CHCI VĚDĚT VÍCE

Důslednější ochrana osobních údajů a soukromí

Velký bratr do rodiny nepatří! Omezme možnosti státu i firem zneužít osobní údaje ke sledování, marketingu či ovlivňování sociálními sítěmi.

Takhle to dál nejde

Dohled nad užíváním osobních údajů je nedůsledný.[14] Hrozí, že rozsáhlé kamerové systémy budou využívat umělou inteligenci k rozpoznávání osob. Plošný sběr dat z komunikace je neetický. Algoritmy ovlivňující náš život nejsou transparentní a jejich rozhodování přezkoumatelné.

V čem je problém

V informační éře lidstva se sbírají obrovská množství dat. Při každém pohybu online, a stále častěji i ve fyzickém světě, za sebou necháváme drobky osobních informací. Jejich promyšleným spojením a využitím nás pak ale lze sledovat a velmi účinně i ovlivňovat. Proto po osobních údajích pasou jak soukromé společnosti, které nás chtějí přimět ke koupi svých výrobků a služeb, tak i státy, které je využívají k ovlivňování svých občanů. Osobní údaje se staly nástroji, jak jednotlivce „dostat tam, kam chcete“.

„Není to tak, že my hledáme na Googlu – Google hledá v nás.“[8] Google sleduje, vyhodnocuje a přiřazuje k uživatelům internetu rychlost psaní, interpunkci, vyčkávání nebo vzorce klikání a na základě toho vytváří sady dat o myšlenkách, váhání, pocitech a zájmech těchto uživatelů.[12, 13] Tato data umožnila Googlu raketově zbohatnout. Z našeho soukromí se stalo obchodní bohatství a tajemství technologických gigantů. Google, Facebook a další nejsou služby, které dostáváme zadarmo, my se dáváme zadarmo jim.[8] Například pokusit se skrýt před reklamními giganty těhotenství znamená vypadat jako zločinec.[11]

Sociální sítě využívají osobní údaje tak, aby zvýšily čas na nich strávený, počet kliků a zisky. Cíleně udržují uživatele v jeho názorové bublině či naopak vyostřují konfrontaci, a rozkládají tak společnost.[16]

Kriminalita a terorismus se přesouvají do online prostoru. Bezpečnostní složky nechtějí zaostat a snaží se získávat digitální otisk reality v mnoha směrech – údaje o užití mobilů (data retention), kamerové systémy (v Praze až 5000 kamer)[15], státní databáze o lidech. Slušní občané se ale nikdy nesmějí stát „podezřelými“. Masové zásahy do soukromí nesmějí být ospravedlňovány jako prevence. Tyto postupy se mají používat pouze v úzce vymezeném rozsahu pro postižení konkrétního rizika a pod důslednou kontrolou, nikoliv plošně.

Naše vize

Algoritmy ovlivňující naše životy, např. na sociálních sítích, budou transparentní a jejich rozhodování přezkoumatelné. Stát ani soukromé společnosti nebudou plošně sbírat komunikační data. Kamerové systémy budou využívány střídmě, bez pokročilých technologií k rozpoznávání osob.

Jak to chceme udělat?

 • Narovnáme právní odpovědnost v oblasti osobních údajů mezi soukromým a veřejným sektorem. Posílíme český Úřad pro ochranu osobních údajů[1] a navrhneme posílení evropských institucí pro ochranu osobních údajů, aby byly schopné prosazovat celoevropské zájmy vůči globálním gigantům. 
 • Omezíme přebujelé sledování kamerovými systémy. Nepřipustíme využívání pokročilých technologií k rozpoznávání osob bezpečnostními složkami.
 • Zrušíme plošný sběr dat z elektronických sítí, tím prosadíme závěry rozsudku Soudního dvora EU o nepřípustnosti paušálního sběru a uchování dat volajících a uživatelů internetu, tzv. data retention.[2]
 • Nastavíme obranu státu v kyberprostoru tak, aby neomezila právo na soukromí ani svobodné prostředí internetu.
 • Česko bude v orgánech EU kategoricky vystupovat proti snahám nuceně prolamovat šifrování soukromé komunikace a v případě potřeby tento princip doplníme do ústavního pořádku.
 • Aktivně přispějeme ke snaze EU, aby velké sociální sítě srozumitelně informovaly o hlavních parametrech algoritmů, kterými prioritizují zobrazovaný obsah.
 • Podpoříme snahu EU omezit zneužívání osobních údajů k marketingu ze strany dominantních globálních poskytovatelů elektronických služeb.[3]
 • Budeme nadále prosazovat právo nebýt digitální[4], například zachováním platby hotovostí, fyzických průkazů a osobních kontaktů s úřady, jako alternativu k digitálním prostředkům.
 • Dezinformace budou eliminovat nestátní aktéři (ověřovatelé faktů). Úkolem státu bude záruka férového projednání na základě principu prokazatelné škodlivosti. Informace, které se vymykají pouze tím, že jsou překvapivé, alternativní, šokující či otřesné, nesmějí podléhat cenzuře státu ani soukromých firem.

Kolik na to chceme času?

Narovnání odpovědnosti při ochraně osobních údajů mezi soukromým a veřejným sektorem – legislativní práce půl roku.

Právní regulace kamerových systémů pro státní složky – legislativní práce jeden a půl roku.

Zrušení plošného sběru komunikačních údajů (data retention) – legislativní práce půl roku.

Obrana státu v kyberprostoru – vyhodnocení aplikace postupu podle zákona o vojenském zpravodajství – jeden rok.

Omezení zneužívání osobních údajů k marketingu ze strany dominantních globálních poskytovatelů elektronických služeb – legislativní práce a diplomacie EU jeden a půl roku.

