CHCI VĚDĚT VÍCE

Systémová opatření proti pandemii

Po všem tom trápení s covidem-19 stát pořád nemá efektivní systém pro pružné zvládání pandemie. Vybudujme ho a skoncujme s plošnými omezeními!

Takhle to dál nejde

Ani po roce pandemie stát nedisponuje sítí výkonných orgánů, které by umožnily zvládat pandemii a minimalizovat náklady na životech, zdraví a v ekonomice. Výsledkem je nutnost plošných opatření. Nemáme také dostatečnou kapacitu pro současné a případné budoucí plošné očkování.[5]

V čem je problém

Systém ochrany veřejného zdraví v České republice byl na světové úrovni cca do 60. let minulého století.[1] Od té doby se téměř  nerozvíjel. Stagnace z doby normalizace pokračovala i po roce 1989.[1] Státní zdravotní ústav (SZÚ) i Krajské hygienické stanice (KHS) byly na okraji zájmu Ministerstva zdravotnictví. Proběhla pouze decentralizace hygienické služby a omezení prostředků, které měla k dispozici, ale nikoliv skutečná transformace do moderní funkční podoby.[1]

Hygienické stanice, které jsou pro zvládnutí pandemie zásadní, se potýkají s řadou překážek, a nemohou tak fungovat dostatečně pružně a efektivně. Problematické je nejasné řízení, roztříštění činnosti mezi kraji a okresy, nedostatečná spolupráce, nejednotné a zjevně nedostatečné IT vybavení, zastaralé procesy a organizace práce.[2] Krajské hygienické stanice (KHS) dokáží zvládat (byť nejednotně) izolované problémy na svém území, nedokáží se ale postavit výzvě typu pandemie, jak ukazuje selhání trasování a do určité míry i testování.[3]

S nedostatky se potýká rovněž Státní zdravotní ústav (SZÚ), který neplní roli odborného zázemí, jakým je například v Německu Robert Koch Institut.[8]

V České republice zatím nevznikla dostatečná kapacita pro rychlé proočkování většiny obyvatelstva. Je třeba tuto kapacitu dát v roce 2021 dohromady a zároveň připravit  plány a prostředky na to, abychom ji v případě potřeby mohli rychle obnovit. Musíme být připraveni i na scénář, že se covid bude každý rok vracet a bude každý rok vyžadovat upravenou vakcínu jako chřipka.

Pandemii nebude možné zvládnout, pokud nebudou globálně dostupné vakcíny proti covidu v potřebném množství. Nedostupnost očkování v chudších zemích naopak dává viru šance mutovat.[9] Tento problém je třeba řešit na mezinárodních platformách.

Naše vize

Při zdravotním ohrožení obyvatel budeme mít odborné zázemí schopné rychle navrhnout účinná a potřebná opatření. V případě potřeby budeme schopni rychle zprovoznit robustní systémy trasování, testování a očkování.

Jak to chceme udělat?

Aktuální opatření proti pandemii

 • Vybudujeme a udržíme dostatečnou kapacitu trasování a pomoci při pandemii – základ na KHS, k tomu obdoba „rezerv“ z řad policistů, vojáků, úředníků a dobrovolníků se schopností rychlého znásobení potřebné kapacity.
 • V případě pokračující pandemie okamžitě definujeme a realizujeme základní a neprodlené kroky k masivnímu testování a navýšení kapacit pro efektivní trasování. 
 • Prioritně zajistíme bezpečný provoz škol.
 • Vytvoříme funkční odbornou základnu pro rozhodování vlády.
 • Obnovíme a zlepšíme standardní spolupráci Ministerstva zdravotnictví s ústředním krizovým štábem a epidemiologickou komisí ministerstva.
 • Připravíme realizační plány pro naočkování většiny ohrožené populace (3 miliony občanů) během několika málo měsíců.
 • Transformujeme SZÚ do moderního ústavu schopného vyhodnotit existující i potenciální zdravotní rizika a navrhnout účinná opatření k jejich omezení. V oblasti laboratorních testů bude SZÚ metodickým lídrem, který dokáže efektivně spolupracovat s kapacitami nemocničních a soukromých laboratoří.
 • Připravíme scénáře a plány pro případ další vlny koronaviru či potřebu upravené vakcíny a připravíme záložní kapacity pro tyto scénáře.
 • Rozšíříme funkčnost aplikace eRouška pro dobrovolnou kontrolu karantény, což uspoří kapacity související s kontrolami.
 • Na mezinárodních fórech podpoříme řešení ke globální dostupnosti očkování.

Reforma systému ochrany veřejného zdraví

 • Definujeme dlouhodobou vizi systému ochrany zdraví veřejnosti na základě zkušeností ze současné pandemie a zahraničních vzorů – na toto ustanovíme zvláštní pracovní skupinu.
 • Připravíme a zrealizujeme komplexní transformační plán hygienické služby a SZÚ, včetně definice rolí, potřebných investic a rozvoje lidských zdrojů.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Efektivní systém trasování a testování významně omezí potřebu plošných omezení, jako je zavírání škol.

