CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D.

Vystudoval jsem fyzickou geografii a geoekologii na PřF UK a pěstování lesa na FLD ČZU. Doktorát jsem získal tamtéž za práci dendrochronologie arktické tundry. V rámci svého studia jsem strávil semestr na University of Iceland a totéž na kanadské Vancouver Island University. Zahraniční doktorské stáže si odbyl na ETH Zürich ve Švýcarsku a University of Greifswald v Německu. V současnosti zastávám volenou funkci místopředsedy IFOAM EU - celoevropské sektorové organizace ekologického zemědělství. Jsem také akademikem a na univerzitě se zabývám paleoklimatologií Arktidy (rekonstrukcemi klimatu) a vyučuji předměty: ochrana životního prostředí, funkce lesa a globální environmentální výzvy.

Účastnil jsem se pěti výzkumných expedic do Arktidy, z nichž vznikla řada odborných publikací. Dvě polární expedice vedl. Je řešitelem evropských (H2020, Life+) i českých (TAČR) výzkumných projektů a externím poradcem předsedkyně výboru životní prostředí PSP ČR. Ochranou a studiem životního prostředí a podporou ekosystémových funkcí krajiny se zabývám i v soukromém životě, kdy se snaží realizovat projekt biokoridor.cz.

Jsem ženatý, mám dvě děti a hovořím plynně anglicky a částečně německy. Mezi mé zájmy patří sport - kajak, běžky, turistika, literatura a divadlo. Členem České pirátské strany jsem od dubna 2017. Ve straně zastávám funkci vedoucího resortního týmu zemědělství a lesnictví.

23
Jiří Lehejček
Pirátská strana

Středočeský kraj

Strančice


34 let

místopředseda evropské organizace ekologického zemědělství, vedoucí polárních výzkumných expedic, VŠ učitel