CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Ing. Eva Tylová

Už třicet let se věnuji ochraně životního prostředí a klimatu. Vždycky jsem měla k přírodě blízko a už jako úřednice byla trochu ekologicky aktivní. Vystudovala jsem sice Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, ale záhy jsem se začala starat na Ministerstvu životního prostředí o kvalitní životní prostředí, jako náměstkyně ministra jsem harmonizovala legislativu s právem EU. Pomohla jsem však státu i ušetřit desítky miliard, když jsem jsem jako ředitelka České inspekce životního prostředí využila zkušeností z Ministerstva životního prostředí a poukázala na předraženou zakázku na odstranění starých ekologických zátěží, která byla následně zastavena. V neposlední řadě jsem ale i čtyřnásobnou babičkou. Když jsme u divé zvěře, musím zmínit našeho kocoura a naši kočku z útulku, o které se s partnerem staráme. A nedávno jsem v Zookoutku Kamýk adoptovala krásné mládě kozy walliserské z pražské Záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

Do politiky mě přivedla chuť změnit zavedené pořádky k lepšímu. Ke změně je totiž nejefektivnější být přímo tam, kde se rozhoduje, tvoří a prosazuje. V komunální politice se tak pohybuji od roku 2006. V letech 2010 až 2014 jsem byla místostarostkou Prahy 12 a před třemi lety jsem se tam vrátila. Vždycky mi záleželo na transparentnosti při veřejných řízeních, otevřenosti úřadů pro občany a důsledné ochraně životního prostředí. Právě tyto a další věci jsou také prioritami Pirátů, se kterými společně kandiduji na Praze 12 již od roku 2010. Velkou zkušeností pro mě byly senátní volby v roce 2018, kdy jsem postoupila do druhého kola s Pavlem Fischerem.

Vždy jsem ale zůstala duší ekoložka. Na radnici Prahy 12 jsme například vybudovali akumulační nádrž na dešťovou vodu, změnili hospodaření na zemědělských pozemcích na více ekologicky šetrné nebo zastavili některé megalomanské stavby na sídlišti. Zabývám se ochranou ovzduší před znečištěním z uhelných elektráren, podporou a zefektivněním třídění odpadu a mým dlouhodobým tématem je ochrana čistoty vod, kde jsem upozornila na problematické působení státní správy v kauze Bečva. Věřím, že je potřeba, aby se ochrana životního prostředí a zmírnění následků klimatické změny staly automatickou součástí všech politik a strategií.

10
Eva Tylová
Pirátská strana

Hlavní město Praha

Praha 12


61 let

místostarostka Prahy 12, ekoložka