CHCI VĚDĚT VÍCE

Otevřené vládnutí a politická kultura

Kde jsou časy, kdy lidé dávali politiky za vzor svým dětem. Vraťme to zpět ve verzi pro 21. století! Slušně, hrdě, otevřeně. Bez oligarchů.

Takhle to dál nejde

Stát a média jsou čím dál tím více provázány s oligarchy. Trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů odčerpal ze státu přes 20 miliard korun na dotacích a zakázkách.[5] Ministři se střídají jako na orloji. Kvůli politické situaci Českem otřásly největší demonstrace od listopadu 1989.[1]

V čem je problém

Politici vytváří vzory pro celou společnost. Kultura vládnutí je pak o důvěryhodnosti, aby politici vládli čestně a kompetentně, bez zneužívání moci a pochybných vazeb. A také aby hájili demokracii a respektovali demokratické instituce včetně role Parlamentu, justice a médií jako hlídacího psa demokracie. 

V tomto volebním období jsme byli svědky trestního stíhání premiéra Andreje Babiše, podbízení se nedemokratickým vládcům k Rusku a Číně[2] či korupční kauzy Stoka.[3]  Trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo je jen třešnička na dortu. Premiér Andrej Babiš obdržel za dobu výkonu funkce premiéra 20 miliard korun na veřejných zakázkách a dotacích do svého ekonomického a mediálního impéria.[5] Nestačila mu vlastní média, jeho vláda prosadila s podporou SPD své věrné i do rady veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu.[6]

Premiér nedokázal sestavit vládu jako stabilní a kompetentní tým. Vystřídali se 4 ministři spravedlnosti, 3 ministři v resortech dopravy, zdravotnictví a průmyslu.[8] Aféry - jako  tajné schůzky ministra zdravotnictví v zavřené restauraci[10] či mejdan papalášů v uzavřeném hotelu[11] - zpochybnily důvěryhodnost zástupců vládní koalice. 

Pokud jde o parlamentní kulturu, problémem jednání byla neúčast ministrů na interpelacích[12], neochota vlády hledat shodu s opozicí, obstrukce a neschopnost vládní koalice řešit výtržnosti nezařazených poslanců.[13] Místo umožnění rozumné účasti opozice na řešení pandemické krize se premiér, dokud měl hlasy komunistů, odmítal s opozicí bavit.[14] Běžnou praxí nadále je, že si politici vyřizují vzkazy přes sociální sítě a média.[15] Mezi politiky se nebudují dobré pracovní vztahy, nevytváří se tím ve společnosti vzory pro respekt, důvěru a lidskost. 

Naše vize

Hlásíme se k principům české ústavní a humanistické tradice. Podporujeme spolupráci, otevřenost a poctivost v politice. 

Budeme vládnout otevřeně, aby lidé vždy věděli, co děláme a proč to děláme. Zastavíme prorůstání státu oligarchy. Nabídneme čestné a schopné politiky. 

Jak to chceme udělat?

 • Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR a nebudou ve střetu zájmů.[16]
 • Omezíme možnosti politiků ovládat velké mediální domy a zasahovat do nezávislosti ČT.
 • V případě účasti na vládní koalici budeme zohledňovat návrhy opozice, které s námi předjedná, účastnit se jednání Sněmovny a interpelací. Tuto kulturu nastolíme i ve vládní koalici.
 • Zapojíme občany do hledání řešení pro celou společnost.[27] Zavedeme projekty Otevřená vláda a Otevřená sněmovna, které umožní občanům, odborníkům z praxe a zájmovým skupinám transparentně připomínkovat legislativu. 
 • Budeme informovat o způsobu výběru nominantů do funkcí. U dozorčích rad a dalších nepolitických odborných funkcí budeme i nadále používat jako preferovanou možnost transparentní výběrová řízení.[17]
 • Prosadíme změnu politické kultury a jednacího řádu v Poslanecké sněmovně. Zlepšíme efektivitu a předvídatelnost jednání[18], omezíme příležitosti pro osobní útoky a dáme opozici nástroje pro plnění její role i bez verbálních obstrukcí. Zavedeme online přenosy výborů Parlamentu a jmenná hlasování.
 • Prosazujeme práci politiků na plný úvazek. Poslanec zvolený ministrem už díky dobrovolnému klouzavému mandátu podle rakouského vzoru nebude muset sedět na dvou židlích.[19]
 • Budeme pokračovat v Partnerství pro otevřené vládnutí.[20]
 • Politici jsou také lidé a dělají chyby. U méně závažných chyb a přešlapů se náš kandidát za chybu omluví, odčiní ji a poučí se z ní. I symbolické odčinění je pro politickou kulturu důležité.
 • Pokud se objeví důvodné podezření z korupce, trestného činu či závažného nekalého jednání, které zpochybňuje důvěryhodnost politika naší koalice či námi vedené vlády, dáme dotčené osobě prostor věc vysvětlit, danou věc projednáme a případně z ní vyvodíme odpovědnost. 

