Razantní boj s korupcí

Ke korupci se stát staví jako lenoch k dietě. Prsí se, že začíná cvičit, a přitom po nocích tajně chodí do ledničky. Světlo z ní dopadá až za hranice: v žebříčku protikorupčního boje nás Rada Evropy zařadila na poslední místo. Nekalé hospodaření nás přitom stojí stovky miliard ročně!

Stovky státních miliard se točí v bludném kruhu. Vyrvat je zpět znamená přistoupit k němu ze všech stran – komplexními a praktickými nástroji, které fungují vyspělým zemím jako Británie či Nizozemí. Zprůhlednit hospodaření státu a změnit veřejné zakázky tak, aby nakupoval jen to potřebné a kvalitní. Zregulovat lobbing. Kontroly nasměrovat spíše na podvody než omyly.

Boj s hospodářskou kriminalitou bude úspěšný jen tehdy, když budou v převaze ti, kdo ho vedou. Proto je prioritní zákon na ochranu oznamovatelů korupce, zvýšení nezávislosti soudů a vedoucích státních zástupců, ale i postavení veřejnoprávních médií mimo politické vlivy.

Čeká nás spousta práce, jsme však připraveni. V Parlamentu to byli právě Piráti a Starostové, kteří nekalé hospodaření aktivně a ve spolupráci s odborníky řešily. Hodláme to dotáhnout.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Tvrdý boj s korupcí a hospodářskou kriminalitou

Kdo krade, ten se musí bát. Kdo po něm jde, bát se nesmí. Zostřeme boj s hospodářskou kriminalitou a uhlídejme si desítky miliard ročně.

Veřejné finance průhledně a čistě

Máme právo vidět, kam jdou naše daně. Transparentní veřejné finance a důsledná kontrola zajistí šetrné, účelné a poctivé hospodaření.

Smysluplná rozhodnutí na základě faktů

Stylem pokus omyl už stát dál řídit nejde. O zákonech a investicích rozhodujme chytře: na základě dat, jejich analýz a pilotních projektů.

Transparentní a efektivní veřejné zakázky

Naučme úředníky nakupovat, jako by to platili z vlastního. Ať pořizují jenom to, co za to státu stojí, bez průtahů a pod dohledem nás všech!

Maximální nezávislost státních zástupců

Spravedlnost musí dosáhnout i na ta nejvyšší místa. Změňme systém výběru a odvolávání státních zástupců, který je zbaví politických tlaků.

Důvěryhodné, předvídatelné a rychlé soudnictví

Také vás vytáčí, kolik případů si tu soudy přehazují jako brambor, dokud nevychladne? Zaveďme standardy, které posílí důvěryhodnost justice.

Svižnější soudy digitalizací spisů

Je 21. století a účastníci musí kvůli svému spisu na soud? Zaveďme elektronický, ať do něj nahlíží třeba z domova. Snadnější pro všechny!

Svobodná a transparentní média veřejné služby

Média veřejné služby nikdy nesmí ohnout hřbet. Hlídejme jim záda! Změňme způsob volby do jejich kontrolních rad, ať mohou zůstat nezávislá.

Jednodušší daně pro lidi, levnější pro stát

Stát daně nevybírá. Nechává se od nás prosit, aby si je vzal, a ještě má řeči. Zjednodušme správu daní a namísto omylů trestejme podvody.

Otevřené vládnutí a politická kultura

Kde jsou časy, kdy lidé dávali politiky za vzor svým dětem. Vraťme to zpět ve verzi pro 21. století! Slušně, hrdě, otevřeně. Bez oligarchů.