Eliminace dezinformací – jeden rok společenská diskuse, jeden rok legislativní práce.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Transparentní pravidla zamezí zneužívání osobních dat.

Pro rodiny s dětmi

Jasná pravidla zajistí soukromí a bezpečnost dětí v online prostoru.

Pro lidi ve zralém věku

Transparentní sociální sítě zajistí zvýšení společenské soudržnosti a snížení nenávisti ve společnosti.

Pro seniory

Jasná pravidla znesnadní podvodníkům práci a zajistí lepší ochranu před dezinformacemi.

Pro zaměstnance

Zaměstnanci budou mít pocit soukromí a úcty i v zaměstnání. Pravidla pomohou vytvořit etické pracovní prostředí.

Pro živnostníky a podnikatele

Omezení zneužívání osobních údajů a agresivního marketingu narovná neférové podmínky a konkurenční prostředí.

Pro lidi ve finanční tísni

Větší ochrana osobních údajů zabrání „šmejdům“, kteří se zaměřují na lidi v úzkých.

Pro IT komunitu

Jasná pravidla a odmítnutí nekalých praktik založených na zneužití dat zvýší férovost prostředí.

Pro marketingovou komunitu

Jasná pravidla a odmítnutí neetických postupů krádeže a zneužívání dat (profilace a targeting) zvýší férovost prostředí.

Co pro to už děláme

 • Konzistentně se věnujeme vzdělávání v oblasti osobních údajů – např. prostřednictvím soutěže Big Brother Award.[17, 18]
 • Napadli jsme u Ústavního soudu ustanovení zákona o elektronických komunikacích, které vyžaduje, aby každý operátor uchovával provozní a lokalizační údaje.[19]
 • Postavili jsme se snaze zpravodajských služeb šmírovat občany na internetu.[5]
 • Věnovali jsme se GDPR a jeho vlivu na občany a firmy.[6]
 • Postavili jsme se snahám Evropské komise o prolomení šifrované komunikace mezi uživateli.[7]
 • V rámci Zákona o právu na digitální služby jsme zavedli právo nebýt digitální.[9]
 • Sledujeme, připomínkujeme a podílíme se na přípravě evropského aktu o digitálních službách.[21]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Agenda nevyžaduje velké investice, návrhy lze zajistit v rámci běžné legislativní a organizační činnosti státu.

Po zavedení pravidel pro přezkum odstraňování dezinformací může mírně narůst činnost soudů.

Ztrátě soukromí se dnes nelze bránit, digitalizace života znamená žít „bez soukromí“.

V dějinách lidské společnosti nejde o první podobnou výzvu, například průmyslová revoluce zahájila devastaci a znečišťování životního prostředí. Dobře cílené regulace trhu však postupně znečišťování zkrotily. Podobně jako se bráníme ničení  přírody, měli bychom odmítat „těžení“ našich soukromých dat. Zneužité údaje, dezinformace a manipulující algoritmy jsou jako znečištění veřejného prostoru. Musíme hledat řešení, která takovému znečištění zamezí a zároveň zachovají naši svobodu.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Umožnit sankcionovat za zneužití osobních údajů i státní instituce stejně jako soukromé firmy, § 61/3, § 62/5 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
[2]
Piráti. Soudní dvůr Evropské unie zakázal plošné šmírování uživatelů. Piráti volají po změně českého zákona. 2020. Dostupné zde.
[3]
Například zrušení Privacy Shield.
[4]
Digitální svobody. Právo na analog. 2021. Dostupné zde.
[5]
Piráti. Soukromí občanů v ohrožení. Vláda chce zavést možnost zpravodajských služeb šmírovat občany na internetu. 2019. Dostupné zde.
[6]
PROFANT, Ondřej. Přínos GDPR pro ochranu osobních dat. 2019. Dostupné zde.
[7]
Piráti. Piráti odmítají šmírování v šifrované komunikaci. 2020. Dostupné zde.
[8]
TUREK, Pavel. Kdo nemá co skrývat. 2021. Dostupné zde.
[9]
PROFANT, Ondřej. Pirátský program Informatika po dvou letech. 2019. Dostupné zde.
[10]
České noviny. EU chystá závazná pravidla pro boj s dezinformacemi. 2020. Dostupné zde.
[11]
VERTESI, Janet. Skrýt před reklamními giganty těhotenství znamená vypadat jako zločinec. Pirátské listy. 2014. Dostupné zde.
[12]
DOFFMAN, Zak. Je čas vykašlat se na Google Chrome a poohlédnout se po alternativě. Vysvětlíme proč. Forbes. 2021. Dostupné zde.
[13]
Knuckleheads' Club. Google Research. 2020. Dostupné zde.
[14]
LIEBREICH, Jiří. Stát loni přitvrdil u pokut za porušení ochrany osobních údajů, nejvyšší byla půl milionu. E15. 2021. Dostupné zde.
[15]
Bezpečnost.Praha.eu. Městský kamerový systém hlavního města Prahy. Dostupné zde.
[16]
Netflix: Sociální dilema [film]. 2020. Dostupné zde.
[17]
Přispěvatelé Wikipedie. Oldřich Kužílek. 2019. Dostupné zde.
[18]
Big Brothers Awards, Členové poroty. 2020. Dostupné zde.
[19]
Piráti. Piráti podali ústavní stížnost proti plošnému šmírování. 2021. Dostupné zde.
[20]
European Commission. The Digital Services Act package. 2021. Dostupné zde.
[21]
KOLAJA, Marcel. Digital Services Act. 2021. Dostupné zde.