Pro rodiny s dětmi

Efektivní systém trasování a testování významně omezí potřebu plošných omezení, jako je zavírání škol a školek.

Pro lidi ve zralém věku

Efektivní systém trasování a testování významně omezí potřebu plošných omezení, nezasažená společnost bude dál fungovat.

Pro seniory

Efektivní trasování a testování zabrání šíření epidemie a významně omezí plošná omezení, včetně omezení návštěv v pobytových službách.

Pro nás pro všechny

Efektivní systém trasování a testování dokáže včas zabránit nebo alespoň omezit potřebu plošných omezení.

Pro pomáhající

Těm, které povoláme na pomoc s pandemií, poskytneme důstojné finanční náhrady.

Co pro to už děláme

 • Piráti a Starostové společně prosadili pandemický zákon k řešení pandemie po nouzovém stavu.[7]
 • V červnu 2020 jsme prosadili usnesení, které varovalo vládu před druhou vlnou pandemii, ale které předseda vlády Andrej Babiš označil za strašení.[10]
 • Piráti a Starostové připravili program Za 5 minut 12, který  poskytl vládě návod, jak pandemii zvládnout.
 • Piráti navrhli konkrétní sadu opatření, která bylo možné nasadit již v dubnu 2020. Ta měla předejít nutnosti dalších lockdownů. Vše jsme popsali pod hlavičkou plánu Budoucnost řešíme teď.
 • Připravili jsme pandemický semafor, který vláda v nedodělané podobě převzala.[11]
 • Podíleli jsme se na propagaci aplikace eRouška.[12, 13]
 • Představili jsme veřejnosti konkrétní řešení epidemie.
 • Sepsali jsme seznam věcí, kterými jsme přispěli k řešení pandemie: Dopis pro prezidenta Zemana.

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

Reforma těchto zásadních institucí musí být vnímána podobně jako pojištění před daleko vážnějším průběhem epidemie. Odhadem bychom měli ročně navýšit částku na provoz hygienické služby a státního zdravotního ústavu o 3,5 miliardy korun, což nás stojí stejně jako jeden den lockdownu.[6]

Je hrozba další epidemie reálná?

Ano, je. Koronavirus patřil mezi slabší epidemie a dokázal zamávat se světovou ekonomikou. Bohužel se může vyskytnou i horší virus, který na nás udeří. Naší snahou je být připraven co nejdříve, i kdyby tato událost měla nastat až za dalších 50 let. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
KŘÍŽ, Jaroslav, BERANOVÁ, Renata. Historie Státního zdravotního ústavu v Praze. 2005. Dostupné zde.
[2]
NĚMCOVÁ, Janetta. Hygienickým stanicím chybí technické vybavení, na kterém závisí fungování chytré karantény. 13. 9. 2020. Dostupné zde.
[3]
ROHÁČKOVÁ, Kristina, GÁLOVÁ, Gabriela. ‚Systém selhal.‘ Pražští strážníci zveřejnili na webu ostrou kritiku hygieniků kvůli testování na covid-19. 1. 8. 2020. Dostupné zde.
[4]
NĚMCOVÁ, Janetta. Hygienickým stanicím chybí technické vybavení, na kterém závisí fungování chytré karantény. 13. 9. 2020. Dostupné zde.
[5]
OpenDataLab. Přehled očkování. 2021. Dostupné zde.
[6]
HODKOVÁ, Zuzana. Proč vláda nechce zavřít fabriky? Ekonom nabízí miliardovou odpověď. 4. 3. 2021. Dostupné zde.
[7]
Piráti. Piráti a Starostové prosadili úpravy v pandemickém zákoně. Zavádí kompenzace pro lidi, omezuje šikanózní opatření a pomáhá efektivně bojovat s covidem. 18. 2. 2021. Dostupné zde.
[8]
Robert Koch Institut, oficiální stránky v němčině. Dostupné zde.
[9]
Státní zdravotní ústav. Popis mutací, SZÚ – Oddělení epidemiologie infekčních nemocí. 2021. Dostupné zde.
[10]
ByznysNoviny. Piráti prosadili 11 usnesení. 4. 6. 2020. Dostupné zde.
[11]
Piráti. Pandemický „semafor“ schválen, vláda se inspirovala Piráty! 27. 7. 2020. Dostupné zde.
[12]
Idnes. Piráti používají eRoušku. 18. 9. 2020. Dostupné zde.
[13]
Denik.cz. Odměna za instalaci eRoušky? Piráti chtějí motivovat slevami na léky či jízdné. 4. 9. 2020. Dostupné zde.