CHCI VĚDĚT VÍCE

BYTY JE TŘEBA STAVĚT, NE DANIT

O co usilujeme?

Poptávka po bytech značně převyšuje nabídku a výstavba se někdy táhne i celé roky. Kvůli pomalé realizaci jsou pak výsledkem cenově nedostupné byty. Náš plán je zrychlit, zjednodušit a zlevnit výstavbu nového bydlení.

Jak na to? Základ je digitalizace celého stavebního řízení. Díky tomu bude celý proces transparentnější, pro občany přehlednější, celkově rychlejší a odpadne přebytečná administrativa.

To ale samo o sobě nestačí. Výstavba nových staveb musí dávat smysl a veřejné a soukromé zájmy mají být v rovnováze. Proto chceme zapojit veřejnost, aby lidé měli šanci ovlivnit okolí svého bydliště. V souladu s tím zachováme stavební úřady na místní úrovni, které nejlépe znají lokální situaci. Stavební superúřad nedává smysl.

Nevěřte lžím a falešným zprávám!

Na dezinformačních webech, sociálních sítích nebo v řetězových emailech se můžete dočíst manipulaci, že Piráti zvýší daň z bytů. To však v našem programu nikdy nebylo. V programu zvažujeme pouze možnosti zdanění komerčních nemovitostí, jako jsou obří haly nadnárodních korporací na zelené louce, které u nás odvádějí několikanásobně méně než například v Polsku. Dezinformátoři překroutili článek příznivce Pirátů prezentujícího svůj soukromý názor, kde se o dani z nemovitosti hovoří pouze jako o jedné teoretické možnosti, jak by se dal v budoucnu financovat základní příjem.

Piráti nic podobného v plánu neměli a nemají. Ano, změny ve financování státní kasy budou muset přijít. Cílem Pirátů ovšem je, aby daňová zátěž nedopadala tolik na zaměstnance a nízko a středně příjmové občany. Naopak by se na daňovém mixu měli podílet více nadnárodní korporace.

V našem programu se naopak soustředíme na to, jak zrychlit výstavbu, stavět smysluplně a nastavit stavební řízení tak, aby z něho občané nezešedivěli. Navíc efektivnějším stavebním řízením ušetří lidé cca 7 až 8 miliard korun ročně, veřejné rozpočty pak zhruba 3 miliardy. Chceme odstranit bariéry, které blokují rychlejší výstavbu. A nekončíme jen u výstavby – myslíme i na ty, kteří si vlastní bydlení nemohou dovolit. Máme připravený návrh zákona o podpoře bydlení umožňující obcím využívat nástroje zacílené na lidi, kterým hrozí, že o bydlení z různých důvodů přijdou, nebo už dokonce přišli.

Řídíme se tím, co máme v programu!

Sdílet