CHCI VĚDĚT VÍCE

Program pro podnikatele

Budoucnost státu je v těch, kteří ho živí. Zde je náš program pro podnikatele.

Soukromý sektor je tahounem státu. Jeho růst znamená zároveň růst životní úrovně zaměstnanců, důchodů, kvality veřejných služeb, ale i renomé Česka ve světě. Podnikatelům pro to chceme zajistit co nejlepší podmínky:

 1. Přívětivost. Prosadíme proklientský přístup státu. Snížíme počet úředníků a kontrol jednodušší byrokracií. Digitalizací usnadníme kontakt s úřady a zrychlíme stavební i další řízení. Zefektivníme veškeré jednání státu coby férového partnera, včetně státních zakázek a dotací.
 2. Stabilita a předvídatelnost. Dlouhé měsíce nejistoty se nesmí opakovat. Vynahradíme škody firmám, které vláda napáchala během pandemie, a připravíme plán pro případ další vlny. Aby stát byl oporou i v krizi, uzdravíme veřejné finance. Vyžádá-li si to změny daňového systému, nijak to neoslabí malé ani střední podniky.
 3. Modernizace. Nedopustíme další zavírání škol a prosadíme takové změny ve školství, aby tu mohly vyrůstat nové generace kvalifikovaných lidí, připravených na proměny trhu práce. Vytvoříme technologické i personální zázemí pro výzkum a vývoj. Inovace podpoříme i na úrovni daní.

Program pro podnikatele je společným dílem Pirátů a Starostů, podnikatelů, ekonomů, daňových expertů, specialistů na inovace i odborníků na chod státní správy. Jsme přesvědčeni, že ho dokážeme naplnit – vedle potřebné energie pro to máme dostatek zkušeností z Parlamentu, vedení krajů, ale i ze stovek radnic.

Garantujeme, že budeme usilovat o následující kroky, které umožní proměnu státní správy, daní, správy veřejných rozpočtů, vzdělávání i hospodářské politiky.

PŘÍVĚTIVÝ STÁT

Zatímco produktivita soukromého sektoru roste, produktivita státní správy stagnuje. Když stát přestane být koulí na noze firmám a živnostníkům, vyděláme na tom všichni. Je čas nechat podnikatele dýchat.

MINIMUM BYROKRACIE

 1. Sestavíme AntiByro tým, který připraví snížení byrokracie o 25 % napříč resorty. Po vzoru Rakouska na to dostane dvě volební období a zpovídat se bude přímo premiérovi. Zároveň nedovolí, aby zátěž znovu narostla – při požadavku nové byrokratické zátěže ohlídá odstranění obdobné zátěže ve stejném resortu.
 2. Umožníme založení firmy online během jediného dne. Sjednotíme výběr daní a pojistného. Zautomatizujeme zakládání účetních výkazů do sbírky listin.
 3. Odstraníme duplicitní kontroly podnikatelů. Daně a odvody bude vybírat jen jedna instituce, která systém kontrol zpřístupní dalšími zúčastněnými institucemi. Vytvoříme pojistky proti excesivním kontrolám a jednoznačně určíme hlavní instituci pro kontrolu daného typu subjektu.
 4. Odstraníme bariéry v zaměstnávání osob s vícečetnými exekucemi. Zaměstnavatele v těchto případech nebude obtěžovat několik exekutorů najednou. Formality vyřeší pouze s jedním z nich.
 5. Zavedeme automatické kontroly, které ve velkém nahradí návštěvy z finančního úřadu. Systém provážeme s kontrolními hlášeními, DPH, DPPO, DPFO atd., což umožní napnout síly tam, kde to má význam – vůči podezřelým případům.

PRAKTICKÁ DIGITALIZACE

 1. Zautomatizujeme hlídání lhůt a určíme nápravné kroky při průtazích u všech úředních řízení.
 2. Zdigitalizujeme procesy i dokumentaci. Mezi úřady budou obíhat strojově čitelná data, ne papíry či skeny. Elektronický spis zrychlí úřední řízení.
 3. Masivně rozšíříme digitální služby. Navážeme poslední roky, během kterých jsme dopracovali akční plán digitalizace ČR a také prosadili právo na digitální služby a digitální bankovní identitu. Zavádění digitálních služeb značně urychlíme. Zdigitalizujeme stavební řízení a snížíme počet razítek.
 4. Uživatelská přívětivost státních digitálních služeb bude jednou z priorit. Ovládat se budou obdobně, s důrazem na intuitivní používání. Podle dat a průzkumů o použitelnosti je budeme dále ladit.
 5. Další online služby vytvoříme s využitím otevřených dat a kódů třetích stran. Na principu, na němž dnes fungují třeba vyhledávače dopravních spojení nebo mapy kriminality.

