CHCI VĚDĚT VÍCE

Silnější hlas v Evropě

Buď můžeme brblat něco o diktátu Bruselu, anebo rozhodování EU aktivně ovlivňovat. Pojďme se více podílet na Evropě. Konstruktivně a nahlas!

Takhle to dál nejde

Česká vláda postrádá vizi Česka jako součásti Evropy a rozděluje společnost na „ČR versus EU”. Premiér namísto řešení společných evropských výzev kope za své vlastní zájmy.[1]

V čem je problém

Česko ze společného rozpočtu EU dostává podstatně více peněz, než do něho dává. Od začátku našeho členství v EU do konce roku 2020 činil čistý příjem přes 896 miliard korun.[2, 28] Tato situace se již nebude do budoucna opakovat[3] a je třeba ji smysluplně využít.

Velký podíl legislativy přijímané v Česku vzniká na půdě EU, 45 procent vládních návrhů v tomto volebním období obsahovalo aspoň větu propsanou z evropské legislativy. Legislativa EU a její přínosy pro Česko jsou buď interpretovány chybně, nebo nejsou interpretovány vůbec. Přínosy se často prezentují jako problémy a diskuse se redukuje na kritiku EU jako celku.

Česko nemá napříč resorty silný, vzdělaný a jazykově vybavený aparát, který by prosazoval zájmy Česka již v počátcích vyjednávání. 

Problém pramení i v nesystematickém zjišťování potřeb našich občanů a nedostatečné analýze dopadů připravované evropské legislativy, bez čehož nejsme schopni s institucemi EU vykomunikovat přínosy pro občany a zvýšení kvality života v Česku.

Naše vize

Česko se podílí na řešení společných výzev, hájí silnou fungující Evropu, dokáže prosazovat své oprávněné zájmy, aktivně připomínkuje unijní legislativu a věcně mluví o evropských tématech. V případě potřeby iniciuje společný postup v zájmu občanů ČR a ostatních členských zemí. 

Jak to chceme udělat?

 • Budeme důsledně vyžadovat znalost světových jazyků u ministrů a náměstků. Klademe důraz na vzdělání a kvalifikaci diplomatů a úředníků vyjednávajících ve strukturách EU.
 • Ministři si v rámci své práce udělají dost času na vyjednávání a jednání v Radě EU.
 • Zavedeme systematickou přípravu české pozice k jednotlivým návrhům. Budeme mít kvalitní analýzy očekávaných dopadů na ČR, aby naše argumenty brala EU vážně. Budeme postoj ČR konzultovat s občany a dotčenými aktéry (Sněmovna, Senát, státní správa, samosprávy, byznys a nevládní organizace).
 • Nastolíme kulturu implementace evropského práva, aby byly části norem požadované EU objektivně označeny, poslanci nesváděli své chyby na EU a zákony odpovídaly principům evropského práva. Výstupy musí být veřejně přístupné. 
 • Nominace eurokomisaře a zástupců v unijních institucích musí respektovat odbornost a být konzultována s odbornou veřejností. Odmítáme dosazování politických loutek.
 • Propojíme jednotlivé úrovně veřejné správy s EU. Posílíme naše zastoupení v EU včetně podpory pro města, regiony, profesní organizace a občanskou společnost při působení směrem k EU. Podpoříme vazby s Čechy napříč evropskými institucemi. 
 • O problémech EU budeme informovat věcně a vyváženě. Stejně budeme postupovat i v případě, že schválená úprava podle nás nebude vhodná.
 • Posílíme vliv Česka v Evropě tím, že se nebudeme omezovat jen na spolupráci se spojenci z V4. Budeme na jednotlivých tématech aktivně spolupracovat se všemi ideově spřízněnými vládami.  
 • Budeme podporovat jednotný vnitřní trh včetně plánu kroků pro přiblížení se euru, vytváření nových pracovních příležitostí, financování mobility pro studenty, volného cestování po Evropě a Zelené dohody pro Evropu (zejména jejího využití pro revitalizaci uhelných regionů).

Kolik na to chceme času?

Bude to kontinuální proces, jednotlivá opatření lze realizovat nezávisle na sobě.

Pro koho to chceme hlavně

Pro nás pro všechny

Občané budou i nadále profitovat ze svobod a příležitostí, jež nám EU zajišťuje.

