CHCI VĚDĚT VÍCE

Konopí pod kontrolou a zdaněním

Ilegální konopí stojí miliony na represi a miliardy tam, kde by šlo zdanit. Je přístupnější mladistvým a nedostupné pro léčbu. Zvažme to!

Takhle to dál nejde

Zákaz konopí nás ročně stojí zhruba 2,2 miliardy korun[15], ale nesnižuje poptávku a nevede k omezení černého trhu.[2] Proto nechrání veřejné zdraví ani nebrání prodeji konopí mladistvým. Kvůli prohibici stát z konopí nemá ani korunu a za 8 let pacientům nezajistil vhodné lékové formy.

V čem je problém

V Kanadě, v některých státech Spojených států a v dalších zemích během posledních let došlo či aktuálně dochází k úpravám regulačního rámce zacházení s konopím pro osobní potřebu dospělých osob. V Nizozemí jsou držení i maloobchodní prodej malého množství konopí pro osobní potřebu dospělých „tolerovány” už od roku 1976. V tamní legislativě to však dosud zakotveno nebylo, což mj. způsobuje tzv. „backdoor paradox”, tedy paradoxní situaci, kdy je povoleno zákazníkovi, který „předním vchodem” vchází do obchodu, prodat konopí, ale producent, který jej prodejci „zadním vchodem” dodal, je za to nezřídka perzekuován.

Je tedy namístě vzít si ponaučení ze zahraničních zkušeností a reformovat regulaci zacházení s konopím. Odhlédneme-li od lidskoprávní roviny, je regulovaná dostupnost konopí vhodná i proto, abychom nepromeškali příležitost, jakou skýtá současný boom zemědělství, průmyslu a navazujících služeb, ke kterému v důsledku uvolňování konopné prohibice dochází i v dalších zemích Evropy i světa.

Pojmem „konopí“ jsou zde myšleny květy rostlin konopí, které jsou bez ohledu na obsah účinné látky THC návykovou látkou podle zákona o návykových látkách. Typicky jsou lidově známé též jako marihuana.

Pojem „konopné produkty“ pak pro účely tohoto dokumentu zahrnuje návykové látky „konopí extrakt a tinktura“, „pryskyřice z konopí“, izolované „látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů“ i jakékoliv „přípravky“ ve smyslu zákona o návykových látkách, které obsahují některou z výše uvedených návykových látek, jako jsou například potraviny, kosmetické přípravky či libovolné jiné výrobky s nezanedbatelným obsahem účinných látek z konopí.

Naše vize

Regulací trhu s konopím ročně ušetříme miliony korun za represi a 4 miliardy[4] získáme zdaněním. Omezíme černý trh a z něj plynoucí přístup mladistvých ke konopí. Dospělým uživatelům se dostane ochrany spotřebitele, na jakou jsou zvyklí u běžných produktů.

Jak to chceme udělat?

 • Zrušíme trestní postih za zacházení s konopím a konopnými produkty, které bude v souladu s novou regulací trhu s konopím. Tím zastavíme zbytečnou konopnou represi.
 • Zavedeme zdanění komerčně distribuovaného konopí pomocí vhodné nepřímé daně, čímž stát získá finanční prostředky[4] např. k  dofinancování zdravotní péče a služeb prevence rizikového návykového chování.
 • Na základě vědeckých faktů specifikujeme limity pro obsah THC v potravinách a obsah těžkých kovů, plísní, pesticidů a zbytkových rozpouštědel v konopných produktech.
 • Zavedením koncese na prodej konopí zajistíme obcím a městským částem efektivní způsob regulace, kde budou prodejny s konopím moci být a kde ne. Také jim umožníme rychle zasáhnout proti případnému prodeji konopí mladistvým odebráním koncese prodejně, kde k němu dochází.
 • Zavedením koncesí na pěstování a zpracování konopí umožníme Státní zemědělské potravinářské inspekci snadno kontrolovat pěstírny či zpracovatelská zařízení, stejně jako jí umožníme odebráním koncese účinně zasáhnout proti porušování platných hygienických, výrobních či administrativních pravidel.
 • Do trestního zákoníku[16] zařadíme výjimku pro konopí a konopné produkty. Lidem tak umožníme o konopí legálně mluvit a psát, zvát ostatní dospělé k jeho užití a taky se o něj podělit. Souběžně do zákona o regulaci reklamy vneseme nový paragraf, který zavede regulaci reklamy na prodej osiva či sazenic rostlin konopí, konopí samotného a dalších produktů. Návrh bude přísnější než současná regulace reklamy na tabákové výrobky, neboť vystavení reklamy na tyto produkty bude umožněno pouze uvnitř prodejních míst, nikoliv zvenčí.
 • Budou-li zákony i po implementaci v současnosti projednávané vládní novely zákona o návykových látkách bránit dostupnosti potřebných lékových forem konopí pro pacienty, upravíme je.