Řízení státu budou určovat pevná data. Vedle jejich důkladné analýzy na všech úrovních bude základem pro rozhodování i konzultace se všemi zúčastněnými stranami.

STABILNÍ A PŘEDVÍDATELNÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Podnikat znamená plánovat. Počítat, předpokládat, připravovat. Pandemie přesně tohle tragicky ztížila a stát to pak zaříznul úplně. Chaotickým rozhodováním ze dne na den, ale i nedosažitelnými kompenzacemi vláda podnikatele často jen více znejistěla, přičemž nás zvládla rekordně zadlužit. Je co napravovat.

ODDLUŽENÉ ČESKO

 1. Naplánovali jsme udržitelné státní finance do roku 2025. Oproti vládnímu návrhu snížíme deficit státního rozpočtu o 160 miliard, na nanejvýš 3 procenta HDP.
 2. Náš plán jde cestou podpory ekonomického růstu a inovací, důsledného boje proti korupci a značných úspor v hospodaření státu, zejména efektivnějšího řízení veřejných zakázek.
 3. Výhled financí státu je v tak špatné kondici, že úspory v rozpočtu stačit nebudou. Proto rovnou říkáme, že finance chceme získat i jinde: omezením pochybné daňové optimalizace nadnárodních firem; úpravou poplatků za těžbu; zdaněním technologických gigantů a výstavby komerčních hal na orné půdě; legálním prodejem konopí. Jinému zvyšování daní se chceme vyhnout.

KOMPENZACE ZA LOCKDOWN

 1. Budeme dál bojovat za lidi, které vláda házela přes palubu, když ji ke dnu táhla nezvládnutá pandemická situace. Soustavně jsme vystupovali proti diskriminaci malých a středních obchodů a provozoven. Náš kandidát na ministra zdravotnictví úspěšně napadl nezákonná opatření u soudu. Jako koalice jsme reagovali pandemickým zákonem, který zatrhnul opakované uzavírání provozů a zavedl rychlejší soudní kontrolu nad opatřeními vlády.
 2. Budeme usilovat, aby boj s krizí nebyl čistá improvizace a chaos. Abychom měli chytrý a flexibilní plán, který zohlední nejlepší zahraniční praxi a umožní podnikatelům lépe plánovat.
 3. Prosadili jsme pozastavení EET během pandemie. Pro řemeslníky a drobné podnikatele odmítáme 3. a 4. vlnu EET. O zrušení EET v 1. a 2. vlně rozhodneme po důkladném zhodnocení efektivity. Pro zachování evidence budeme vyžadovat, aby podnikatelům přinášela uživatelské benefity. Ukončili jsme diskriminaci maloobchodů vůči nadnárodním řetězcům. Prosadili jsme moratorium na splátky úvěrů v době pandemické krize.
 4. Budeme prosazovat spravedlivou paušální náhradu části škod, které při lockdownu nesli podnikatelé. Paušalizace náhrady škod vyjde z poklesu tržeb: dorovnáme část tržeb a odečteme od nich obdržené kompenzace v roce 2020 a 2021.

PŘEDVÍDATELNÉ PROSTŘEDÍ

 1. Malým a středně velkým firmám dáme bezplatné nástroje k plnění zákonných povinností: základní software, smluvní vzory či bezplatné technické normy, které po nich stát vyžaduje.
 2. Ukončíme právní babylon, kvůli kterému v právu tápou i právníci. Dotáhneme elektronickou sbírku zákonů, vydáme svod platného práva, sjednotíme pojmosloví různých zákonů.
 3. Zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy. Určena bude jednoduše průměrnou mzdou. Díky tomu také už zaměstnavatele nepřekvapí valorizace těsně před volbami.
 4. V mezinárodním obchodu ušetříme stovky milionů na zajištění proti kurzové nestabilitě. Podpoříme vstup ČR do Evropského mechanismu směnných kurzů ERM II. Tím stabilizujeme kurz koruny vůči euru ve fluktuačním pásmu a umožníme větší předvídatelnost obchodu. Exportní ekonomika Česka je už dnes silně provázaná s eurozónou. Řada transakcí – včetně vnitrostátních – již probíhá ve společné evropské měně. Umožníme proto podnikatelům, aby mohli vést účetnictví a daňové evidence v eurech, projeví-li o to zájem.
 5. „Zaklekávání“ nahradí proklientský přístup Finanční správy. Snížíme pokuty za administrativní pochybení. Namísto chyb bude stát stíhat opravdové podvody.
 6. Na půdě Evropské rady se zasadíme o transparentní vykazování zisků podle země původu. To ztíží daňovou optimalizaci globálních firem na úkor českých podnikatelů.

