CHCI VĚDĚT VÍCE

Propojení dat v zájmu zdravotníků i pacientů

Ukončeme zbytečná vyšetření a předepisování zbytečných léků. Dejme do rukou pacientů kontrolu nad jejich zdravotními daty.

Takhle to dál nejde

Lidé musí opakovaně uvádět svou anamnézu. Pacienti, lékaři a farmaceuti nemají bezpečné prostředí pro sdílení informací o zdravotním stavu pacienta. Odlišné nakládání s daty znemožňuje zajištění kybernetické bezpečnosti a zavedení moderních postupů pro ochranu osobních údajů.[9, 10]

V čem je problém

Elektronizace zdravotnictví má za cíl především zlepšit prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a organizaci poskytování zdravotní péče a vyhodnocování životního stylu obyvatelstva. Dále je nezbytné poskytnou lékařům kvalitní  možnosti pro sdílení  dokumentací, předávání postupů či cílené vyhledávání pacientů pro preventivní programy. 

Pro pacienty je pak nezbytné posílit kontrolu nad jejich daty, aby mohli kontrolovat, kdo s nimi pracuje a proč, a měli tak přístup k nim ve svých rukou.[9, 10]

Posledními projekty, které zde byly spuštěny, jsou pouze dílčí části komplexnější problematiky, například eRecept[11] nebo eNeschopenka[12], což jsou koncepty, které v zahraničí fungují úspěšně.[16]

Dalším problémem jsou nedostatečné informace o českém zdravotnictví ve formě otevřených dat. Jejich část je zveřejňována jako PDF ročenka[13], což znemožňuje komplexnější analýzy a porovnání. Vzorem může být Velká Británie, kde jsou data zveřejňována včetně open dat.[14] Chceme zajistit zveřejňování anonymizovaných open dat pro účely analýz. 

Dále je nezbytné posílit kyberbezpečnost[15], a dokázat tak ochránit citlivé informace pacientů i zdravotních zařízení. 

Naše vize

Zdravotní péče bude dostupnější díky kratším čekacím lhůtám na operace. Přístup k lékařským záznamům bude důkladně zabezpečený a kvalita zabezpečení bude průběžně kontrolována. Pomocí chytrého propojení dat se sníží administrativa, zdravotníci budou pečovat a léčit, ne papírovat.

Jak to chceme udělat?

 • Připravíme projekt eŽádanky, který umožní sledovat a zkracovat časy a zlepšovat dostupnost zdravotní péče v ČR.
 • Budeme spolupracovat na kvalitní podobě zákona o elektronizaci zdravotnictví, který je ve Sněmovně.[1]
 • Zajistíme, aby vznikající vyhláška k elektronizaci definovala standardy a aby znemožnila monopol jednomu dodavateli a nabídla skutečné vymezení komunikačních a bezpečnostních standardů pro komunikaci ve zdravotnictví.[2]
 • Nad rámec již vznikající legislativy[1] vytvoříme a připravíme:
 • připojení do Portálu  občana, aby občané měli kontrolu nad svými daty, 
 • vzdělávání lékařů v oblasti elektronizace,
 • možnost strojového učení nad anonymizovanými daty, abychom získali co nejlepší podklady pro léčbu,  prevenci nemocí i lepší kontrolu nad financováním,
 • obměnu technického vybavení v nemocnicích formou podpory ze státního rozpočtu.
 • Díky analýzám anonymizovaných velkých dat stát upraví podporu, lépe zváží politiku v prevenci a v podpoře sportu a zdravého životního stylu.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Studenti medicíny a zdravotnických oborů budou mít jasnější přehled o akreditovaných pracovištích a lepší život díky nižší byrokracii.

Pro rodiny s dětmi

Zlepšíme dostupnost péče pro děti a rodiče, a to i pomocí telemedicíny. Zajistíme informace o kvalitě poskytované péče.

Pro lidi ve zralém věku

Díky datům včas upozorníme na preventivní opatření, které zlepší a prodlouží život občanů.

Pro seniory

Seniorům zkrátíme čekací dobu na operace, zpřístupníme zdravotní péči a zabezpečíme větší kontrolu nad tím, kdo přistupuje k jejich záznamům.

Pro zaměstnance

Zaměstnancům zajistíme menší byrokracii a lepší ochranu v práci před zdravotními riziky.

