CHCI VĚDĚT VÍCE

Desatero opatření pro začínající firmy

Začínat s podnikáním je stres. Ať už rozjíždíte živnost nebo rozvíjíte technologický startup. Povede se to? Spočítali jsme vše dobře? Zaujmeme zákazníky? A mnoho dalších otázek a výzev k řešení. To poslední, co k tomu podnikatelé či podnikatelky potřebují, jsou zbytečné požadavky od státu. Ty chceme omezit a podnikatelům naopak aktivně pomáhat. Zde je základních 10 bodů, kterými chceme zlepšit podnikatelské prostředí pro živnostníky, malé firmy a startupy.

Omezení byrokracie a kontrol

  • Umožníme založení firmy online během jediného dne. Sjednotíme výběr daní a pojistného. Zautomatizujeme zakládání účetních výkazů do sbírky listin.
  • Odstraníme duplicitní kontroly podnikatelů. Daně a odvody bude vybírat jen jeden úřad, který systém kontrol zpřístupní dalším zúčastněným institucím. Vytvoříme pojistky proti nadměrným kontrolám a jednoznačně určíme hlavní instituci pro kontrolu daného typu subjektu.
  • Ukončíme právní chaos, kvůli kterému v právu tápou i právníci. Dotáhneme elektronickou sbírku zákonů, vydáme svod platného práva a sjednotíme pojmosloví různých zákonů.

Snažší financování a získávání talentů

  • Zohledníme reinvestování ve zdanění právnických osob. To podpoří rozvoj začínajících firem, startupy nebo investice do výzkumu v Česku.
  • Malým a mladým firmám ulevíme od nákladů na inovace na úrovni daní. Daňovou ztrátu z výzkumu a vývoje budou moci převádět do dalších období i formou slevy na odvodech za zaměstnance.
  • Zatraktivníme zaměstnanecké akcie. Tím pomůžeme malým firmám najít a udržet zkušenější lidí a podpoří se tak jejich růst.

Stát, který pomáhá a inovuje

  • Zautomatizujeme hlídání lhůt a určíme nápravné kroky při průtazích u všech úředních řízení. Stát si bude povinně hlídat lhůty vlastních rozhodnutí a podnikatel bude včas upozorněn na lhůty pro plnění povinností vůči státu.
  • Živnostníkům, malým a středním firmám dáme bezplatné nástroje k plnění zákonných povinností: základní software, smluvní vzory či bezplatné technické normy, které po nich stát vyžaduje.
  • „Zaklekávání“ nahradí proklientský přístup Finanční správy. Snížíme pokuty za administrativní pochybení. Namísto chyb bude stát stíhat opravdové podvody.
  • Pro zcela nové technologie vytvoříme referenční provozy po vzoru TestBedu (bezplatná laboratoř pro zkušební testování) pro Průmysl 4.0 na ČVUT nebo inovačních laboratoří v Německu. Firmy si budou moci vyzkoušet nové technologie a najít si tu nejvhodnější variantu předtím, než je zavedou do svých provozů.