Úprava sazby daně z komerčních nemovitostí se výrazně nedotkne malých a středních podniků. Smyslem je umožnit obcím vykompenzovat náklady, které jim působí výstavba gigantických skladů a logistických center. Peníze z daňového navýšení budou moci vynaložit na kultivaci okolí v místě, kde tyto stavby rostou.

MODERNÍ A INOVATIVNÍ ZÁZEMÍ

Posunout českou ekonomiku do 21. století je největší příležitost dneška. Chopit se jí znamená přinést celé zemi dlouhodobou prosperitu, vyšší mzdy i konkurenceschopnost na světovém trhu. Nesmíme zaspat!

SILNÝ TRH PRÁCE

 1. Razantně posílíme podnikatelské vzdělání na středních a vysokých školách s akcentem na dovednosti spolupráce, komunikace, kreativity a kritického myšlení.
 2. Zřídíme program podpory pro studenty s podnikatelskými záměry napříč vysokými školami. Budeme je propojovat s konzultanty, inkubátory, investory a především mezi sebou.
 3. Zavedeme administrativně jednoduchý systém zelených karet, který pomůže domácím firmám s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců.
 4. Připravíme novelu zákoníku práce, která umožní pružně zohledňovat změny na trhu práce a doplní pravidla flexibilní práce samostatných a tvůrčích zaměstnanců.
 5. Namísto navyšování povinností a kontrol zaměstnavatelů zavedeme jednotný portál veřejné správy pro online podporu zaměstnavatelů.
 6. Odstraníme legislativní a daňové překážky omezující kratší pracovní úvazky a zajistíme pružné uspořádání práce pro zaměstnané rodiče a pečující osoby. Zejména přivýdělky v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, úpravu pracovní doby a nárok na práci z domova.
 7. Usnadníme sladění práce a péče i návrat z rodičovské. Dostatečnou kapacitou školek a dětských skupin nebo flexibilním nastavením dávek a daňových slev bez demotivačních „bodů zlomu“.
 8. Podpoříme veřejně dostupné databáze pro celoživotní vzdělávání v oblasti kompetencí pro Průmysl 4.0. Definovány budou ve spolupráci se zaměstnavateli.
 9. Zatraktivníme zaměstnanecké akcie. Tím zvýšíme zájem seniorních zaměstnanců vůči malým firmám, které si nemohou dovolit nábor zkušených lidí. Podpoříme tak i růst začínajících firem.
 10. Podpoříme pružné výukové programy na VŠ pro praktické využití nejnovějších technologií (typu studijního programu umělé inteligence prg.ai Minor). Tím rozšíříme nabídku kvalifikovanějších zaměstnanců i přínosnějších aplikací.

POMOC INOVÁTORŮM

 1. Vytvoříme síť kompetenčních center, která pomáhají firmám v Německu nebo v Británii. Jejich prostřednictvím podpoříme inovace, které bude možné uplatnit na globálních trzích.
 2. Pro zcela nové technologie vytvoříme referenční provozy po vzoru TestBedu pro Průmysl 4.0 na ČVUT nebo inovačních laboratoří v Německu. Firmy si zde vyzkouší novou technologii dříve, než ji zavedou do ostrého provozu.
 3. Zohledníme reinvestování ve zdanění právnických osob. To podpoří rozvoj začínajících firem, startupy nebo investice do výzkumu v Česku.
 4. Malým a mladým firmám ulevíme od nákladů na inovace na úrovni daní. Daňovou ztrátu z výzkumu a vývoje budou moci převádět do dalších období i formou slevy na odvodech za zaměstnance.

Ne každá firma může digitalizovat a robotizovat. Dotvoříme strukturu inovačních center, která v regionech pomohou menším firmám s rozvojem podnikání i adaptací na moderní trendy.

Růst podnikatelů a firem umožní růst celé země. Podpoříte-li nás, podpoříte i je

Zapište si do diáře datum voleb do Poslanecké sněmovny: 8.–9. října 2021. Přijďte svým hlasem podpořit slušnou a poctivou politiku pro moderní a ekonomicky prosperující zemi. Podpořte koalici Pirátů a Starostů.

Program pro podnikatele osobně garantují tito Piráti a Starostové:

 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Pirátů
 • Mgr. Vít Rakušan, předseda hnutí Starostové a nezávislí
 • Bc. Mikuláš Ferjenčík
 • Ing. Věslav Michalik, CSc.
 • Ing. Martin Jiránek
 • Miloslav Nič, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Martínek

Další informace najdete na webu www.piratiastarostove.cz nebo na pirátské infolince +420 703 681 682.