CHCI VĚDĚT VÍCE

Promyšlená logistika pro krizové situace

Dobře jsme to teď viděli: čelit krizi nemůže jeden „krizový manažer“. Pro pohromy či velké havárie zaveďme funkční, státem jištěný systém!

Takhle to dál nejde

Stát neposkytuje obcím a krajům dostatečnou podporu pro případy, kdy samy na řešení nestačí. V případě covidu-19 vláda situaci zhoršila, když nevyužila připravených mechanismů krizového řízení ani potenciálu českého průmyslu a vědecké komunity a nakupovala z Číny za desítky miliard.[12]

V čem je problém

Na některé krize obce a kraje samy nestačí a stát jim v takových případech neumí pomáhat. Jsme dobře připraveni na záplavy, ale jen proto, že nás zasáhly v minulých letech a naučili jsme se je efektivně zvládat. Oproti tomu pandemické plány byly neaktuální a při nástupu covidu-19 ani nebyly použity. Vše ovládla neefektivní a drahá improvizace. Mnohé plány na další typové situace jsou neaktuální a neúplné, především ale nejsou procvičované a zažité těmi, kdo jsou za jejich případné provádění odpovědní. V případě pandemie covid-19 vláda situaci dokonce zhoršila, když nevyužila nejen připravených mechanismů krizového řízení, ale ani potenciálu českého průmyslu a vědecké obce.[12]

Namísto chaotického řízení je třeba využít připravené racionální postupy a logistické zázemí. Připravenost na různé hrozby (výpadky proudu, povodně, epidemie, kybernetická napadení) musí být průběžně ověřována.  Proto je potřeba vytvořit aktuální krizové scénáře pro jednotlivé hrozby a stejně tak logistické zázemí, které bude na tyto hrozby předem připraveno a které se v případě ohrožení pouze aktivuje. Příkladem může být Finsko a jeho připravenost na epidemii covid-19.[11]

Stát zároveň musí soustavně a stabilně budovat potřebnou infrastrukturu pro prevenci všech potenciálních hrozeb.

Současná krizová situace ukázala nedostatečnost nynějšího systému nouzového plánování i absolutní nepřipravenost státu na systematické zabezpečování rozsáhlé a dlouhodobé logistické akce. Dlouhodobě budované systémy a postupy pro nouzové plánování a krizové řízení se po vyhlášení výjimečného stavu ocitly stranou a veškeré aktuální činnosti se řídily pouze extrémním využitím státních prostředků s potlačením standardních mechanismů.[13] Tento způsob přináší velká zpoždění, neúčelné náklady a zbytečné ztráty.

Naše vize

Stát bude připraven na povodně, pandemie, výpadky plynu a elektřiny. V případě krizové situace obdrží obce i kraje  rychlou materiální i nemateriální podporu. Občané dostanou srozumitelné informace a doporučení, případně ochranné pomůcky.

Jak to chceme udělat?

Systém krizové logistiky může být vytvořen mnohem efektivněji – z hlediska přípravy i z hlediska využití: 

 • Vytvoříme finanční programy rychlé podpory pro budoucí krizové situace s jasnými pravidly, které budou vybudovány pro potřeby státu, obcí, firem i domácností. Bude je možné spustit ze dne na den.
 • Na Ministerstvu vnitra vytvoříme pozici Státního koordinátora nouzového zásobování.
 • Státní koordinátor zaštítí tvorbu procesů pro zajištění nákupů a dodávek v krizových stavech tak, aby byla Správa státních hmotných rezerv na situaci připravena. Zajistí logistické kapacity (prioritně s využitím standardních dodavatelů). Bude koordinovat scénáře krizových situací s jednotlivými resorty. Bude zodpovědný za evidenci veškerých informací a finančních toků, které probíhají v jeho působnosti. Bude moci ústřednímu krizovému štábu doporučit využití výrobních či jiných prostředků soukromého sektoru formou státního příkazu. Bude zajišťovat koordinaci závažných krizových stavů na úrovni EU.
 • Na základě krizových scénářů prosadíme preventivní plánování náhradních kapacit infrastruktury. Do Ústavního zákona o bezpečnosti ČR a Krizového zákona doplníme podrobnější právní úpravu krizových stavů při zachování parlamentní kontroly.
 • Vytvoříme komunikační nástroj pro krizové štáby, hejtmany a starosty.
 • Vytvoříme a zveřejníme celostátní scénáře pro krizové situace a budeme pořádat cvičení (povodně, epidemie, plošný výpadek proudu, ekologické katastrofy).
 • Zasmluvníme opce s tuzemskými dodavateli pro nouzové dodávky materiálu dle definovaných scénářů. Takové opce budeme prosazovat i pro celou EU.
 • Vytvoříme celostátní monitorovací a informační systém krizové logistiky pro centrální sběr a distribuci dat souvisejících s krizovým řízením.
 • Zjednodušíme administrativu vypořádání následků mimořádných událostí.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Studenti budou dopředu vědět, jakým způsobem bude probíhat výuka během mimořádného stavu.

Pro rodiny s dětmi

Rodiče budou dopředu vědět, jakým způsobem bude probíhat výuka jejich dětí během mimořádného stavu.

Pro lidi ve zralém věku

Ucelenou a srozumitelnou komunikací nebude docházet ke zbytečným vlnám paniky z krizových opatření.

Pro seniory

Ucelenou a srozumitelnou komunikací nebude docházet ke zbytečným vlnám paniky z nedostatku zdravotních služeb nebo potravin.

Pro zaměstnance

Ucelenou a srozumitelnou komunikací nebude docházet ke zbytečným vlnám paniky z uzavření provozů nebo omezení mobility.