Pro živnostníky a podnikatele

Živnostníkům zajistíme menší byrokracii a lepší ochranu v práci před zdravotními riziky.

Pro lékaře a zdravotníky

Zdravotníkům odpadne přepisování výsledků laboratorních testů či lékařských zpráv z předchozích míst.

Pro nás pro všechny

S pomocí analýz velkých anonymizovaných dat půjdou peníze skutečně tam, kde jsou nejvíce potřeba.

Co pro to už děláme

 • Předložili jsme pozměňovací návrh zákona o lékovém záznamu, který má umožnit větší kontrolu nad sdílením dat pacientovi. 
 • Podpořili jsme lékový záznam, který zavádí kontrolu vzájemného působení léků.
 • Během pandemie jsme se podíleli na zveřejňování dat a do pandemického zákona jsme prosadili lepší informování veřejnosti.

Na co se nás často ptáte

Jaké předpokládáte náklady pro zavedení elektronizace ve zdravotnictví?

Předpokládané náklady na vytvoření podpůrné infrastruktury pro elektronizaci zdravotnictví jsou 500 milionů korun a další 2 miliardy korun u poskytovatelů zdravotní péče[7] (obměna přístrojového a programového vybavení, školení, připojení).

Ve kterých státech podle vás funguje elektronická dokumentace dobře a chcete se jí inspirovat?

Velkým příkladem v oblasti open dat je Velká Británie a v oblasti propojení dat chceme následovat Estonsko a severské země, kterým se povedlo vytvořit funkční systémy.[6, 8]

Jak bude zajištěno, že neuniknou data pacientů?

Decentralizace jednotlivých registrů učiní masivní úniky dat prakticky nemožnými a v případě menších incidentů alespoň výrazně usnadní vyšetřování. Další důvody proti centralizaci dat uvádíme podrobněji zde.

Jak bude zajištěno, že data pacientů nikdo nezneužije.

Data pacientů budou uložena v zašifrované podobě a bez patřičné autorizace k nim nebude přístup. 

Zajistí elektronizace zdravotnictví také to, aby pacienti nedostávali od různých lékařů předepsané léky, jejichž vzájemná interakce jim snižuje účinnost nebo přímo ohrožuje pacientovo zdraví?

Již existuje lékový záznam, který to hlídá. Jeho popis naleznete zde.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Ministerstvo zdravotnictví. Popis v současnosti fungujícího návrhu na webu Národního centra elektronizace zdravotnictví zde a legislativně zde.
[2]
BLAHA, Milan. Popis současného datového rozhraní resortu, které je zapotřebí dále rozvíjet je zde. Ústav zdravotnických informací a statistiky. 2019.
[3]
Medical Tribune. Článek, který shrnuje elektronizaci zdravotnictví v legislativní podobě, která míří na vládu, je zde. 8. 4. 2019.
[4]
Legislativní znění v aktuální podobě jsou dostupná zde a zde.
[5]
Piráti. Návrh digitalizace zdravotnictví, který byl v programu pro minulé volby, je zde.  
[6]
SOLLAZZO, Giuseppe, MILLER, David. Open data in the health sector. 2017. Dostupné zde.
[7]
Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva zákona o elektronizaci zdravotnictví. 2021. Dostupné zde.
[8]
WOLFF, Petr. Může zdravotnictví fungovat stejně jako virtuální měna Bitcoin? Estonský příklad. 2017. Dostupné zde.
[9]
PĚKNÁ, Jitka. eGovernment: Cesty k elektronickému zdravotnictví. 2010. Dostupné zde.
[10]
BOREJ, Jiří, ZEMAN, Martin. V jakém bodě se dnes nachází elektronizace českého zdravotnictví? 2019. Dostupné zde.
[11]
eRecept, oficiální web zde.
[12]
eNeschopenka, oficiální web zde.
[13]
Oficiální web Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zde.
[14]
NHS digital, oficiální web zde.
[15]
iRozhlas.cz. Kyberútok na nemocnici v Benešově způsobil škodu přes 59 milionů. Pachatele se vypátrat nepodařilo. 18. 8. 2020. Dostupné zde.
[16]
BERNÁTH, Michal. Oproti Izraeli máme zpoždění 25 let, říká expert. Pacienti se tam na očkování objednávají po třech minutách. 22. 1. 2021. Dostupné zde.