CHCI VĚDĚT VÍCE

zpět na výpis

Mgr. Martin Hájek

Práci starosty se snažím dělat tak, abych se mohl každému podívat do očí s čistým svědomím.

Byl jsem učitelem a ředitelem základní školy u nás v Radějově. Cítil jsem však, že bez aktivní účasti v zastupitelstvu nemohu obci dát to, co si zaslouží. Mám na mysli takové ty tradiční záležitosti, kdy je třeba vybudovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod, opravit chodníky, most, hřbitov, hasičárnu, postavit vyhlídku, vysadit stromovou kapli… A tak jsem se pustil do politiky a následně se stal starostou.

Myslím, že kromě výše zmíněného je důležité podporovat malé spolky a kulturní akce, proto organizujeme každý rok například Martinské hody nebo Cyrilometodějskou pouť. Já sám hraji na cimbál v Cimbálové muzice Strážničan, se kterou (pokud to situace dovoluje) objíždíme Česko i svět. Je krásné, když náš folklor zaujme obecenstvo v Japonsku. K folklorní tradici se postupně připojují i občané Radějova, z toho mám obrovskou radost. Asi deset let nazpět bylo při hodové obchůzce jen sedm z nás krojovaných, z toho čtyři z mé rodiny. Další rok se nás sešlo padesát a dnes chodí pravidelně kolem sedmdesáti lidí v krojích. Otevřeli jsme i obecní krojárnu. Líbí se mi, že takové akce stmelují naši malou komunitu a každý rok si užijeme spoustu společné zábavy.

Asi to bude znít jako klišé, ale nejsem spokojený se současným vedením naší země. Z první ruky vím, jak je zanedbaný vzdělávací systém, který pro mne jako bývalého ředitele školy představuje velmi důležité téma. Zároveň se chci zasadit o funkční a citlivou sociální politiku, snížit byrokracii a zjednodušit podnikání. Stát tu má být pro všechny občany, stejně jako starosta ve své obci, nejen pro pár přátel, kterým bude dohazovat výhodné kšefty.

7
7MartinHajekS.JPG
Starostové a nezávislí

Jihomoravský kraj

Radějov


51 let

starosta obce Radějov, cimbalista