Spravedlnost

CHCI VĚDĚT VÍCE

Ošetření zranitelných míst v Ústavě

Ústava je nedotknutelná. Právě proto ale potřebuje citlivou revizi některých formulací. Ukotvěme její body, ať je zase závazná pro všechny.

Tvrdý boj s korupcí a hospodářskou kriminalitou

Kdo krade, ten se musí bát. Kdo po něm jde, bát se nesmí. Zostřeme boj s hospodářskou kriminalitou a uhlídejme si desítky miliard ročně.

Maximální nezávislost státních zástupců

Spravedlnost musí dosáhnout i na ta nejvyšší místa. Změňme systém výběru a odvolávání státních zástupců, který je zbaví politických tlaků.

Důvěryhodné, předvídatelné a rychlé soudnictví

Také vás vytáčí, kolik případů si tu soudy přehazují jako brambor, dokud nevychladne? Zaveďme standardy, které posílí důvěryhodnost justice.

Svižnější soudy digitalizací spisů

Je 21. století a účastníci musí kvůli svému spisu na soud? Zaveďme elektronický, ať do něj nahlíží třeba z domova. Snadnější pro všechny!

Férový systém exekucí pro dlužníky i věřitele

Exekuce má vést k naplnění závazku, ne k celoživotnímu prokletí. Zaveďme férový systém, který ulehčí jak dlužníkům, tak i věřitelům a státu.

Rovnoprávné sňatky

Každý máme mít rovná práva. I právo sňatku s tím, koho milujeme. Kohokoliv třetího to neomezí. Naopak to zlepší život tisícům párů i dětí.

Domácí a sexuální násilí jako důležité téma

Násilí je nepřípustné. Zasaďme se o lepší ochranu obětí, přiměřené tresty, prevenci i osvětu.

Účinnější věznice i alternativní tresty

Za mříž patří nenapravitelní. Pro napravitelné zvažme účinnější alternativy: odpracování trestu, odškodnění oběti i věznice otevřeného typu.

Prosekání byrokracie v podnikání

Stačí, když stát půjde trochu do sebe. Firmám odpadne tolik administrativy, že ušetří průměrně 60 hodin ročně. Jeden a půl pracovního týdne.