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Zlepšení politické kultury zvýší důvěru občanů v demokratickou politiku, což povede k ústupu extremismu a vyšší volební účasti.

Co pro to už děláme

 • Prosadili jsme a schválili nominační zákon, který znemožňuje politikům zneužívat dobře placená místa ve státem vlastněných firmách jako politické trafiky.[21]
 • Vytrvale jsme upozorňovali na střet zájmů premiéra Babiše a prosadili pravidla, která neumožňují dotace pro firmy bez jasného konečného vlastníka. Připravili jsme novelu zákona o střetu zájmů, která důsledně znemožňuje politikům vlastnit média a získávat státní zakázky.[22]
 • Ve spolupráci s hlavním městem Prahou jsme navázali spolupráci s Tchaj-wanem a oslabili vazbu českých politických elit na čínské komunisty.[23]
 • Předložili jsme změnu Ústavy, která zavádí klouzavý mandát, aby měl ministr více času věnovat se dobrému řízení resortu.[19]
 • Piráti vytvořili manuál pro veřejná výběrová řízení a ověřování důvěryhodnosti u nominací do odborných veřejných funkcí.[16, 17]
 • Předložili jsme změnu jednacího řádu v oblasti interpelací.[24] Zaslali jsme naše vize k řízení Sněmovny předsedovi Sněmovny.[18] Navrhli jsme lepší nástroje proti výtržnostem ve Sněmovně.[25]
 • Piráti spustili prototyp aplikace Otevřená sněmovna, která umožňuje občanům a zájmovým skupinám transparentně připomínkovat zákony.[26]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Zlepšení kultury je něco, co nás nebude stát peníze. Naopak, peníze ušetří a pomůže nám více motivovat zaměstnance státu, aby byli na svou práci hrdí. Bude nás to však stát hodně času, energie a pozornosti, abychom lepší kulturu udrželi. Demokracie je pomalejší než jiná zřízení, ale zato dává větší šanci na dlouhodobou prosperitu.[29]

Náklady na klouzavý mandát jsou 10–15 milionů korun ročně[28], což se v porovnání s tím, že ministr bude mít o desítky procent více času, vyplatí.

Proč chcete vybírat lidi do funkcí ve výběrových řízeních, znamená to nové kádrování?

Transparentní a co do kritérií dobře nastavené výběrové řízení s širší výběrovou komisí je často vhodný způsob, jak na odborné pozice dostat ty nejkompetentnější uchazeče a motivovat lidi, aby pracovali na svých dovednostech, než jen spoléhali na konexe. Díky převaze objektivně nastavených kritérií se nejedná o kádrování, nýbrž o snahu vybrat na danou pozici skutečně kompetentní osoby.

Nezpůsobí klouzavý mandát, že se vláda odtrhne od reality v Poslanecké sněmovně?

Za současného stavu poslanec, který se stane členem vlády, dále vykonává obě tyto funkce. Typickým důsledkem je nízká účast členů vlády, kteří jsou zároveň poslanci, při hlasováních ve Sněmovně. Výrazně se zvýší množství času členů vlády pro výkon jejich funkce na plný úvazek. Nebudou tak muset být přítomni všechny jednací dny Sněmovny, ale pouze na interpelace a u návrhů, které se týkají jejich resortu. Tím pádem budou mít členové vlády i nadále kontakt s děním ve Sněmovně. Zároveň ministr na plný úvazek bude mít i více času na skutečnou spolupráci s poslanci a práci pro lidi.[28]

Co je to Partnerství pro otevřené vládnutí a jaké v něm má ČR cíle?

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership – OGP) je mezinárodní iniciativa 72 států, jejímž cílem je větší informovanost o činnosti vlád, angažovanost občanů a integritu osob působících ve veřejné správě. Těchto cílů dosahuje tím, že si členské státy vždy stanoví závazky na určité období, jejichž plnění je následně vyhodnocováno. 

Česká republika se zavázala v období 2020–2022 ke zveřejňování rozhodnutí soudů, osvětě o ochraně oznamovatelů korupce, otevřeným datům ve vzdělávání, tvorbě metodiky participace a projednání tvorby nové databáze všech vyplacených dotací.[30]

Jak chcete řešit střet zájmů u komunálních politiků?

