CHCI VĚDĚT VÍCE

Budoucnost patří i seniorům. Poznejte Stříbrný program Pirátů a Starostů

Budoucnost země patří všem – i těm starším, kteří se na ní celý život podíleli a dál v mnohém podílejí.


Stříbrný program je náš slib důstojného, pokojného a spokojeného stáří. Je to slib porozumění, spravedlivého přístupu, mezigenerační spolupráce a hlavně příležitostí plnohodnotného života v důchodovém věku. Tvoří ho 4 hlavní okruhy:

 1. Stříbrný domov nastavuje podmínky pro dostupnější bydlení, větší soběstačnost, užší kontakt s blízkými a pohodlnější rodinnou péči.
 2. Stříbrné služby předkládají vizi kvalitnější a dostupnější zdravotní péče, ale i snazšího přístupu ke vzdělávání, kultuře a volnočasovým aktivitám.
 3. Stříbrné peníze pomohou zvyšovat penze nad rámec zákonné valorizace v souladu s vývojem ekonomiky, zajistí výhodnější pozici pracujících seniorů a celkovou obnovu důchodového systému jako součást širokého ozdravění veřejných financí. Jedním z jejích pilířů je tvrdý boj proti korupčníkům.
 4. Stříbrný štít řeší ochranu starších lidí před šmejdy, dezinformátory a dalšími podvodníky.
Stříbrný program je společným dílem Pirátů a Starostů, seniorek a seniorů, ale také odborníků na seniorská témata. Představujeme vám ho s přesvědčením, že jsme schopni ho naplnit. Vedle potřebné energie pro to máme dostatek zkušeností ze Sněmovny, Senátu, vedení krajů, ale i ze stovek radnic.


Pracující důchodciSTŘÍBRNÝ DOMOV

Dostupné bydlení a pohodlnější péče v rodině

Nikdo se tu nesmí bát osamělého stáří. Kdo chce, musí mít možnost zůstat součástí rodinného kruhu.

 • Prosazujeme podmínky pro rodinnou péči, která je zvládnutelná a důstojná. V minulosti jsme se zasadili o navýšení příspěvku, např. u zcela závislých osob na 19 200 Kč od 1. dubna 2019. Každého, kdo chce pečovat o své blízké, podpoříme i v budoucnu. Finančně, psychicky i fyzicky.
 • Jednoznačně odmítáme lži o hrozbě vyšších daní z bydlení. Podpoříme jen takové změny přímých daní, které většině občanů žijících ve vlastním nezhorší situaci v porovnání s dneškem.
 • Vedle domovů pro seniory podpoříme další možnost: moderní a důstojné komunitní bydlení, které umožňuje soběstačný život ve společenství více lidí, na principu sousedské výpomoci. Náš plán počítá s cenově výhodným komunitním bydlením včetně dostupných služeb.
 • Máme plán, jak vytvořit motivující podmínky pro dostatek pečovatelů a pečovatelek i rozvoj sektoru sociální péče a inovací.
 • Podpoříme informovanost o bezbariérových úpravách, například o dostavbách výtahů v objektech, kde dosud nejsou.

Užší kontakt s okolím

Nikdo se tu nesmí cítit odříznutý od světa. To platí pro cestování, lékaře a úřady, ale i pro technologie.

 • Krajům a obcím chceme umožnit, aby pro seniory zajistily zvýhodněnou dopravu k lékaři nebo na nutné nákupy. Bezbariérovou MHD, dostupnější taxi službou, komunitní výpomocí.
 • Seniorům a seniorkám plánujeme vytvářet komfortnější podmínky pro cestování, včetně budování veřejného prostoru bez bariér.

Při zavádění nových technologií a další modernizaci vždy zohledníme ty, kteří na změny hůře přivykají. Starším ročníkům je usnadníme například novými příležitostmi vzdělávání, ale i zpřístupněním digitálních služeb na úřadech, včetně vstřícné pomoci pro ty, kteří běžně nepoužívají počítač.


