Není nám to ukradený

Jdeme k volbám!

Vládě je ukradené, že po ní zdědíme dluhy v rozpočtu, na krajině i příležitostech. Nám to ale ukradený není! My, Piráti a Starostové, máme plán, jak vrátit mladým lidem budoucnost. Zastavíme neřízené zadlužování státu, abychom nemuseli splácet dluhy této vlády celý svůj život. Nastartujeme růst ekonomiky investicemi a podpoříme inovace, aby se z Česka stal středoevropský tygr a mladí dosáhli na lepší platy za smysluplnou práci. Zvýšením transparentnosti omezíme korupci, aby stát sloužil svým občanům a nerozežírali ho političtí kmotři, kteří už patří do minulosti. Abychom vytvořili moderní stát 21. století, kde se dobře žije všem, budeme za mladé bojovat také v těchto oblastech:

CHCI VĚDĚT VÍCE

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Jsme fanoušci sci-fi. V kině. Ne, když sháníme bydlení. Koupit si dnes byt v Česku je sága jak od Spielberga. Černá díra na peníze. Česko má dokonce druhou nejhorší dostupnost bydlení v Evropě. Takhle to dál nejde, vždyť každý potřebuje někde bydlet.

 • Víc bytů, nižší ceny. Nejlepší cestou, jak srazit ceny nemovitostí, je vyrovnat nabídku s poptávkou. Proto chceme podstatně urychlit stavební řízení a odstranit co nejvíc překážek ve výstavbě.
 • Obecní byty jsou součást řešení. Dáme obcím víc nástrojů k budování vlastních bytových fondů. Ty využijí mladé rodiny i profese, které v obci chybí nebo lidé v nouzi.
 • Ať si obce regulují Airbnb. Pokud budou obce smět regulovat krátkodobé ubytování, přestane se vyplácet kupovat byty jen jako průtokové noclehárny. Zbyde jich na trhu víc pro lidi, kteří potřebují opravdu bydlet.
 • Plnohodnotně žít jde i mimo velká města. Jen je potřeba podpořit rozvoj digitalizace, dopravní infrastruktury a moderního průmyslu. To přesně máme v programu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V domě nám hoří. Máme dál sedět na gauči a srkat frappé s tím, že zas tak vedro není? Ne. Klimatickou krizi už přiznávají i skeptici. A týká nás všech. Nejde jen o oteplování, ale i o polétavý prach, který dusí města, o kvalitu naší vody a půdy a extrémní výkyvy počasí, o sucha a povodně. Bereme to vážně a máme vůli s tím něco udělat. Od výsadby stromů přes podporu malých farmářů až po přeměnu ekonomiky na bezemisní. S tím přijdou i nové příležitosti, lepší práce a vyšší mzdy.

 • Nejsme fosilie. Ukončíme spalování uhlí nejpozději do roku 2033 a uhelným regionům modernizací vdechneme nový život.
 • Pestrá krajina, víc života. Fakt. Některé druhy od nás zmizely proto, že je zabily jednodruhové lány, špatná kvalita vody nebo úbytek půdy. Proto dává smysl podpora malých farem s malými poli a pestrou skladbou toho, co pěstují. Do krajiny patří remízky, tůňky a polní cesty. A ochrana současných chráněných území nesmí být jen na papíře.
 • Vedro ve městech má řešení. Pár stromů navíc, zelené střechy a vsakovací nádrže. A hned je ve městě o pár stupňů chladněji. Říká se tomu zeleno-modrá infrastruktura a my jí hodně fandíme.

BOJ PROTI SEXUÁLNÍMU NÁSILÍ

Každá třetí žena se v Česku setká s násilím. A odhaduje se, že každá desátá zažije dokonce znásilnění. Nahlášeno je však pouze 5% případů a potrestán je jen pouhý zlomek násilníků. Tyhle zločiny jsou fakt odporné a česká společnost nad nimi musí přestat krčit rameny.

