CHCI VĚDĚT VÍCE

Úspěšné předsednictví v Radě EU

Radě EU předsedáme už příští rok a vláda stále není připravena? Vždyť jde o šanci prosadit témata, která jsou pro nás důležitá! Dožeňme to!

Takhle to dál nejde

Přípravy na předsednictví v Radě EU vláda podcenila organizačně, personálně i finančně[1, 2, 4] – hrozí nám ostuda a promarnění příležitosti, která přichází jednou za 14 let.[5]

V čem je problém

Česká republika bude vykonávat své historicky druhé předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2022. Stane tedy na 6 měsíců v čele jednoho z hlavních orgánů, který udává směr rozvoje EU a který také pomáhá řídit nepředvídané krize. Ovlivňuje tak životy 450 milionů unijních občanů i celého mezinárodního společenství. 

To s sebou nese velkou zodpovědnost i příležitost. Česká republika bude zemí, která povede veškerá legislativní vyjednávání a bude organizovat a předsedat stovkám pracovních setkání. Budeme reprezentovat Radu Evropské unie vůči ostatním unijním institucím a stejně tak Unii jako celek navenek vůči třetím zemím. Z pozice předsednické země můžeme pomáhat nastolovat a prosazovat důležitá témata a řešení. Je to šance posílit reputaci Česka v Evropě, stejně jako povědomí o Evropské unii u nás.

Abychom to úspěšně zvládli, potřebujeme perfektně připravené experty – silný tým pro komunikaci, organizaci, logistiku atd. Současná vláda přípravy podceňuje a může se stát, že Česko bude ve složité výchozí situaci. Piráti a STAN proto předem připraví různé scénáře a jasnou strategii pro to, aby Česká republika předsednictví zastala důstojně a získala z něj co nejvíce.

Naše vize

Úspěšně zvládneme předsednictví v Radě EU s důrazem na dokončení obnovy po pandemii, digitalizaci, životní prostředí a další palčivé problémy. Prohloubíme vztahy se státy EU a obnovíme vnímání Česka jako spolehlivého a zodpovědného partnera.

Jak to chceme udělat?

  • Budeme klást nejvyšší možný důraz na dokončení popandemické obnovy ekonomiky a podporu a regulaci v oblasti digitalizace. Dále se zaměříme na životní prostředí, politiku rozvoje regionů včetně rozhodování zdola, vnitřní daňové ráje, vysokorychlostní tratě a transparentní nakládání s dotacemi. Bohužel vzhledem k potřebnému času na přípravu bude moci příští vláda priority českého předsednictví upravovat jen částečně.
  • Přípravu předsednictví přebereme v pokročilé fázi po předchozí vládě. V případě potřeby vyčleníme na zajištění zodpovědného předsednictví odpovídající prostředky. Odmítáme komerční sponzoring předsednictví – priority žádného zákonodárného procesu se nesmí přizpůsobovat zájmům velkých sponzorů. 
  • Prosadíme výrazný regionální rozměr předsednictví prostřednictvím aktivního zapojení měst, obcí, krajů a funkčních území.
  • Posílíme participativní rozměr předsednictví zapojením významných aktérů z neziskového sektoru, zájmových sdružení i občanské společnosti. Podpoříme zapojení veřejnosti do Konference o budoucnosti Evropy.
  • Dohlédneme na posílení transparentnosti Rady EU – registr lobbistů musí fungovat podobně jako u Evropského parlamentu. Rada by měla zveřejňovat zápisy a publikovat dokumenty již v přípravných fázích legislativy.
  • Zasadíme se, aby nám zůstaly přínosy předsednictví i po jeho skončení. Stát by si měl udržet kvalifikované lidi a know-how. Na pozitivním obrazu Česka v Evropě můžeme dále stavět, stejně jako na tématech, která v čele EU rozpracujeme. Využijeme předsednictví k podpoře českých expertů v institucích EU.
  • Předsednictví využijeme jako nový impuls k posílení výuky o základním fungování Evropské unie ve školách i k osvětě veřejnosti. Chceme informované občany, kteří vědí, jak vzniká legislativa, která je ovlivňuje, a jak ji mohou ovlivnit oni. 

Kolik na to chceme času?

Předsednictví probíhá ve druhé polovině roku 2022 po dobu 6 měsíců. 6 měsíců před tím bude probíhat stínování francouzského předsednictví. Aktivní příprava začne nejpozději od voleb.

Pro koho to chceme hlavně

Pro zaměstnance

Organizace předsednictví vytvoří a zabezpečí nová pracovní místa.

Pro živnostníky a podnikatele

Předsednictví bude vyžadovat značné organizační zajištění a jeho velká část bude realizována v ČR.

Pro veřejné finance

Rakouské předsednictví Rady v druhé polovině 2018 přispělo 135 miliony eur do hrubého domácího produktu a vytvořilo 2305 pracovních míst.[3]

Co pro to už děláme

  • Interpelovali jsme Andreje Babiše ohledně stavu příprav a priorit českého předsednictví[1] a také nedostatečného rozpočtu na předsednictví.[2]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Bez podrobné znalosti stavu přípravy předsednictví nemůžeme konkrétní náklady věrohodně vyčíslit. Odhadujeme, že české předsednictví bude vyžadovat výrazně vyšší náklady, než uvádí vláda[2] – kvůli nedostatečné přípravě předsednictví. 

Co zajištění předsednictví obnáší v praxi?

Značné počty expertních úředníků na vedení legislativních vyjednávání, organizaci pracovních setkání a zastupování Rady EU vůči Evropskému parlamentu, Evropské komisi a dalším institucím EU.

V době prvního předsednictví v roce 2009 bylo stálé zastoupení posíleno až o dalších 100 zaměstnanců, nyní se počítá s navýšením v řádu poloviny (cca 50 zaměstnanců).

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Poslanecká sněmovna PČR. Stenoprotokol 35. schůze ze dne 17. 10. 2019. 2019. Dostupné zde.
[2]
LIPAVSKÝ, Jan. Kdo šetří, má za tři... roky mizerné předsednictví. 5. 9. 2019. Dostupné zde.
[3]
Spolkové kancléřství Rakouska. Shrnutí rakouského předsednictví. 2018. Dostupné zde.
[4]
MAZANCOVÁ, Hana. Šetřeme na chlebíčkách, ne na lidech. Poslanci se obávají vyhoření úředníků i nevyužitých šancí úsporného předsednictví. Deník N. 17. 3. 2021. Dostupné zde.
[5]
Evropská rada – Rada EU. Předsednictví Rady EU. 2021. Dostupné zde.