Pro živnostníky a podnikatele

Ucelenou a srozumitelnou komunikací nebude docházet ke zbytečným vlnám paniky z uzavření provozů nebo nedostupnosti zaměstnanců.

Pro lidi ve finanční tísni

Příprava krizových scénářů pomůže s preventivním plánováním sociálně podpůrných programů, aby během krize nikdo nezůstal na holičkách.

Pro veřejné finance

Důkladnou přípravou a spořením omezíme nehospodárné, nahodilé, unáhlené a nesystematické utrácení veřejných prostředků.

Pro státní správu

Metodická podpora zefektivní hospodaření s veřejnými prostředky, komunikaci i rozhodovací procesy.

Co pro to už děláme

 • Prosadili jsme pandemický zákon, který umožňuje řešit pandemii bez nouzového stavu.[16]
 • Vytvořili jsme krizové scénáře pro obecní a krajské ohrožení.[1]
 • Zavedli jsme cvičení blackoutu na úrovni obcí a krajů.[2]
 • Vybudovali jsme očkovací středisko.[3]
 • Vytvořili jsme krizový štáb pro případ ohrožení.[4, 5]
 • Navrhli jsme opatření pro obyvatele hlavního města.[6]
 • Zmapovali jsme zásoby ochranných prostředků i kapacity lůžek pro dětské i dospělé infekční pacienty.[7]
 • Představili jsme plán „Za 5 minut 12“.[8]
 • Spustili jsme web s informačním rozcestníkem a navrhli opatření v období epidemie.[9]
 • Prosadili jsme úlevy pro firmy a živnostníky postižené pandemií.[10]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Stabilní, dlouhodobá a profesionální příprava na řešení krizových stavů vychází z dlouhodobého hlediska mnohem levněji a efektivněji než zmatečné utrácení na poslední chvíli.[14, 15]

Nehrozí, že to zase skončí fiaskem jako v roce 2020?

Pokud vytvoříme krizové scénáře a určíme zodpovědnou „hlavu“ krizového řízení, půjdeme naproti úspěšnému zvládnutí krize. Stejně jako bylo v Německu řízení pandemie svěřeno do rukou Institutu Roberta Kocha, i my potřebujeme mít vytvořen  důvěryhodný a efektivní aparát pro nepolitické řízení krize.

Jak moc budou do rozhodování v případě krize zasahovat politici?

Důležitá je osoba státního koordinátora nouzového zásobování. Výběr této osoby musí být nezpochybnitelný. Bude to expert, který zodpovídá nejen za řízení zásobování v případě mimořádného stavu, ale podílí se i na přípravě krizových scénářů. Jeho role je poradní.

Jak zabráníte tomu, aby lidi panicky nenakupovali zásoby potravin a léků, čímž fakticky přispívají k jejich nedostatku, zvyšování cen a vzniku černého trhu?

Klademe vysoké nároky na komunikaci směrem k veřejnosti. Vláda musí předcházet panice zejména jednotným vystupováním. Je nepřípustné, aby vládní představitelé nebo jejich zmocněnci vypouštěli neověřené informace nebo měnili rozhodnutí z hodiny na hodinu. Do širšího týmu zodpovědného za komunikaci pozveme i šéfy médií. Budeme monitorovat občanskou diskusi na internetu a detekovat možné dezinformace. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
ČTK. Středočeský kraj vypracuje akční plán pro postup v případě blackoutu. 2017. Dostupné zde.
[2]
HOLOMČÍK, L., Středočeský kraj si při cvičení BLACKOUT 2018 vyzkoušel postupy při totálním výpadku proudu. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. 2018. Dostupné zde.
[3]
PROTIVANSKÁ, L. Očkovací centrum bude v každém větším městě kraje, zatím chybí vakcíny. iDnes.cz. 2021. Dostupné zde.
[4]
POLÁK, M. Povodně na Kolínsku 2013. Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje. 2013. Dostupné zde.
[5]
MHMP. Krizový štáb hl. m. Prahy řešil zejména nedostatek osobních ochranných prostředků. Piráti. 2020. Dostupné zde.
[6]
MHMP. Krizový štáb hl. m. Prahy doporučil opatření pro území hl. m. Prahy. Piráti. 2020. Dostupné zde.
[7]
MHMP. Praha aktivně spolupracuje na řešení situace kolem výskytu koronaviru. Sociálním zařízením doporučí omezení návštěv. 2020. Dostupné zde.
[8]
Piráti. Za pět dvanáct: Piráti a Starostové představili plán na zvládnutí krize. Řeší férové kompenzace, postupné otevření škol, motivaci lidí k testování, pandemický zákon i očkování. 2021. Dostupné zde.
[9]
Piráti. Piráti spustili web s informačním rozcestníkem a vlastními návrhy opatření v období epidemie. 2020. Dostupné zde.
[10]
Piráti. Brífink mimořádné schůze. 2020. Dostupné zde.
[11]
The New York Times. Finland, ‘Prepper Nation of the Nordics,’ Isn’t Worried About Masks. 2020. Dostupné zde.
[12]
Seznam Zprávy. Účet za čínské roušky šplhá k 10 miliardám. 2020. Dostupné zde.
[13]
Vláda ČR. Aktuální info k nouzovému stavu. 2021. Dostupné zde.
[14]
Lidovky. Kdo mohl za utopené metro (škoda 7 miliard). 2017. Dostupné zde.
[15]
NKÚ. Stát podcenil přípravu na pandemii. 2021. Dostupné zde.
[16]
iRozhlas. Poslanci schválili pandemický zákon. 2021. Dostupné zde.