CHCI VĚDĚT VÍCE

Veřejná doprava lidských rozměrů

Společný cíl? Cestovat pohodlně a bezpečně, neplýtvat energií ani časem! Nezakazujme auta – budujme prostředí, kde nejsou nepostradatelná.

Takhle to dál nejde

Chybí podpora ekologičtějších způsobů dopravy. Motorová doprava – drahá a nešetrná ke zdraví a životnímu prostředí – by neměla být považována za jediný a hlavní nástroj osobní mobility. Neefektivní zadávání zakázek ve veřejné dopravě poškozuje objednatele, cestující i dopravce.[15]

V čem je problém

Neplýtvejme energií a časem: ročně každý z nás ztratí v kolonách téměř den života.[5] V číslech to znamená ztrátu 13 miliard korun pro celou společnost![9, 13]

Energie je pro řadu lidí neuchopitelná moderní forma magie, jejíž používání ale něco stojí. Žádný člen vlády není Harry Potter a nemá k ruce Ministerstvo kouzel, aby vyrobil něco z ničeho. Proto ideově pracujeme s energií jako formou měny.
Naším cílem je zkrátka dosahovat cílů s menším úsilím: odtud energ(et)ická lenost.

Řečeno dopravní terminologií máme na mysli bezmotorovou a sdílenou mobilitu, posilování veřejné hromadné dopravy, efektivnější vytěžování spojů díky pružné nabídce přepravních služeb – od mikrobusů a obecních taxislužeb, po páteřní sítě mezinárodních rychlovlaků.[2]

Česká republika si stanovila závazek[1] snížit do roku 2030 spotřebu energie o 8 procent a prudce snížit emise CO2. V dopravě máme ale opačný trend. Spotřeba energie i emise CO2 rostou každoročně o několik procent.[3]

Tohoto nemůžeme dosáhnout prostou záměnou zdroje pohonu automobilů, ale pouze změnou filozofie mobility jako celku. Vycházíme z ideje celoevropské iniciativy Shared Mobility Principles for Livable Cities[8], která lze shrnout dvěma větami:

Kam můžete v krátkém čase dojít, nemá smysl jezdit. Kam vás může svézt někdo jiný, nemá smysl řídit sám. 

Dokončeme to, nad čím nás přiměla přemýšlet pandemie: aby se zamezilo každodennímu přesunu velkého množství lidí. Podporujme distanční celoživotní vzdělávání, coworkingové kanceláře nebo práci z domova – a to i pro státní zaměstnance. 

Kde to bude mít ekonomický smysl, nebojme se pro dosažení cílů nové mobility kopírovat nebo vyvíjet vlastní inovativní řešení jako autonomní kamiony, chytré parkovací systémy, nákladní tramvaje nebo modulární autobusy.

Naše vize

Stát poskytne obcím a krajům maximální podporu, aby sladily dopravu autem, na kole a pěšky i sdílenou a hromadnou dopravou. Smlouvy na vlaky a autobusy veřejné dopravy budeme soutěžit otevřeně. Zlepšíme tak veřejné rozpočty, spokojenost lidí a snížíme dopad na životní prostředí. 

Jak to chceme udělat?

Efektivní doprava uvnitř sídel i mezi nimi

  • Na základě zahraničních zkušeností vytvoříme podmínky pro rozvoj bezmotorové i sdílené mobility. Odstraníme legislativní bariéry a vytvoříme doporučení, jak řešit technické překážky, které brání dosáhnout ideálního výsledného stavu.
  • Na základě analýzy vytvoříme motivační podmínky (např. zvýhodnění pravidelných uživatelů) pro rozvoj i větší využívání veřejné a nemotorové dopravy. 
  • Zpracujeme celostátní dopravní strategii proměny sídel na města krátkých vzdáleností[12]viz příklad Vídně
  • Zvýšíme obecné povědomí osvětou v oblasti veřejné dopravy, bezmotorové dopravy i bezpečného pohybu. 
  • Budeme sdílet zkušenosti měst, která s transformací již začala. 