Pro mladé

Naším cílem je vzdělanost. Podpoříme studium v rámci programu Erasmus+ a konkurenceschopnost českého pracovního trhu.

Pro živnostníky a podnikatele

Přístup na společný trh pomáhá podnikům růst. Budeme hájit konkurenceschopnost českých podniků nejen při tvorbě legislativy.

Pro veřejné finance

Transparentním hospodařením a férovými pravidly dotací efektivně využijeme fondy EU na investice pro dlouhodobou prosperitu a rozvoj Česka.

Co pro to už děláme

 • Piráti navrhli a prosadili usnesení Sněmovny k Plánu oživení EU. Vyzvali premiéra k jeho podpoře, vládu k efektivnímu zacílení investic a Komisi k důkladnější kontrole čerpání fondů.[17]
 • Přispěli jsme k usnesení Evropského parlamentu o „znovuotevření vyšetřování proti předsedovi vlády České republiky ohledně zneužívání fondů EU a možného střetu zájmů“, přijatého v červnu 2020.[2]
 • Výbor pro evropské záležitosti zaujal na náš návrh odůvodněné stanovisko (žlutou kartu) vůči návrhu nařízení, které by omezilo svobodu internetu.[16]
 • Podpořili jsme Zelenou dohodu pro Evropu coby jedinečnou příležitost pro českou ekonomiku.[18]
 • Evropský parlament schválil návrhy evropských Pirátů týkající se otevřeného softwaru. Nově bude preferovaným řešením a jednotlivé instituce budou v každoročních výkazech hospodaření vykazovat, že takové řešení zvažovaly.[19]
 • Hájíme soukromí na internetu a šifrování online komunikací na internetu.[20]
 • Prosadili jsme usnesení, aby vláda vybírala české zástupce v Evropském hospodářském a sociálním výboru transparentně a férově.[22]
 • Evropský parlament výraznou většinou schválil naši zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, která upozorňuje na dopady odlesňování jak v EU, tak ve světě, a navrhuje opatření, která jej mají výrazně omezit.[23]
 • Dlouhodobě se také zabýváme tématem plastového odpadu a omezením jeho škodlivého vlivu na životní prostředí.[24, 25]
 • Hlasitě jsme upozorňovali na riziko, které pro čerpání evropských peněz představuje střet zájmů premiéra Andreje Babiše.[26, 27]
 • Evropský výbor regionů jednomyslně schválil náš návrh stanoviska požadující posilování tzv. územní dimenze politiky soudržnosti EU s důrazem na využití komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).[29, 30]
 • Sněmovna na náš návrh podpořila běloruské občany a odsoudila represe ze strany Lukašenkova režimu.[21]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Finanční náklady na pečlivější sledování evropské legislativy by se měly pohybovat v desítkách milionů korun ročně.

Jaký je váš názor na přijetí eura?

Piráti a Starostové podporují v tomto volebním období stabilizaci kurzu koruny vůči euru s určitou odchylkou formou vstupu do ERM II, což výrazně pomůže našim exportérům a sníží úroky ze státního dluhu. Podrobnější plán na přijetí eura máme zde. Dále se v příštím volebním období budeme soustředit na osvětu, veřejnou diskusi o výhodnosti eura a analýzy výhodnosti.[4, 5] O případném přijetí eura se rozhodne až v delším horizontu.

Jaký je váš postoj k evropské armádě?

Podporujeme prohloubení evropské spolupráce v oblasti obrany, jako je např. projekt PESCO. Konkrétní podoba je k diskusi. Podrobnější informace k tématu máme zde (viz bod Zodpovědná obrana).

Jaký je váš postoj k migraci?

Tématem se podrobně zabýváme tady – viz bod Migrace.

