CHCI VĚDĚT VÍCE

Významná role v kosmickém programu

Nastupme včas na palubu evropského kosmického výzkumu. Je to jedinečná příležitost pro naši ekonomiku, vědu i průmysl.[1] Kapacity na to máme!

Takhle to dál nejde

Kosmické aktivity v ČR nejsou řízeny dostatečně strategicky, dlouhodobě a systematicky. Zároveň trpí nedostatečným finančním a institucionálním zabezpečením.[2] Hrozí proto, že nám ujede vlak v oblasti průlomových technologií a nových příležitostí v kosmickém sektoru.[3]

V čem je problém

V ČR většinu kosmických aktivit zajišťuje Ministerstvo dopravy, nemá k tomu však samostatný odbor. 

Kvůli kompetenčnímu zákonu je většina možných kosmických aktivit v rukou jiných resortů (Ministerstvo školství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí...), ale ty tomu věnují minimální či žádnou pozornost. To se projevuje na jejich akceschopnosti i např. při jednáních Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity, kdy je mnohdy obtížné přimět zbylé resorty ke spolupráci. Od ledna 2021 se Praha stala sídlem Agentury Evropské unie pro vesmírné aktivity (EUSPA), a je tak centrem evropského kosmického programu, s rozpočtem téměř 15 miliard eur na roky 2021–2027.[11]

Máme velice úspěšné projekty v podnikatelském inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA BIC) a aktivní vzdělávací odnož (ESA ESERO), stejně jako velké projekty soukromých firem OHB či SAB Aerospace.[15, 16, 17]

Přes všechny tyto příležitosti je podpora pro kosmický průmysl a vědu a výzkum krátkozraká a nesystematická. Povědomí o kosmických aktivitách je velice povrchní, politická podpora přinejlepším vratká (např. za předchozího ministra dopravy Dana Ťoka byla sekce na 14 dní zrušena).[13, 14]

Nabízí se také příležitost získat patenty na špičkové technologie, jejichž držiteli budou české firmy a startupy.

Máme jedinečnou možnost včas se zapojit do kosmické ekonomiky, která dosahuje obratu půl bilionu dolarů ročně, a rozvíjející se cis-lunární ekonomiky (probíhající mezi nejvyšší vrstvou atmosféry Země a orbitou Měsíce).

Naše vize

Dokážeme efektivně využít příležitostí spojených s tím, že Praha je centrem evropského kosmického programu. Český kosmický sektor získá rostoucí podíl na evropském kosmickém výzkumu i průmyslu. Firmy budou těžit z přístupu ke špičkovým technologiím a výsledkům kosmického výzkumu.

Jak to chceme udělat?

 • Vytvoříme Národní kosmickou agenturu pro lepší koordinaci a koncentraci českých kosmických aktivit, spolupráci napříč vědeckými a vzdělávacími institucemi a průmyslem, všemi úrovněmi veřejné správy, soukromým a veřejným sektorem.
 • Prosadíme ukotvení kosmických aktivit v zákoně tak, aby mezi členy Koordinační rady pro kosmické aktivity, zejména resorty dopravy, školství a obrany, byly jasně určeny mantinely odpovědnosti za jednotlivé projekty a jejich koordinaci.
 • Zrevidujeme existující podporu kosmických aktivit, zajistíme předvídatelnost jejich financování, personální zajištění a dostatečné navýšení rozpočtu na inovace. 
 • Zajistíme institucionální zabezpečení pro zapojení ČR do programu kosmické bezpečnosti EU (EU SST).[10]
  Počet satelitů na oběžné dráze překračuje kapacity bezpečného kosmického provozu. S narůstajícím geopolitickým soupeřením se situace na oběžné dráze zhoršuje a je nutné ji řešit.
 • Zajistíme maximální podporu spolupráce mezi Agenturou pro kosmický program EU (EUSPA), vznikající v Praze, a ESA a maximální využití geografické návratnosti našich příspěvků do ESA – ta garantuje návratnost českých příspěvků ve formě zakázek pro české firmy, a to dokonce i v oblastech, kde je český průmysl méně konkurenceschopný v porovnání se zbytkem Evropy.
 • Využijeme satelitní a kosmické technologie a služby pro potřeby všech resortů.
 • Podpoříme průlomové technologie[4] a rozvoj kosmických aplikací současných špičkových českých vědeckých a průmyslových kapacit, jako je umělá inteligence či laserové technologie.
 • Dohlédneme na plnění krátkodobých a dlouhodobých cílů Národního kosmického plánu a rozpočtu pro kosmické aktivity.
 • V nadnárodních organizacích se budeme aktivně účastnit plnění a formování norem pro kosmické aktivity, jako je průzkum, kolonizace či těžba nerostů ve vesmíru.

Kolik na to chceme času?

