CHCI VĚDĚT VÍCE

Máte 4 minuty? Tohle je náš program v kostce

Digitální revoluce

Údajná digitalizace státu požírá miliardy, stále se však odehrává spíše na papíře: skenováním nebo přepisováním zbytečně vytištěných lejster. Takhle 21. století rozhodně nevypadá.

Chceme stát, kde informace proudí jak mezi úřady, tak k lidem. Stát, který z občanů netahá pořád dokola údaje, co už jednou dostal. Stát připravený ochránit kritickou infrastrukturu a osobní informace občanů před kybernetickými útoky či jinými zneužitími.

Naší vizí je digitálně kompetentní stát pro každého. Se službami přístupnými z domova či kanceláře, ale také z úřadu těm, kteří počítač běžně nepoužívají. V obou případech musí jít o služby natolik profesionální a přívětivé, že jejich využití nebude pro občana přítěží.

Digitalizaci je nutné uchopit v plné šíři a nezanedbat revizi procesů. Skenovaným formulářem to neskončí – půjde o celkové digitální propojení úřadů, po kterých běhají data a ne lidé.

Čas a peníze ušetří občané, firmy, ale i úřady. Ty budou mít čas věnovat se jednotlivcům ve složitých případech anebo může dojít k zeštíhlení, které nám tu slibují už celé generace politiků.

Rovnocenné regiony

Jestli stát někoho připravil o budoucnost, pak své vlastní regiony. Pohraničí, venkov nebo strukturálně postižené lokality nechal na pospas ne zrovna dobrým vyhlídkám. Výsledkem je rostoucí chudoba, sílící frustrace, nárůst sociálně patologických jevů a antisystémových tendencí, ale i zmařené životy a promarněný potenciál. Tahle hra s ohněm už musí přestat.

Chceme navázat na silně rozvinutý systém územní samosprávy a ve všech politikách státu zohledňovat, co udělají s obcemi a kraji. Ty může pozvednout výstavba vysokorychlostních tratí, intenzivní přeshraniční spolupráce, orientace hospodářství na digitální ekonomiku, robotizaci nebo automatizaci. Znatelně prospěje také změna stavebního zákona, zákon o dostupném bydlení a prevence ztráty domova, vyšší dostupnost služeb, zdravější životní prostředí, lepší kondice krajiny či podpora lokálního zemědělství a malých a středních farem.

Stát, který některé části svého území odepíše a nechá zaostávat, na to v budoucnu doplatí. Opačný přístup prospěje jeho ekonomice a hlavně lidem a obcím postižených regionů.

Moderní ekonomika

Zatímco hned za hranicemi pádí vpřed moderní hospodářství, u nás stále ještě jedou hlavně pásy v montovnách. Takhle Západ v platech nikdy nedoženeme.

Je na čase posunout se. Proměnit zdejší montovnu v mozkovnu a stát se trhem inovativních služeb a produktů, které je možné prodávat za víc než ty dávno zavedené. Zvyšovat kvalifikaci pracovní síly, hledat a přijímat nové technologie, přitahovat prestižní zaměstnavatele.

Na takovou pozici se musíme vypracovat. Aktualizovat školství tak, aby bylo přípravou na skutečnou budoucnost. Podpořit výzkum a sblížit ho s firmami. Přiblížit regiony ekonomickým centrům u nás i v zahraničí výstavbou infrastruktury. Zefektivnit práci státních institucí, snížit administrativní zátěž, zjednodušit vytváření pracovních míst a zakládání firem. Podporovat pružné pracovní podmínky s ohledem na nutné sladění pracovního a osobního života. A také změnit daňový systém tak, aby motivoval k práci, k podnikání a k inovacím.

Nutit nikoho nemůžeme. Vytvoříme-li však vhodné prostředí, trh si v něm cestu do 21. století sám najde, a Česko se tak bude moci opět zařadit mezi výrazně úspěšné země.

Razantní boj s korupcí

Ke korupci se stát staví jako lenoch k dietě. Prsí se, že začíná cvičit, a přitom po nocích tajně chodí do ledničky. Světlo z ní dopadá až za hranice: v žebříčku protikorupčního boje nás Rada Evropy zařadila na poslední místo. Nekalé hospodaření nás přitom stojí stovky miliard ročně!

Stovky státních miliard se točí v bludném kruhu. Vyrvat je zpět znamená přistoupit k němu ze všech stran – komplexními a praktickými nástroji, které fungují vyspělým zemím jako Británie či Nizozemí. Zprůhlednit hospodaření státu a změnit veřejné zakázky tak, aby nakupoval jen to potřebné a kvalitní. Zregulovat lobbing. Kontroly nasměrovat spíše na podvody než omyly.

Boj s hospodářskou kriminalitou bude úspěšný jen tehdy, když budou v převaze ti, kdo ho vedou. Proto je prioritní zákon na ochranu oznamovatelů korupce, zvýšení nezávislosti soudů a vedoucích státních zástupců, ale i postavení veřejnoprávních médií mimo politické vlivy.

Čeká nás spousta práce, jsme však připraveni. V Parlamentu to byli právě Piráti a Starostové, kteří nekalé hospodaření aktivně a ve spolupráci s odborníky řešili. Hodláme to dotáhnout.

Důraz na klima

Rok od roku je to horší: vyprahlá půda a vysychající lesy, stagnace úrody, ale i těžký vzduch ve městech a rozpálená centra. Budeme-li se dál tvářit, že tu o nic nejde, brzy o nic nepůjde.