 • Ne je prostě ne. Napravíme definici znásilnění, aby zohledňovalo dobrovolnost, a zasadíme se o revizi ukládání trestů za sexuálně motivované činy a jejich výši.
 • Nahlásit znásilnění ani následný soudní proces nesmí způsobit další trauma. Podpoříme vzdělávání soudců, policie a zdravotníků, aby se zdokonalili v tom, jak s oběťmi důstojně pracovat.
 • Oběti potřebují zázemí. Zvýšíme dostupnost azylových domů pro oběti domácího násilí, aby měly kam odejít, pokud je to třeba.
 • Osvěta je prevence proti násilí. Mladí se mají včas dozvědět o navazování vztahů a šetrné pomoci obětem násilí. Zajistíme proto kvalitní výchovu na školách.

DIGITALIZACE

K čemu nám jsou “ty internety”, když ještě pořád nemáme digitální stát? Komunikace s úřady je byrokratické peklo, které nás všechny stojí čas, peníze i nervy. Odmítáme trávit život ve frontách a vyplňovat stejné formuláře pořád dokola. Změníme to.

 • Funkční digitální správa. V Estonsku si založíte firmu na pár kliknutí. V Česku si ani nepožádáte o novou občanku. Státní správa může fungovat jako apka v mobilu. Doslova i obrazně. Když to jde jinde, proč by to nemohlo jít u nás?
 • Jednou a dost! Když jsem jednou vyplnil svá data na obecním úřadě, proč si je nenasdílí i s finančákem
 • Postaráme se, aby osobní údaje našich občanů nebyly zneužívány státem ani korporacemi.

MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY

Všichni si zasloužíme stejná práva bez ohledu na sexuální orientaci. Registrované partnerství neposkytuje ani zdaleka stejná práva a povinnosti, jaká mají manželé. Možná vás to překvapí, ale trpí tím mnohem víc lidí, než ti dva, co se chtějí vzít. Například děti z duhových rodin tím přichází o právní jistoty.

 • Stejná práva pro všechny. Osoby stejného pohlaví se mohou brát ve 29 zemích světa. Proč by to nešlo v Česku?
 • Rodina je základ státu. Tak ať se stát chová ke všem rodinám stejně. Duhové rodiny mají stejné starosti jako ty tradiční. Nedává smysl, aby jim stát házel ještě další klacky pod nohy. Bez manželství přicházejí partneři například o právo na zastupování dítěte, dědictví, sirotčí a vdovské důchody či společné jmění manželů, které ulehčuje mnoho administrativních úkonů, například koupi bytu nebo získání parkovací karty.
 • Ničí práva to neohrozí. Práva nejsou hračky – abyste je někomu dali, nemusíte je brát jiným.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Potíže s psychikou za běžného stavu zažije každý pátý z nás. Během pandemie koronaviru dokonce potkaly každého třetího. Stát se přitom tváří, jako by se tu nic nedělo. Systematickou péči dlouhodobě zanedbává a hazarduje tak se zdravím i životy. Změňme to a podpořme kvalitní prevenci i odbornou péči.

 • Nikoho v tom nenecháme. Zasadíme se o dostupnost psychoterapie, kterou ukotvíme v zákoně. Zajistíme, aby pojišťovny posílily smluvní síť psychoterapeutů, což umožní vyhledat jejich služby těm, co to potřebují.
 • Je potřeba o tom mluvit. Skrze osvětové akce i vzdělávání podpoříme prevenci a zvyšování povědomí o duševním zdraví. Uděláme maximum pro to, aby jít k terapeutovi bylo stejně normální, jako jít do posilovny. Povědomí začneme budovat už na školách, které budou učit jak o duševní hygieně, tak o možnostech pomoci.
 • Syndrom vyhoření musí být téma. Usnadníme nalézání souladu osobního a pracovního života. Kdekoli to půjde, tam podpoříme větší pracovní flexibilitu včetně systematického ukotvení home office.

VZDĚLÁVÁNÍ

Zastaraly osnovy, metodika hodnocení je zpátečnická, role učitelů slábne. Studenti biflují, aniž by viděli souvislosti. Není to vina lidí, ale systému. Systému minulého století, který nerozvíjí talent, nepodporuje individuální zájmy a hlavně neučí to, co bude příští generace potřebovat. Přitom jen na půdě moderního vzdělávání může růst moderní ekonomika.

