CHCI VĚDĚT VÍCE

Mnohem kratší cesta k léčbě

Pacientům zkraťme cestu, doktorům šetřeme čas. Přebujelá byrokracie do moderního zdravotnictví nepatří.

Takhle to dál nejde

V řadě regionů jsou reálné problémy s dostupností péče. Doba dojezdu k nejbližšímu poskytovateli je určená, ale často neodpovídá potřebám.[1] Financování a struktura poskytovatelů péče neodpovídá modernímu zdravotnictví. Lékaři a sestry tráví administrativou neúměrné množství času.[2]

V čem je problém

Zatímco před 30 lety nemocnice okresního typu řešila většinu urgentních situací, od těžších úrazů po infarkt myokardu, dnes je specializovaná péče v zájmu kvality a efektivity stále více centralizována.[1] Tím se snižuje atraktivita práce v menších nemocnicích, kterou dále ovlivňuje i neochota zdravotníků se stěhovat do odlehlých oblastí. 

Dostupnost zdravotníků je negativně ovlivněna i stárnutím obyvatelstva, což zároveň vede k nárůstu potřeby péče. Ta je zatím přehnaně soustředěná do nemocnic, nedostatečně integrovaná a příliš zaměřená na léčbu, na rozdíl od prevence. K problémům přispívá i často neúčelné, netransparentní financování a neefektivní využívání času vysoce kvalifikovaných zdravotníků.[2]  Výsledkem jsou reálné problémy s dostupností péče v řadě regionů.

Tzv. místní dostupnost zdravotních služeb (doba dojezdu k nejbližšímu poskytovateli) je sice určena, ale dnes již nevyhovujícím způsobem.  Zároveň neexistuje systematické měření čekacích dob, aby každý dostal péči v rozumném čase, nemusel obcházet více poskytovatelů, mohl se objednat, a lidé z regionů nebyli znevýhodněni. Problém ještě vygradoval s přeplněním nemocnic během covidu. 

Zajištění dostupnosti dnes komplikuje zejména nedostatek lékařů a sester, v mezinárodním srovnání jich ale nemáme podprůměrné počty.[3] Jde tedy o jejich lepší využití a regionální rozmístění. K tomu nám dnes chybí rozvoj primární péče u praktických lékařů, nalezení udržitelné role pro menší nemocnice, lepší regionální spolupráce nemocnic včetně sdílení personálu, integrace péče pro chronicky nemocné, přenos části kompetencí lékařů a sester na další zdravotnické profese i širší nabídka domácí a vzdálené péče.

Nové metody a postupy dnes nejsou systematicky zkoumány, při prokázaném přínosu ani dostatečně rychle hrazeny a uplatněny.[4]

Naše vize

Kvalitní zdravotní péče bude dostupná pro všechny občany, co nejblíže jejich domovům. Dostupnost a kvalita bude systematicky sledována, vyhodnocována a podporována účelným financováním a vytvořením lepších pracovních podmínek pro zdravotníky.

Jak to chceme udělat?

 • Zavedeme elektronické žádanky, což zefektivní využívání specializované péče a také umožní měření čekacích dob. 
 • Upřesníme parametry místní dostupnosti – dojezdového času k nejbližšímu poskytovateli určitého druhu služeb.
 • Jasně stanovíme zodpovědnosti za naplnění parametrů dostupnosti (zdravotní pojišťovny, kraje, obce).
 • Systematicky budeme měřit kvalitu péče, zavedeme open data. Budeme podle jasně stanoveného rámce hodnotit přínosy a náklady nových metod.
 • Stanovíme základní síť nemocnic zajišťujících dostupnost urgentní péče. Podpoříme  udržitelnou roli ostatních nemocnic.
 • Připravíme odpovídající úhrady nákladově efektivních telemedicínských zdravotních služeb.
 • Zvolíme nástroje pro vhodné financování domácí péče zajišťující její dostupnost a propojení se sociálními službami.
 • Vytvoříme systém predikovatelného financování zdravotnictví – automatická valorizace platby státu za státní pojištěnce odpovídající potřebám stárnoucího obyvatelstva.
 • Kodifikujeme nové zdravotnické profese například v oboru Public Health a připravíme odpovídající přesun kompetencí.
 • Umožníme skupině nemocnic akreditovat společný vzdělávací program pro mladé lékaře, tedy udržet jejich vzdělávání i v malých nemocnicích a zároveň zajistit jeho kvalitu.
 • Zajistíme možnost doručení léků na předpis pacientům domů, současně při zachování dostupnosti lékárenských služeb.
 • Postaráme se o dostupnost preventivních programů duševní péče.

Pro koho to chceme hlavně

Pro rodiny s dětmi

Zlepšíme dostupnost péče o děti i rodiče. Zveřejníme informace o kvalitě péče pro lepší možnost volby.

Pro lidi ve zralém věku

Zajistíme místní dostupnost zdravotní péče, aby bylo možné snáze absolvovat preventivní programy a včas podchytit případný rozvoj onemocnění. 

Pro seniory

Zajistíme dostupnost domácí, sociální a zdravotní péče nedaleko místa bydliště.

Pro nás pro všechny

Objednávání a evidence zdravotních prohlídek – vše bude dostupné i online. Ušetříme čas díky elektronizaci zdravotnictví.

Pro lékaře a zdravotníky

Zvýšíme profesní atraktivitu práce v odlehlejších oblastech a menších zařízeních, přenos méně odborné práce na nové zdravotnické profese.

Co pro to už děláme

 • Navrhli jsme změnu obsazování správních rad Zdravotních pojišťoven směrem k pojištěncům, aby mohli lépe formulovat podmínky dostupnosti péče.
 • Spustili jsme městský portál, který umožňuje najít nejbližší termín pro rezervaci testu na covid.
 • V Mariánských Lázních jsme vypsali dotaci 1 milion korun na obsazení místa zubaře.
 • V Chebu jsme dokázali, že lze aktivitou města zajistit občanům péči praktických lékařů.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Náklady na zlepšení dostupnosti péče budou v řádu jednotek milionů. Jedná se hlavně o změny způsobu řízení procesů ve zdravotnictví s cílem dosáhnout vyšší efektivity a geografického rozložení zdravotní péče pro celou populaci ČR. Tyto náklady budou kompenzovány vyšší efektivitou a učelnějším vynaložením finančních prostředků na zdravotní péči. 

Jak chcete měřit čekací doby?

Pomocí zavedení elektronické žádanky o poskytnutí zdravotní služby (vystavené lékařem). Díky tomu získá zdravotní pojišťovna informace o délce čekací doby na jednotlivé výkony. Vedle toho nabídneme praktickým lékařům zdarma systém na objednání pacientů do časových bloků v týdnu, které si sám lékař nastaví. Zkrátíme tak pobyt pacientů v čekárnách.

Inspirací může být u některých zdravotnických center testování na covid-19, kde se člověk během pár dní objedná a na místě vůbec nečeká. Díky dostupnosti dat můžeme u těchto standardizovaných úkonů na portálu města nabídnout nejkratší termín.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Lenka Jansová, Simona Bartošová. Od ledna platí nařízení o místní a časové dostupnosti zdravotní péče. 2013. Dostupné zde.
[2]
Barbora Tachecí, Zuzana Marková. Současná medicína je prorostlá byrokracií, někdy to odporuje rozumu, říká onkoložka Tesařová. 2019. Dostupné zde.
[3]
Český statistický úřad. Analýza počtu zdravotníků v ČR. 2011. Dostupné zde.
[4]
Callum Brodie. ‚Buurtzorg’. The Dutch word that could revolutionize healthcare. 2017. Dostupné zde.