Otevřené soutěžení kontraktů v dopravě

  • Definujeme parametry a standardy kvality dopravních služeb.
  • Součástí výběrových řízení bude závazný harmonogram (nejen termíny začátků plnění, ale i vypsání výběrového řízení a uzavření smlouvy).
  • Vytvoříme metodiky pro transparentní tržní konzultace, aby se dopravci předem seznámili s požadavky.
  • Zajistíme dostatečnou kapacitu Ministerstva dopravy pro metodickou pomoc dalším zadavatelům – krajům a městům.
  • Ve spolupráci s dalšími resorty (Ministerstvo financí atd.) připravíme komplexní „kuchařku“, tedy popis správné praxe řešící problematiku zadávání dopravních služeb z hlediska nejen dopravní a zakázkové, ale i daňové a účetní stránky (jednorázová investice ve výši 10 milionů korun). 

Kolik na to chceme času?

S (mikro)analýzami a komunikací s obcemi jsme začali už v opozici. Pokud má být výsledkem funkční integrované řešení, nelze nechat problematiku přeměny mobility jen na samosprávách.

Sdílením zkušeností a odstraňováním předsudků k bezmotorové dopravě jako formě rekreační zábavy lze dosáhnout dílčích koordinačních úspěchů i z opozice.

Vzhledem k aktuálnímu nasměrování zdrojů z EU do této oblasti bude možné pozitivní hmatatelný a viditelný efekt pozorovat v horizontu jednoho volebního období – svezeme se na vlně, kde je vlastně jen potřeba vyčistit cestu od zbytečné byrokracie. Dále je nutné umět vysvětlit lidem dané přínosy.

Otevřená soutěž VHD: Příprava správné praxe jeden rok, poté v následujících 10–15 letech postupná aplikace na všechny nově soutěžené smlouvy tak, jak budou dobíhat již dříve uzavřené smlouvy.

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Aktivní a bezemisní doprava posílí zdraví, zmenší stres a rozšíří možnosti, jak se dostat z místa na místo. Navíc může být zdrojem zábavy!

Pro rodiny s dětmi

Zklidnění provozu v ulicích a lepší veřejná doprava bude pro rodiny méně stresující při dělení času mezi povinnostmi a koníčky.

Pro lidi ve zralém věku

Efektivní veřejná doprava přiláká nové cestující, kteří tak uvolní místo na silnicích a k parkování.

Pro seniory

Kvalitní, bezbariérová a promyšleně budovaná infrastruktura s návaznostmi neklade dodatečné překážky pohybu.

Pro zaměstnance

Ušetřené peníze dáme na zkvalitnění hromadné dopravy. Pravidelné dojíždění do práce bude možné dlouhodobě plánovat.

Pro živnostníky a podnikatele

Snížíme náklady na logistiku. Firmy ušetří, jelikož se včas dozví, kdo bude v příštích obdobích zajišťovat dopravu, a mohou tak lépe plánovat.

Pro lidi ve finanční tísni

Efektivní veřejná doprava bude znamenat i peněžní úspory a rozšíření a zlevnění nabídky přepravních služeb.

Pro nás pro všechny

Zvýšíme kvalitu života – ušetříme čas a peníze, snížíme emise, stres i nehodovost, zlepšíme kvalitu životního prostředí.

Pro veřejné finance

Snížíme náklady na výstavbu a obnovu infrastruktury využitím souběhu stavebních akcí. Snížíme emise, nehodovost i potřebu zdravotní péče.

Co pro to už děláme

Na co se nás často ptáte

Zní to radikálně, to tu nikdy neprojde...

Piráti a Starostové v podstatě požadují jen to, aby se realizovalo, o čem se roky teoreticky diskutuje! Problém u nás je zejména mezi židlí a monitorem, v ochotě změnit svoje sobecké spotřebitelské chování vůči společnosti i krajině.

Jinde ve světě, kde nemají chuť či možnost rozhazovat veřejné finance (ať už v rozvojové Africe, Asii nebo Holandsku a Dánsku), tyto koncepty přirozeně fungují – nevymýšlíme kolo tam, kde se stačí inspirovat. Nového přinášíme „jen“ to, že navrhujeme konkrétní kroky vedoucí k faktické realizaci záměrů, které na teoretické úrovni podporuje i naše vlastní Ministerstvo dopravy.[3]

chceme utrácet méně a chytřeji než dnes

To, že sdílenou dopravou každý z nás šetří čas a peníze, když v jednom vozidle místo sólo řidiče jede 4 nebo 40 osob, asi není třeba vysvětlovat. Méně kouřících aut v ulicích – ať už díky bezemisním řešením nebo hromadné dopravě – znamená nejen méně hluku, ale úlevu pro celý zdravotnický systém.