 • Teorie není všechno. Přivedeme do školství 20 tisíc odborníků z praxe, abychom výuku přiblížili reálnému světu. Zároveň tím zmírníme problém s nedostatkem učitelů.
 • Vzdělání má připravit na budoucnost. Současný obsah výuky zastaral natolik, že v mnohém už neplní svůj účel. Žádáme jeho celkovou modernizaci.
 • Pedagog musí mít prestiž. Učitelé si zaslouží docenit jak finančně, tak i společensky. Jedině to přivede za katedry další kvalitní a motivované lidi.
 • Nedopustíme zavedení školného pro vysokoškoláky.
 • Učebnice zadarmo. I tak zpřístupníme vzdělání všem bez rozdílu.
 • Zavírání škol ve velkém už se nesmí opakovat. Jestli přijdou další vlny covidu, zachování výuky musí být priorita. Předložili jsme plán, jak předejít zavírání škol.

Celý program

Chceme vrátit naší zemi budoucnost.

Energie, odvaha, zkušenosti a odpovědnost koalice Pirátů a Starostů změní Česko v moderní, ohleduplný a fungující stát.

Chceme stát, který myslí na lidi a slouží lidem, ne ekonomickým zájmům jednoho holdingu nebo hrstky oligarchů. Zemi, která lidem nechává co nejvíc svobody a člověka který se dostane do obtížné situace, nenechá na holičkách. Naše vláda bude transparentní, otevřená lidem a bez korupčních skandálů. Povedeme politiku založenou na dlouhodobé vizi, slušnosti a věcné diskuzi.

Kvalitní a dostupné vzdělání odpovídající potřebám 21. století je pro nás i naše děti zcela klíčové. Stejně tak krajina, ve které žijeme a která tu po nás zbyde pro další generace. Naše životní prostředí, půdu a vodu musíme chránit. Nezapomínáme i na zodpovědné řízení našeho státu, zbavíme stát dluhů, aby naše děti nemusely splácet naše dluhy.

Spojili jsme se pro budoucnost naší země. Máme na to energii i zkušenost.

Program, jak vrátit mladým budoucnost

Na mladé vláda kašle. Jsou jí ukradené ceny bydlení, které jsou tak vysoko, že na ně skoro nedosáhneme. Je jí ukradená krajina, kterou plundrují agroholdingy. Jsou jí ukradené školy, které nás nepřipraví na život a my pak neseženeme dobře placenou práci. Je jí ukradené, že se svět posunul a lidi mnohem více řeší duševní pohodu, ochranu před sexuálním násilím či rovnoprávnost lidí při uzavírání sňatků. Vládě je ukradený i to, že nechceme čekat ve frontách na úřadech na věci, které už dávno měly jít přes appku. A ty dluhy, co po této vládě zdědíme a co budeme splácet my? Ty jsou jí ukradené tuplem.

Nám to ale ukradený není! Jestli chceme mít nějakou budoucnost, musíme se o ni přihlásit dostatečně silným hlasem. Přijít k volbám a dát šanci vizi, která s naší budoucností počítá. Je nás dost na to, abychom takový hlas dali dohromady. Pokud půjdou mladí k volbám aspoň tak jako ostatní, může jejich hlas rozhodnout výsledek voleb!

V koalici Pirátů a Starostů je řada mladých lidí pod 30 let na volitelných místech kandidátní listiny. Díky tomu je vize pro mladou generaci výraznou součástí programu a lídři názory mladých berou v potaz. Náš program je ze všech stran nejpropracovanější. Pokud nás přijdete podpořit u voleb v dostatečné síle, můžeme mít vládu, která na mladou generaci nikdy kašlat nebude.

My, Piráti a Starostové, máme plán, jak vrátit mladým lidem budoucnost. Zastavíme neřízené zadlužování státu, abychom nemuseli splácet dluhy této vlády celý svůj život. Nastartujeme růst ekonomiky investicemi a podpoříme inovace, aby se z Česka stal středoevropský tygr a mladí dosáhli na lepší platy za smysluplnou práci. Zvýšením transparentnosti omezíme korupci, aby stát sloužil svým občanům a nerozežírali ho političtí kmotři, kteří už patří do minulosti.

Abychom vytvořili moderní stát 21. století, kde se dobře žije všem, budeme za mladé bojovat také v těchto 7 oblastech:

 • Dostupné bydlení
 • Vzdělávání
 • Digitalizace
 • Ochrana životního prostředí
 • Boj proti sexuálnímu násilí
 • Manželství pro všechny
 • Duševní zdraví