda stále není připravena? Vždyť jde o šanci prosadit témata, která jsou pro nás důležitá! Dožeňme to!

Migrace

V EU prosazujeme ochranu vnějších hranic a prevenci nelegální migrace, ne kvóty. Pro cizince s legálním pobytem chceme férový přístup.

Důsledná obrana v kyberprostoru

Bojištěm 21. století je internet. Připravme se, že na něm budeme svádět bitvy! Opevněme nemocnice proti kyberútokům, braňme svá osobní data.

Nahrávat a chránit

Doba covidu vyhrotila vztahy mezi veřejností a policií. Uložme jim nahrávat své zákroky. Nespravedlnost odhalíme, spravedlivým nebudeme křivdit.

Chytrá válka s dezinformátory

Pravda zatím bohužel nevítězí. Dezinformátoři tahají za nos čtvrtinu z nás. Pojďme pravdě pomoci na světlo. Edukativně i právně.