První rok:

 • Kompletní revize existujících výdajů na kosmické aktivity ČR
 • Definice krátkodobých a dlouhodobých měřitelných cílů v rámci NKP
 • Ukotvení v kompetenčním zákoně

Druhý rok

 • Zajištění dostatečného finančního a institucionálního zabezpečení
 • Zapojení ČR do programu kosmické bezpečnosti EU

Zbytek prvního volebního období

 • Rozvoj studijních programů a akademických oborů
 • Další rozvoj agentur ESA a EU (ESA Space Solutions, ESA ESERO)

Druhé až třetí volební období

 • Sledování návratnosti investic
 • Vyjednávání v rámci evropského rozpočtu

Pro koho to chceme hlavně

Pro mladé

Spolupráce s nadnárodními agenturami bude znamenat příležitost ke studiu nových oborů u nás i v zahraničí (Space Studies).[5]

Pro rodiny s dětmi

Rozvoj kosmických aktivit zajistí (nejen) mladým lidem dlouhodobě udržitelná, dobře placená pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.

Pro zaměstnance

Rozvoj kosmických aktivit zajistí (nejen) mladým lidem dlouhodobě udržitelná, dobře placená pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.

Pro živnostníky a podnikatele

Prosperující sektor kosmického průmyslu přinese nové podnikatelské příležitosti pro širokou škálu startupů i zavedených firem.

Pro nás pro všechny

Vývoj a výzkum průlomových technologií přinese pracovní příležitosti, zvýší naši zahraniční prestiž a pomůže zajistit chod moderní ekonomiky.[9]

Pro veřejné finance

Investice do kosmického sektoru mají až desetinásobnou návratnost v horizontu 8–12 let. Dopad na veřejné finance tak bude plusový.[1]

Co pro to už děláme

 • Organizací seminářů a Pirateconu jsme deklarovali veřejnou politickou podporu kosmických aktivit v ČR.[6]
 • Pravidelně se účastníme koordinačních rad ministra dopravy pro kosmické aktivity, kde si budujeme kontakty na ministerské úředníky i lidi z přidruženého průmyslu.
 • V rozpočtu jsme podpořili navýšení dobrovolných příspěvků do Evropské vesmírné agentury o 275 milionů korun.[12]
 • V rámci Podvýboru pro letectví a kosmonautiky jsme se zúčastnili dvou ročníků Evropské meziparlamentní vesmírné konference.[7]

Na co se nás často ptáte

Kolik to bude stát?

V současné době jsou kosmické aktivity financovány cca 1,2 miliardou korun ročně z rozpočtu České republiky.[12] Navýšením dobrovolných příspěvků do Evropské vesmírné agentury v řádu stovek milionů korun ročně můžeme dosáhnout ve výsledku až desetinásobné návratnosti investic.

V případě zapojení ČR do dalších aktivit EU (například kosmické bezpečnosti) bude možné další investice financovat z nových i existujících programů Evropské unie,  např. NextGenerationEU či programů Horizon Europe.

K čemu v ČR potřebujeme vesmírné technologie?

Na vesmírných technologiích (satelity – navigace, telekomunikace) je závislá velká část moderní ekonomiky a moderních civilizačních výdobytků, ale např. také inovace v zemědělství či systémy pro rychlou odpověď při přírodních katastrofách. Více v podkladu k Národnímu konventu.[10]

Související body:

Klidně si to ověřte

[1]
Národní kosmický plán 2020–2025. Dostupné zde.
[2]
Institucionální zabezpečení kosmických aktivit v ČR. 2018. Dostupné zde.
[3]
Voxpot.cz. Čína odstartovala na Měsíc: Jak totalitní moc získává náskok ve vesmíru. 24. 11. 2020. Dostupné zde.
[4]
MAKOTO HEIN, Andreas, BRUN, Juliette. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN. A conceptual framework for breakthrough technologies. Srpen 2019. Dostupné zde.
[5]
International Space University. Dostupné zde.
[6]
Pirátské listy: Piratecon ke kosmonautice. 2019. Dostupné zde.
[7]
European Interparliamentary Space Conference. Dostupné zde.
[8]
National Space Society. Návratnost investic do kosmických programů. Dostupné zde.
[9]
Asociace pro mezinárodní otázky. NATO ve vesmíru: Český PULS pro kosmickou bezpečnost? 10. 12. 2020. Dostupné zde.
[10]
Podkladový dokument pro jednání kulatého stolu Národního konventu o EU: Kosmické aktivity Evropské unie z pohledu ČR. 2020. Dostupné zde.
[11]
Deník.cz. Miliardové příjmy i prestiž. Česko je kosmickým srdcem Evropy. 8. 11. 2019. Dostupné zde.
[12]
Ministerstvo dopravy. Na investice do budoucnosti ČR v kosmickém průmyslu půjde o bezmála 300 milionů Kč více než letos. 2. 12. 2019. Dostupné zde.
[13]
Seznam Zprávy. Vláda začala s vyhazovy politiků ČSSD a lidovců. Náměstci se diví, že jim nikdo nic neřekl. 22. 12. 2017. Dostupné zde.
[14]
Úřad vlády ČR. Zápis z Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 2016. Dostupné zde.
[15]
ESA Business Incubation Centre Prague – podnikatelský inkubátor se zaměřením na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy. Dostupné zde.
[16]
BusinessInfo.cz. Firma OHB Czechspace se stává součástí mise planetární obrany Hera. 15. 12. 2020. Dostupné zde.
[17]
BREJLOVÁ, Iva. Na vesmírných experimentech na ISS se bude poprvé podílet česká firma. SAB Aerospace projekty na ISS. Dostupné zde.