STŘÍBRNÉ SLUŽBY

Kvalitnější a dostupnější zdravotní péče

Každé období života si člověk užije jenom tehdy, kdy je fit. Chceme pro to vytvořit co nejlepší podmínky.

 • Před možnými dopady druhé pandemické vlny jsme varovali už v červnu 2020. Za spolupráce s řadou odborníků jsme předkládali rozumná opatření pro zvládnutí krize, včetně pandemického zákona. Slibujeme, že zodpovědný přístup si zachováme i v budoucnu.
 • Chceme kvalitní zdravotní péči, která je nablízku napříč celou republikou. Hodláme zlepšit dostupnost lékařské a zubní pohotovosti, zajistit včasné zákroky v nemocnicích s následnou péčí vysoké úrovně, včetně hrazené rehabilitace či pobytů v léčebnách a lázních. V případě snížené pohyblivosti pak i fungující návštěvní službu a dostupnou osobní přepravu.
 • Zaměříme se na podporu nemocnic v regionech. Všestranné zkvalitňování života v regionech do nich přiláká kvalitní lékaře i s rodinami.
 • Budeme prosazovat důkladnou digitalizaci zdravotnictví, která usnadní život doktorům, a tím i pacientům. Máme špičkové informatiky, s jejichž pomocí ulevíme lékařům od papírování proto, aby měli čas na lidi. Papírovou verzi dokumentů chceme zachovat, avšak citelně zefektivnit.
 • Plánujeme rozšíření dostupnosti léčiv. Díky srovnávání jejich cen senioři ušetří. Díky legislativním úpravám bude snazší cesta k přírodním léčivům, včetně lékům z konopí. Díky doručování léků na předpis domů (při zachování lékárenských služeb) nebude nutné běhat po doktorech kvůli receptům či poukazům, čímž se také sníží šíření infekčních onemocnění.
 • Zaměříme se na prevenci a pozitivní motivaci k péči o své zdraví.
 • Vážná nemoc ovlivňuje i psychiku pacienta. Budeme usilovat o rozšíření nabídky odborné péče a podpory v oblasti duševního zdraví.
 • Délka života se u nás trvale zvyšuje, ale neprodlužuje se období života ve zdraví. Podpoříme výzkum biologie stárnutí a popularizaci principů vedoucí k prodloužení zdravého věku dožití.

Přístupnější kultura, vzdělávání a volnočasové aktivity

Nesdílíme představu, že člověk v důchodu celé dny jen sedí doma. Hodláme nabídnout nové příležitosti pro to, aby senioři, kteří chtějí, byli plnohodnotnou součástí veřejného a společenského života. Sami rozvíjíme mezigenerační iniciativu Senioři na palubě.

 • Na stovkách radnic aktivně spolupracujeme s místními kluby, knihovnami nebo informačními centry. Tuto cennou zkušenost hodláme zúročit v podobě programů, které seniorům zpřístupní kulturu, moderní technologie, vzdělávání třetího věku nebo volnočasové aktivity.
 • Podpoříme zachování a rozvoj věrnostních programů a zvýhodněných vstupů pro seniory.

Dobrovolnictví a osobní angažmá lidí všeho věku hodně přináší celé společnosti. Jde o důležitý pilíř aktivního trávení volného času a veřejného zapojení. Jsme jednoznačně pro mezigenerační spolupráci, kde dobrovolnictví hraje důležitou roli: propojení seniorů s dětmi při doučování, osvojování si znalostí a dovedností nebo možnost jejich zapojení do rodin, kde babička s dědou chybí.


STŘÍBRNÉ PENÍZE

Důstojné a spravedlivé důchody

Důstojné zajištění na sklonku života určuje vztah celé společnosti k vlastnímu stáří.