Kolik na to chceme času?

Dva roky v případě naší účasti na vládě.

Pro koho to chceme hlavně

Pro živnostníky a podnikatele

Komerční nakládání s konopím se stane podnikatelskou příležitostí i mimo sektor léčivých přípravků.

Pro nás pro všechny

Legalizace konopí umožní přesměrování zdrojů orgánů činných v trestním řízení na potlačování jednání se skutečnou společenskou škodlivostí.

Pro rodiny s dětmi

Jak je vidět na základě zkušeností ze zahraničí[5], omezení nabídky konopí na černém trhu sníží jeho dostupnost pro mladistvé.

Pro veřejné finance

Vzniknou nové daňové výnosy z trhu s konopím ve výši až 4 miliardy[4] korun ročně a úspora milionů na represi, která nebude potřeba.

Pro pacienty užívající konopí a jejich lékaře

Výdej léčiv na bázi konopí bude probíhat v běžném režimu léčivých přípravků s omezením, bez zbytečných překážek i administrativní zátěže.

Co pro to už děláme

 • V Kanadě jsme s předkladatelem tamního návrhu na celostátní legalizaci konopí probírali její úskalí, poučili jsme se a využijeme jeho zkušeností.
 • Zanalyzovali jsme šíři změn v českých zákonech, které jsou nezbytné pro regulaci legálního trhu s konopím podobnou té kanadské.
 • Sepsali a podali jsme návrh umožňující samopěstování malého množství konopí pro osobní potřebu dospělých osob. Ten bude nedílnou součástí návrhu legalizace a zdanění trhu s konopím, pokud ovšem do té doby nebude prosazen samostatně.
 • V rámci novelizace zákona o návykových látkách předkládáme návrhy, které umožní získat licenci na pěstování konopí pro léčebné použití co nejširšímu spektru subjektů.
 • Na plénu Poslanecké sněmovny jsme opakovaně otevírali téma nehospodárné konopné prohibice, jejího negativního vlivu na oddálení prvního užití konopí u mladých lidí a tragických dopadů trestní represe na jinak bezúhonné uživatele konopí. Naše vytrvalé úsilí o projednání možnosti samopěstování pro osobní potřebu dospělých osob však skončilo zamítnutím našeho návrhu v prvním čtení. Následně jsme předložili jeho kompromisní variantu jako pozměňovací návrh k jinému tisku, ale ani ten nebyl Sněmovnou schválen.
 • Připravujeme tvorbu tzv. hodnocení dopadů regulace (RIA), které nám ukáže výhody a nevýhody odlišných variant komerční legalizace. Také nám umožní snadněji si z nich vybrat tu, která nejúčinněji omezí černý trh a přístup mladistvých ke konopí, přičemž zajistí co největší úspory na represi a příjmy státního rozpočtu ze zdanění prodeje konopí.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Celková bilance je výrazně kladná. Ušetříme část současných nákladů na represi, ročně získáme nové daňové výnosy v řádech miliard[4], zatímco dodatečné náklady na administrativu budou řádově nižší.

Máte už konkrétní představu o způsobu a výši zdanění legálního konopí?

Tohle je jedna z těch nejzásadnějších otázek, na něž chceme nalézt odpověď pomocí tzv. hodnocení dopadů regulace (RIA), které v současnosti zpracováváme. Vycházíme z předpokladu, že je nutné cenu konopí pro koncové zákazníky dostat na úroveň nebo nejlépe pod úroveň cen běžných na černém trhu. Jinak se z legálního konopí stane jen luxusní zboží pro hrstku majetných a černý trh spolu se všemi negativními dopady na uživatele bude beze změny existovat dál. Předpokládáme nicméně danění nějakou novou nepřímou daní a DPH jako u dalších legálních návykových látek. Danění dosud neexistující nepřímou daní vychází z toho, že tzv. „spotřební“ daně lze v EU vybírat pouze ze zboží, které je obchodovatelné napříč celou EU, což konopí zatím není a nejspíš v dohledné době nebude. Proto vytvoříme novou daň, která bude fungovat stejně jako spotřební daně, ale nebude se tak jmenovat.

Některé státy kvůli snazšímu pátrání po nelegálních pěstitelích geneticky modifikují (značkují) osivo – chystáte se omezovat i osivo, které by jednotlivci mohli využít při pěstování?

Tohle omezení jsme diskutovali ze všech stran a shodli jsme se, že tímto směrem se určitě vydat nechceme. Domníváme se, že taková omezení mají obrovský potenciál celou myšlenku legalizace zadusit hned v zárodku. Chceme přírodu různorodou a svobodnou, nikoliv jednotvárnou a geneticky označkovanou.