Ještě dostaneme šanci: stovky miliard z evropských investic. Musíme je využít k přechodu na udržitelné hospodářství, splnit závazky Pařížské dohody a posunout zemi k moderní správě a ekonomice. Krajinu a klima je potřeba řešit teď – každé odložení znamená další potíže.

Směřujme ke konci spalování uhlí k roku 2033 při spravedlivé transformaci uhelných regionů. Modernizujme energetiku, průmysl a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. Podpořme úspory energií i zdrojů, odpad se naučme využít jako praktickou surovinu.

Nesmíme přitom opakovat chyby předchozích vlád u nás i v zahraničí. Krajina zaplavená solárními elektrárnami a kukuřicí končící v bioplynových stanicích nebo amazonské dřevo pálené v dánských teplárnách jasně ukazují, před jakými řešeními se musíme mít na pozoru.

I když se podaří změnu klimatu řešit, její dnešní důsledky jen tak nezmizí. Musíme tedy krajině ulevit i jinak. Omezíme betonování a odvodňování krajiny, zabráníme kanálu Dunaj-Odra-Labe. Podpoříme ekologické zemědělství a poctivou péči o půdu. Lesy budeme měnit na pestřejší a odolnější. Rozšíříme chráněná území. Do měst dostaneme více zeleně.

Profesionální stát

Státní aparát je tu pro nás, ne my pro něj. Všem by nám měl být profesionálním služebníkem – pozorným, ale nenápadným, připraveným a pracovitým, uctivým a vlídným. Víc než dobrým sluhou je však často spíš zlým pánem, mnohdy navíc chaotickým. Potřebuje srovnat.

Dobrý sluha nesmí příliš obtěžovat tehdy, kdy si vystačíme bez něj. V případě potřeby by však měl poskytnout profesionální servis, který si u něj předplácíme. Zmodernizujeme služební zákon a dokončíme digitalizaci státní správy, aby pracovala vstřícně, kvalitně a efektivně.

Dobrý sluha ví, co dělá. Naučíme ho jednat na základě faktů a analýz, spojíme ho s odborníky. Posílíme krizové řízení při haváriích, pohromách, blackoutech a epidemiích. Zaúkolujeme ho dlouhodobými, předvídatelnými záměry investic široké politické podpory. Prioritou je příprava udržitelného plánu financí, který zabezpečí úroveň veřejných služeb i modernizaci země.

Dobrý sluha také chápe, že tu není sám. Politiku otevřeme slušné a konstruktivní spolupráci jak s občany či politickými protějšky, tak se světem. V Evropské unii chceme být hlasitým členem, který se aktivně zapojí do bezpečnosti, řešení globálních výzev i rozvoje ekonomiky.

Sebevědomá a bezpečná země

Mívali jsme stát, který respektovali všude ve světě. Chceme ho zpět. Dejme zahraničí jasně a přesvědčivě najevo, kam chceme patřit a že si to tam stále ještě zasloužíme. Mnozí o nás už pochybují.

Skutečný spojenec nemůže jen natahovat ruku. Tu samou ruku musí nabízet jako pomocnou, přiložit ji k dílu, necuknout. Okopávání bruselských kotníků a lokální politikaření namísto řešení společných problémů v době, kdy od EU přijímáme fůru pomoci, působí až podrazácky.

Pokud se nám něco nelíbí, musíme si to vyjednat z pozice hrdého členského státu. Už příští rok budeme mít příležitost v podobě předsednictví v Radě EU, které můžeme využít ke zlepšení vnímání Česka evropskými partnery a kde můžeme klást důraz na českou agendu.

Narovnejme se a bude s námi jednáno jako s rovnými. Vystupujme hrdě vůči celému světu, prokazujme orientaci na evropské a světové demokracie, aktivně se stavme za lidská práva. Abychom si to mohli dovolit, musíme posílit spojenectví v NATO a zvýšit důraz na obranu země. Nejen proti tradičním hrozbám, ale i proti hrozbám kybernetickým nebo hybridním.

Jistota péče a pomoci

Společnost dává smysl hlavně ve chvílích, na které jedinec nestačí. Daněmi se skládáme na sdílené služby a prostředky, které bychom si sami nemohli dovolit.

Začít musíme u nejzranitelnějších. Zvýšit kvalitu školství a zajistit správný rozvoj dětí, i pokud jde o sport nebo stravu v jídelnách. Zajistit účinnou zdravotní péči včetně duševního zdraví. Stabilizovat důchodový systém a umožnit strávit každé období života v domácím prostředí.

Do potíží se může dostat každý a vyspělá společnost je mnohdy jedinou jistotou, že na ty největší trable nebudeme úplně sami. Účinnou pomoc proto musíme zajistit všem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci následkem nemoci, havárie, ztráty zaměstnání nebo těžkého rozvodu. Je třeba též pomáhat se začleněním lidí na okraji společnosti, hledat cesty z exekucí, zajistit prevenci sociálních problémů, vyřešit bytovou nouzi. Všem se nám to vrátí nejen v penězích – rychlá pomoc předchází vyšším výdajům v budoucnu, ale i dlouhodobým pádům na dno. Zatím jsme takovému ideálu stále daleko.

Vraťme zemi funkční společnost. Stabilní, zdravou, vzdělanou, sebevědomou a solidární.