 • Garantujeme zákonnou valorizaci důchodů, díky níž životní úroveň seniorů roste s ekonomikou. Bude-li se ekonomice dařit, podpoříme další růst důchodů nad rámec zákonného zvyšování. V minulosti jsme se o to zasadili a také zajistili spravedlivou valorizaci k stejnému datu všem.
 • Trváme na změnách, díky kterým v roce 2025 průměrný důchod vzroste na 18–19 000 Kč.
 • Hodláme zaručit minimální důchod. Podle ČSSZ činí minimální měsíční výše starobního důchodu přiznaného v roce 2021 celkem 4 310 Kč. Pro další volební období hodláme dosáhnout minimální výše důchodu 10 000 korun, avšak s rozumem – vzhledem k ekonomické realitě.
 • Exekuční srážky ze starobních důchodů platí více než 44 000 seniorů a seniorek. Pomůžeme jim s oddlužením a s návratem do normálního života.

Výhodnější podmínky pro pracující seniory

Nikoho nechceme nutit pracovat i v důchodu. Seniorům, kteří se rozhodnou pro práci v důchodu, chceme podmínky usnadnit.

 • Zjednodušíme uzavírání zkrácených úvazků, díky nimž si aktivní senioři přivydělají, udrží vztahy s kolegy, zachovají si vitalitu. Jejich práce přinese vysokou hodnotu celé společnosti.
 • Práci v důchodovém věku spravedlivě promítneme i do výše důchodu.
 • Zasadíme se o snížení odvodů, které pracující senioři platí na sociálním pojištění. Pro výpočet toho, nakolik je pro člověka v důchodu výhodný přivýdělek, připravíme jednoduchou kalkulačku.

Zdravé finance

 • Je na čase přejít na udržitelný důchodový systém. Aby zůstal funkční, do roku 2050 do něj musíme dostat 2,5 bilionu korun; dalších 800 miliard bude potřebovat zdravotnictví.
 • Náš plán počítá s tím, že v roce 2025 dosáhneme udržitelných státních financí a snížení deficitu státního rozpočtu oproti vládnímu plánu o 160 miliard na maximálně 3 procenta HDP.
 • Jedním z hlavních pilířů je tvrdý a důsledný boj s korupčníky a šíbry. Hospodářská kriminalita nás ročně stojí stovky miliard, které pak chybí na důchodech, ve zdravotnictví nebo ve školách.
 • Dalších 30–50 miliard lze získat omezením daňových úniků a důsledným naplňováním již platných zákonů, úpravou poplatků za těžbu a zdaněním technologických gigantů, prodeje konopí či výstavby komerčních hal na orné půdě.
 • Posílíme růst ekonomiky podporou pracovního trhu a inovací s vysokou přidanou hodnotou, ušetříme rozumnějším hospodařením státu, zejména efektivnějším řízením veřejných zakázek.


STŘÍBRNÝ ŠTÍT

Slušnější jednání a důvěryhodnější zprávy

Řada podvodníků má starší lidi za snadný terč. To musí přestat. Chraňme ty, kteří nás chránili celý život.

 • Podpoříme informovanost a právní ochranu seniorů proti podvodům a manipulacím.
 • Nastavíme jasná a vymahatelná pravidla pro právní odpovědnost těch, kteří seniory zneužívají.
 • Budeme usilovat o to, aby senioři ani nikdo další nebyli cílem dezinformací, manipulací s fakty nebo lživých řetězových mailů.
 • Budeme podporovat přístup k důvěryhodným informacím a jejich zdrojům. Pomůže to nejen obnovení důvěry v politiky i média.
 • Naším širším domovem je Evropa. Význam právního státu a zakotvení v evropských a transatlantických strukturách dává jistotu – EU a NATO jsou součástí i naší bezpečnosti a obrany.