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Evropský parlament. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 o obnovení vyšetřování předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (2019/2987(RSP)). 19. 6. 2020. Dostupné zde.
[2]
Evropská komise. Euromýty – Mýtus: Česká republika platí do EU více, než z ní dostává. 2016. Dostupné zde.
[3]
Evropská rada – Rada EU. Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 a balíček opatření na podporu oživení. 17. 12. 2020. Dostupné zde.
[4]
ŠÍDLOVÁ, Tereza. Babiš na předsednictví šetří, kde se dá. Za PR a průzkumy chce ale utratit 85 milionů. Deník N. 20. 7. 2020. Dostupné zde.
[5]
Ministerstvo financí ČR. Výhody a rizika zavedení eura. Dostupné zde.
[6]
Ministerstvo financí ČR. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2020. 7. 12. 2020. Dostupné zde.
[7]
TICHÝ, Oldřich. Společným obřím dluhem ke světlým zítřkům a silnější integrované EU. Zpátky ni krok! Reflex. 22. 7. 2020. Dostupné zde.
[8]
Europeum. Euroskop.cz: Občané v Liberci diskutovali o EU 2 – Co nás čeká? 10. 10. 2019. Dostupné zde.
[9]
Česká televize. Studio ČT24. 14. 12. 2020. Dostupné zde.
[10]
Česká televize. Události, komentáře. 20. 12. 2018. Dostupné zde.
[11]
ČTK, Euractiv. Politici vítají výsledek jednání o rozpočtu, kritizují Babišův přístup. 21. 6. 2020. Dostupné zde.
[12]
ČTK, Euractiv. Začínají se rýsovat priority českého předsednictví. Prim bude hrát vnitřní trh. 10. 6. 2020. Dostupné zde.
[13]
ČTK, Euractiv. SZIF na základě auditu EK neproplatí dotace Agrofertu a podnikům z okolí ministra Tomana. 6. 6. 2019. Dostupné zde.
[14]
ČTK, Euractiv. Poslanci schválili přistoupení Česka k fiskálnímu paktu EU. 1. 11. 2018. Dostupné zde.
[15]
ZACHOVÁ, Aneta. Stanislav Polčák: Střet zájmů premiéra ČR je v Evropě dosud nevídaný. Musí být co nejdříve vyřešen. Euractiv.cz. 30. 1. 2019. Dostupné zde.
[16]
Piráti. Piráti odmítli používání hrozby terorismem jako biče na svobodný internet. Dostupné zde. Kolaja: Terorismus jako záminka pro ničení svobody. Hrozí mazání nevinného obsahu na Internetu. 2020. Dostupné zde.
[17]
Piráti. Piráti prosadili, aby premiér Babiš podpořil plán obnovy EU, vládní poslanci však odmítají důslednou kontrolu těchto fondů. 10. 7. 2020. Dostupné zde.
[18]
Piráti. Piráti podpořili Zelenou dohodu pro Evropu, považují ji za jedinečnou příležitost pro českou ekonomiku. 29. 4. 2020. Dostupné zde.
[19]
Piráti. Evropský parlament: software v evropských institucích má být Open Source. 15. 5. 2020. Dostupné zde.
[20]
Piráti. Evropská komise chce prolomit šifrování soukromých konverzací na internetu. Jde o narušení listovního tajemství, namítají Piráti. 5. 11. 2020. Dostupné zde.
[21]
Piráti. Na popud Pirátů dnes podpořila Sněmovna běloruské občany. Žádá propuštění politických vězňů i prošetření brutalit Lukašenkova režimu. 19. 8. 2020. Dostupné zde.
[22]
Piráti. Komentář Františka Kopřivy: Evropská komise stopla podezřelé vládní kandidáty do výboru EU. Piráti prosadili usnesení, aby nový výběr zástupců probíhal transparentně a férově. 8. 10. 2020. Dostupné zde.
[23]
STAN. Evropský parlament schválil naši zprávu o obnově lesů. 16. 9. 2020. Dostupné zde.
[24]
Piráti. Piráti vítají návrh směrnice, která omezí plasty. Nejlepší je odpad, který nevznikne. 12. 7. 2018. Dostupné zde.
[25]
ELS. Polčák: Problém plastových odpadů je třeba řešit okamžitě. 24. 10. 2018. Dostupné zde.
[26]
Piráti. Komentář Mikuláše Peksy: Střet zájmů Babiše potvrdila kontrolní mise. Musí se zbavit svého majetku nebo politické moci, jinak Česko může skončit u soudu. 29. 4. 2020. Dostupné zde.
[27]
Piráti. Peksa: Další analýza dokazuje Babišův střet zájmů. Žádám o nový audit. 17. 3. 2021. Dostupné zde.
[28]
Ministerstvo financí ČR. Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004–2020. Dostupné zde.
[29]
European Committee of the Regions. Community-led local development: strengthening territorial cohesion. 10. 10. 2019. Dostupné zde.
[30]
Evropského výbor regionů. Příspěvek VR k obnovené územní agendě se zvláštním důrazem na komunitně vedený místní rozvoj. 8. 10. 2019. Dostupné zde.