Neznamená legalizace snazší přístup mladistvých ke konopí?

Je to právě naopak. Legalizace komerčního nakládání s konopím výrazně omezí černý trh, bez kterého se mladiství ke konopí nedostanou. Legální prodejny nebudou riskovat, že kvůli prodeji nezletilým přijdou o koncesi. Finance ušetřené za současnou represi použijeme k posílení prevence rizikového návykového chování, stejně jako na podporu sportu a jiného vyžití mladistvých.

Očekávám, že důsledkem legalizace bude snížení cen konopí a konopných produktů. Nebude to mít negativní dopady na uživatele, např. z důvodu zvýšené dostupnosti těchto produktů?

Snížení cen konopí a konopných produktů  je očekávaným pozitivním efektem legalizace trhu s konopím. Nižší ceny těchto produktů umožní uvalit na ně nepřímou daň při zachování zisků výrobců, distributorů a prodejců. Dostupnost konopí zvýšená nízkými cenami nebude mít na uživatele negativní vliv, naopak jim rozšíří možnosti výběru, ať už jde o formu užití, cenovou kategorii zboží nebo jakýkoliv jiný parametr.

V Kanadě legalizace nevynesla tolik, kolik se čekalo. Proč by to tady mělo být jinak?

V kanadském modelu se inspirujeme i v tom, čemu bude lepší se vyhnout. Snažíme se z tamních nedostatků poučit a věříme, že předejdeme nejen zbytečným administrativním bariérám pro vstup malých hráčů na trh, ale i překotné nadvýrobě bez možnosti odbytu nebo zbytečným průtahům na úrovni státní správy a samosprávy.

Jak dlouho ještě potrvá, než bude konopí k dostání stejně jako cigarety nebo pivo?

Legalizace konopí je jednou z dlouhodobých priorit Pirátů. Pokud budeme součástí nové Vlády ČR, legalizaci prosadíme rychle. Pokud ale znovu skončíme v opozici, půjde to jen velmi obtížně – překvapivě je to pořád poměrně kontroverzní téma.

Jak se změní pravidla pro pěstování konopí doma pro vlastní potřebu? Chcete zachovat jeho zákaz, abyste podpořili komerční pěstování?

Přesná podoba rámce, v němž budou občané moci pěstovat konopí pro vlastní spotřebu, teprve vyplyne z výše zmíněného RIA. V současnosti předpokládáme, že samopěstování konopí by podléhalo stejným regulacím jako tabák a technické konopí – byla by tedy možnost pěstovat bez ohlášení do určité výměry pěstební plochy. Alternativou je model používaný k regulaci samovýroby alkoholu – pěstování do určitého množství by podléhalo malé nebo žádné dani, větší množství by pak podléhalo stejné dani jako u komerčních výrobců. Tak či tak považujeme nějakou formu legalizace samopěstování za nevyhnutelnou.

Konopí je rostlina, ze které se připravují nejen marihuanové cigarety, ale také hašiš. Chcete tedy, aby byl legalizován ke komerčnímu užití i hašiš, když se také vyrábí z konopí?

Náš návrh se zdaleka netýká pouze konopí určeného ke kouření. Legalizoval by jak nakládání s rostlinou konopí a jejími částmi v každé z fází růstu, tak i neomezenou výrobu extraktů (tzn. různých typů výtažků) z konopí – tedy i hašiše.

O konopí se mluví jako o vstupní droze, ze které se pak přechází na ty opravdu  tvrdé. Chcete stejně legalizovat a komercionalizovat heroin, pervitin, kokain apod.?


V prvé řadě je třeba zdůraznit, že teorii konopí jako „vstupní drogy“ lze dnes již z vědeckého hlediska považovat za vyvrácenou.[9] Skutečné důvody užívání dalších drog leží ve valné většině případů v jiných, typicky psychologických nebo společenských faktorech.[10] Pirátská strana se každopádně zasazuje o racionální přístup ke všem návykovým látkám a s ohledem na to, že efektivitu současné represe vůči dalším návykovým substancím lze úspěšně zpochybnit, budeme se v budoucnosti věnovat i otázkám regulace dostupnosti těchto látek – formu přístupu a cílový stav budeme teprve volit na základě vědecké metodologie a spolupráce s experty v této oblasti.

Konopí je droga a má svá rizika. Peníze získané z konopí skončí někde v rozpočtu nebo za ně chcete třeba posílit např. i drogovou prevenci?

