CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Narodila jsem se téměř před 47 lety ve Snině na Východním Slovensku Rusínce a Čechovi, tudíž o sobě mohu s klidným srdcem prohlásit, že jsem Čechoslovačka. Vyrůstala jsem na Vysočině, první vysokou školu jsem vystudovala v Pardubicích (učitelství AJ), druhou v Hradci Králové (management cestovního ruchu). V roce 2000 mě zlákala Praha, kde jsem získala práci jako projektová manažerka na Institutu státní správy, který tehdy spadal pod Úřad vlády ČR, později pod MV ČR. Vyvrcholením mého působení ve státní správě bylo vedení týmu zodpovídajícího za kompletní přípravu a realizaci vzdělávacích programů pro státní úředníky před prvním předsednictvím České republiky v Radě EU v roce 2009. Jeho průběh jsem nakonec neměla příležitost sledovat z první linie, jelikož jsem odešla na svou první mateřskou dovolenou a natrvalo se s rodinou usadila v Kutné Hoře.

Tam jsem poprvé kandidovala v komunálních volbách v roce 2014, ale až v roce 2018 jsem se dostala do zastupitelstva a stala se místostarostkou. V mé gesci je regionální rozvoj, správa městského majetku, cestovní ruch, územní plánování, sociální oblast a zdravotnictví. Za uplynulé necelé tři roky ve funkci se nám podařilo ve spolupráci s místním architektem zrealizovat obnovu parku pod Vlašským dvorem, díky čemuž nám přímo v centru města vzniklo unikátní místo, které slouží všem věkovým kategoriím a nově je i bezbariérové. Další investiční akcí, na kterou jsem hrdá, je elektrifikace Palackého náměstí, která rovněž čekala na svou realizaci několik let. Jednalo se o umístění několika podzemních výklopných rozvaděčů, díky kterým se organizace kulturních akcí na náměstí v mnohém zjednodušila. Také se mi povedlo nastartovat postupnou opravu městských bytových domů, které posledních několik let chátraly. Za další úspěch považuji založení destinační oblasti Turistická oblast Kutnohorsko Kolínsko, z.s., která má v tuto chvíli 38 členů a jejímuž výboru mám tu čest po dva roky předsedat. Od roku 2018 jsem rovněž členkou Středočeského krajského výboru STAN.

20
Silvia Doušová
Starostové a nezávislí

Středočeský kraj

Kutná Hora


47 let

místostarostka