Komunální politici budou dál podávat oznámení o majetkových poměrech podle zákona o střetu zájmů. To může na možný střet zájmů upozornit. Dalším nástrojem na odhalení případného střetu zájmu je Registr smluv, kam musí obce vkládat smlouvy, ze kterých lze zjistit, zda nejsou uzavírány s představiteli obce, zastupiteli či jejich blízkými. Pokud se zjistí, že má politik střet zájmů a svůj vliv zneužívá, je nutné tomu zamezit.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
GUASTI, Petra, MANSFELDOVÁ, Zdenka, MYANT, Martin, BÖNKER Frank. Czechia Report. Sustainable Governance Indicators 2020. Bertelsmann Stiftung Publishing House, Gütersloh (studie). 2020. Dostupné zde.
[2]
Evropské hodnoty. Audit vztahů České republiky k Rusku a Číně: 50 opatření pro ochranu české suverenity. 2020. Dostupné zde.
[3]
iRozhlas.cz. Nabídková cena u zakázek už obsahovala až 15 procent na úplatek, řekl svědek v kauze Stoka. 2021. Dostupné zde. Aktualne.cz. Kritici Číny v hledáčku Kellnerova Home Creditu. Tajně platil i monitoring senátora. 2019. Dostupné zde.
[4]
Centrum pro výzkum veřejného mínění. Veřejnost o důvodech k odstoupení politiků z funkce – březen 2020. Dostupné zde. Sustainable Governance Indicators. Quality of Democracy. 2020. Dostupné zde.
[5]
Piráti. „Protikorupční” vláda v trvalém střetu zájmů – Agrofert ukousl už přes 20 miliard z peněz lidí, Čapáků jsou desítky. 2020. Dostupné zde.
[6]
MARTÍNEK, Tomáš. Hrozí ovládnutí veřejnoprávní České televize pro soukromé zájmy jednotlivců. Pirátské listy. 2020. Dostupné zde.
[7]
Reporters Without Borders. RSF 2020 World Press Freedom Index. 2020. Dostupné zde.
[8]
Forum24.cz. V Babišově vládě se střídají ministři jak na orloji. Výměna Prymuly za Blatného je už devátou změnou. 2020. Dostupné zde.
[9]
iRozhlas.cz. Tak, jak jsem to napsala, jsem to napsala.‘ Malou stálo plagiátorství funkci, ministryní byla 13 dní. 2018. Dostupné zde.
[10]
Ceskenoviny.cz. Prymula kvůli schůzce s Faltýnkem připouští jen politickou chybu. 2020. Dostupné zde.
[11]
Lidovky.cz. Tajný mejdan politiků v luxusním hotelu: Hnilička rezignoval na poslanecký mandát, šéfem agentury zůstává. 2021. Dostupné zde.
[12]
iRozhlas.cz. Interpelační absentéři: poslancům chodí nejméně odpovídat Plaga, premiér Babiš skončil pátý. 2020. Dostupné zde.
[13]
SeznamZprávy.cz. Volný zdržuje trest za „flákanec“. 2021. Dostupné zde.
[14]
Piráti. Piráti nepodpořili prodloužení nouzového stavu, vláda odmítla vyslyšet požadavky zmírňující dopady krize na občany. Leden 2021. Dostupné zde.
[15]
Centrum pro výzkum veřejného mínění. Morálka politiků očima veřejnosti. Březen 2020. Dostupné zde.
[16]
Piráti. Piráti připravili ve světle kauzy na MPSV manuál, jak postupovat při výběru lidí do vysokých pozic. 2020. Dostupné zde.
[17]
Piráti. Dobrá praxe – Vyhodnocení důvěryhodnosti právnických a fyzických osob. 2020. Dostupné zde.
[18]
Poslanecký klub Pirátů. Dopis předsedovi Poslanecké sněmovny ke změně jednacího řádu. 2020. Dostupné zde.
[19]
Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. 2019. Dostupné zde.
[20]
Partnerství pro otevřené vládnutí – Open Government Partnership. Dostupné zde.
[21]
Piráti. Nominační zákon prošel Sněmovnou v kompromisní variantě, ale bez zavedení vlastnické politiky státu. 2019. Dostupné zde.
[22]
Piráti. Piráti prosadili udělování dotací jen firmám se známými vlastníky. 2020. Dostupné zde.
[23]
Česká televize. Praha bude sestrou tchajwanské Tchaj-peje, schválili zastupitelé. Zoo dostane luskouna. 2019. Dostupné zde.
[24]
JANÁKOVÁ, Barbora. Piráti a ANO chtějí efektivnější Sněmovnu. Interpelace mají být atraktivnější pro občany i ministry. Deník N. 2020. Dostupné zde.
[25]
Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 1189. Novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Dostupný zde.
[26]
Piráti. Projekt Otevřená sněmovna. 2019. Dostupné zde.
[27]
Viz například dosavadní metodiky neziskového sektoru: MIČKA, Pavel (editor), Agora CE: Metodika participace aneb jak zapojit občany do rozhodování. 2016. Dostupné zde.
[28]
Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 390 – klouzavý mandát. 2019. Dostupné zde.
[29]
World Economic Forum, Daron Acemoglu: Does democracy boost economic growth? 2014. Dostupné zde.
[30]
Partnerství pro otevřené vládnutí. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022. Dostupné zde. Viz také webové stránky OGP