Snaha o legalizaci konopí je částí naší obecné snahy o racionální, komplexní[7] a na datech založený přístup k problematice návykového chování a jeho prevence. Proto se zasadíme o využití alespoň části peněz získaných zdaněním trhu s konopím na programy prevence rizikového návykového chování a minimalizaci škodlivých dopadů užívání konopí i dalších psychotropních látek.

Nepřevezmou obchod s konopím v ČR velké nadnárodní korporace? Co uděláte proto, aby se tak nestalo?


Nezanedbatelnou část našeho návrhu komerční legalizace konopí bude tvořit jasně definovaný rámec možností výroby a nakládání s konopím pro komerční účely. Tento rámec minimalizuje byrokratické a další nesmyslné překážky a vytvoří prostředí, v němž bude pro zdejší podnikatele možné na českém trhu s konopím podnikat efektivně a konkurovat i případným zahraničním subjektům.

Nestane se z České republiky evropské centrum narkomanů? Takové Nizozemí Východu?

Je třeba zdůraznit, že Nizozemí je jednou z nejbohatších zemí Evropy a pyšní se výrazně nižší mírou užívání konopí v populaci, než jakou vykazuje ČR.[11, 12] Samotná legalizace marihuany nepovede k rozšíření nabídky dalších návykových látek pro turisty. Co se týče samotného konopí a tzv. konopného turismu – ten by naopak do státní kasy přinesl další zisky a přispíval k rozvoji českého podnikání.

Děláte to jen proto, že se chcete zhulit! Co z toho budou mít lidi, kteří trávu kouřit nechtějí? Maximálně tak vyšší daně, aby zaplatili všechny ty úředníky a formuláře, co kvůli tomu budete zavádět, že jo?

Kdokoliv se chce dneska dostat ke konopí, dostane se k němu bez problému. Podle statistik má zkušenost s konopím například i každý pátý chlapec a každá šestá dívka ve věku 15 let.[2] To je vlastně jeden z hlavních problémů, které se legalizací snažíme napravit. Legalizace s sebou navíc nenese vůbec žádné nové náklady, všechny potřebné kontrolní orgány už existují, legalizace jim jen trochu změní náplň práce. Zdanění prodeje konopí bude na rozdíl od neúčinné a rok od roku dražší represe[2] státní kasu penězi výrazně plnit.[4]

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Centrum adiktologie. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007. Zpráva z výzkumu Centra adiktologie. Dostupné zde.
[2]
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018. Dostupné zde.
[3]
KILMER, Beau. Recreational Cannabis — Minimizing the Health Risks from Legalization. 2017. Dostupné zde
[4]
Piráti. Analýza potenciálních daňových výnosů z legalizace trhu s marihuanou v České republice. 2020. Dostupné zde.
[5]
Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). New developments in cannabis regulation. 2017. Dostupné zde.
[6]
CAULKINS, Jonathan P., KILMER, Beau. Considering marijuana legalization carefully: insights for other jurisdictions from analysis for Vermont. 2016. Dostupné zde.
[7]
Ilustrací škály faktorů, kterými se zabýváme ohledně konopí, může být např. článek: KILMER, Beau. The „10 Ps“ of Marijuana Legalization. 2015. Dostupné zde.
[8]
CAULKINS, Jonathan P. Marijuana Legalization: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. 2012. ISBN-13: 978-0190262402.
[9]
SECADES-VILLA, Roberto, GARCIA-RODRÍGUEZ, Olaya, JIN, Chelsea J., WANG, Shuai, BLANCO, Carlos. Probability and predictors of the cannabis gateway effect: A national study. 2016. Dostupné zde.
[10]
National Institute on Drug Abuse. Is marijuana a gateway drug? 2020. Dostupné zde.
[11]
EMCDDA. Country drug report 2017 – Netherlands. Dostupné zde.
[12]
EMCDDA. Country drug report 2017 – Czech Republic. Dostupné zde.
[13]
Národní protidrogová centrála SKPV PČR. Výroční zpráva NPC za rok 2019. Dostupné zde.
[14]
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice za rok 2007. Dostupné zde.
[15]
Jediným kvalitním zdrojem je studie Centra adiktologie psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze a VFN v Praze z roku 2007, která celkové společenské náklady na nelegální látky odhadla na 5,1 miliardy korun ročně.[1] Konzervativním odhadem lze na základě statistik Národní protidrogové centrály říci, že zhruba 20 procent těchto nákladů souvisí s prohibicí konopí.[13] Vynásobíme-li 1021 milionů korun poměrem nárůstu nákladů na Národní protidrogovou centrálu (2,165krát mezi roky 2007 a 2018)[2, 14], získáváme výsledný odhad ročních nákladů 2,21 miliard korun, které jsou přímo způsobeny ilegalitou konopí.
[16]
Trestní zákoník. § 287 Šíření toxikomanie. Dostupné zde.