CHCEME SPLNIT MAXIMUM

Stříbrný program osobně garantují tito Piráti a Starostové:

 • PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Praha (*1980), předseda Pirátů
 • Mgr. Vít Rakušan, Praha (*1978), předseda hnutí Starostové a nezávislí
 • Irena Koutská, Praha (*1954), ambasadorka projektu Senioři na palubě, tlumočnice, organizátorka tematických debat a kulturních a společenských akcí pro Seniory na palubě
 • Vladimír Šíp, Tábor (*1952), ambasador projektu Senioři na palubě, vizionář a podnikatel v IT

Do tvorby programu se aktivně zapojila řada dalších seniorů, příznivců, expertů a zástupců Pirátů a Starostů.

Expertní tým:
Petr Fridrich, Iva Holmerová, Jiří Hrabě, Michal Sirový

Tým Seniorů na palubě:
Hana Beránková, Hana Dvořáková, Jiří Fiedler, Jakub Holzer, Vladimír Kokoška, Lenka Nováková, Ivo Pujman, Hana Šimečková

Za Pirátskou stranu:
Zuzana Freitas Lopesová, Markéta Gregorová, Tomáš Martínek, Jakub Michálek, Ondřej Polanský, Olga Richterová

Za STAN:
Roman Bělor, Jan Dobeš, Lukáš Herich, Marek Hilšer
Pozor na dezinformace

Zatímco Piráti a Starostové vedou čestnou, poctivou a pozitivní kampaň, protivníci volí cestu strašení a rozeštvání. Kdo v kampani lže, nemá morální kredit vést zemi.

 • Možná se i k vám dostaly lži o útlaku seniorů, které s oblibou šíří například SPD Tomia Okamury. Třeba ta lež o tom, že seniorům ztížíme držení řidičských průkazů. Nikdy jsme nic takového nenavrhli a nikdy to navrhovat nebudeme. Je to přesně naopak: Podmínky chceme zjednodušovat. Například jsme prosadil, že místo řidičáku stačí lidem občanka.
 • Asi jste zaslechli i nesmysl o stěhování migrantů do bytů a vysokých daních z bydlení, který zase rád říká premiér Babiš. Vždy jsme měli programy, kterým jsme dostáli. V tom aktuálním namísto migrantů v bytech najdete plán, jak finance získat jinde; ne na daních lidí. Krom toho, že naše daňová reforma se majitelům bytů a domů vyplatí, chceme stavět cenově dostupné byty. Premiérovu lež jsme předali právníkům a jsme přesvědčeni, že soud nám dá za pravdu stejně jako v případě lživého tvrzení Andreje Babiše o pirátském senátorovi Wagenknechtovi.
 • Nejsme součástí současných korupčních vazeb. Mnozí se nás bojí, protože ohrožujeme jejich klientelistické výhody, které slouží k jejich neoprávněnému obohacení na úkor státu a lidí, kteří v něm žijí. Naštěstí žijeme ve společnosti, kde 85 % lidí lžím nevěří a nešíří je (agentura STEM 2020). Slušnost se pořád ještě nedá koupit. Pořád ještě ji lze zvolit v demokratických volbách.

Dezinformace je lživé tvrzení, které má ovlivnit názor člověka či veřejnosti zdáním důvěryhodnosti. Nejčastější lži o nás shromažďujeme a na pravou míru uvádíme na https://seniori.pirati.cz/kosik-lzi/.


MŮŽETE NÁM POMOCI

Dejte si do kalendáře datum voleb do Poslanecké sněmovny: 8. a 9. října 2021. Pojďte volit a podpořte slušnou a poctivou politiku pro budoucí soudržnost naší země. Podpořte koalici Pirátů a Starostů.

Patříte-li mezi seniory, budeme rádi, pokud ozvete a zapojíte se do mezigenerační spolupráce „Senioři na palubě“. Můžete pomoci i jako dobrovolníci na sociálních sítích či v terénu. Zvolte si cestu, která vám vyhovuje. K mání vám je web www.seniori.pirati.cz, emailový zpravodaj či Facebook „Senioři na palubě“.

Další informace najdete na webu www.piratiastarostove.cz, e-mailu seniori@pirati.cz nebo na pirátské infolince +420 703 681 682.

Děkujeme!