Náklady a přínosy bezmotorové dopravy jsou dobře shrnuté v britském projektu Gear Change[6] – srovnatelné analýzy pro české prostředí plánujeme souhrnným způsobem zveřejnit, jakmile dostaneme přístup ke zdrojům ministerstev.

V Kodani využívá kolo 49 procent obyvatel k pohybu po městě, v Praze je to stěží 1 procento.[10] Jestliže v Británii jen cyklodoprava přispívá do ekonomiky 5,4 miliardami liber, kolik by to mohlo být u nás, kdybychom se neomezovali na dekorativní panáčky namalované na vozovce, ale vytvářeli bezpečné, funkčně oddělené stezky?

Chcete vyhnat auta z měst?

Ve veřejném prostoru chceme pro auta prostor přiměřený jejich užitku. Jak potvrdí i developeři, vybudovat jedno parkovací místo představuje náklad stovek tisíc korun.[18] A ani na silnici není stání zadarmo, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o zábor 10 m² stavebního pozemku.
Naším cílem je vytvořit dostatečný prostor lidem, aby se mohli beze strachu, volně a zdravě pohybovat v nejbližším okolí svého bydliště, bez nutnosti uzavírat se do ochranné skořápky vozidel. 

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Ministerstvo dopravy. Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu. Dostupné zde.
[2]
Ministerstvo dopravy. Koncepce veřejné dopravy 2020–2025. Dostupné zde.
[3]
Ministerstvo dopravy. Dopravní politika České republiky pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050. Dostupné zde.
[4]
Wikipedia. Obecně k energetické efektivitě (a plýtvání). Dostupné zde.
[5]
Eurostat – jak na tom jsme. Dostupné zde a zde.
[6]
Gear change – příklady dobré praxe. Dostupné zde.
[7]
Strategie veřejné dopravy (Nizozemí). Dostupné zde.
[8]
Shared Mobility Principles for Livable Cities. Dostupné zde.
[9]
Vlastní výpočty
[10]
Cycling facts and figures (ECF). Dostupné zde.
[11]
Ministerstvo životního prostředí. Strategický rámec ČR 2030. Dostupné zde.
[12]
Strategie dopravní obsluhy území. Str. 6: „Sumární odpovědnost regionů a obcí je tak značná, protože finanční ingerence dosahuje výše téměř 20 mld. Kč.“ Dostupné zde.
[13]
Raiffeisenbank. Může kvalita silnic ovlivnit ekonomický růst? Analýza RB. Srpen 2019. Dostupné zde.
[14]
Poved. Konkurence na trhu regionální železniční dopravy. 2010. Dostupné zde.
[15]
WEF. The Global Competitiveness Report. 2019. Dostupné zde.
[16]
Příklady:
– František Elfmark, Uherské Hradiště
– Ondřej Profant, Otevřená města
– David Witosz, Chytré parkování
[17]
Rozpočty Středočeského kraje 2018–2021. Dostupné zde.
[18]
iDnes. Jedno místo za 300 tisíc. V Brně chtějí uklidit auta do skeletových domů. 2019. Dostupné zde.

DALŠÍ ZDROJE A INSPIRACE:
– Informace k metodice SUMP 2.0 zde.
– Místo aut kola a chodci. Britská vláda využije pandemii k proměně dopravy za 62 miliard – příklad z GB investice ve výši dvou miliard liber na podporu jízdy na kole a chůze. Dostupné zde.
– Chytré technologie v dopravě zde a zde.
Partnerství pro městskou mobilitu – doprava a mobilita se neplánují na zelené louce a izolovaně.
CityChangers – iniciativa ke zlepšení situace v dopravě a jejím plánování.
– How Oslo achieved zero pedestrian and bicycle fatalities, and how others can apply what worked. Dostupné zde.
– Nabídkové řízení na veřejnou dopravu – ne vše bylo ve výběrovém řízení úplně správně, ale úspora více než značná. Dostupné zde.
– Soutěž na železnici bude již v budoucnu povinná ve většině případů. Dostupné zde.
– Metrobus – hromadná doprava: Nejvyšší čas soutěžit městské linky. Dostupné zde.