Práce a sociální věci

CHCI VĚDĚT VÍCE

Trh práce, který jde naproti lidem i trendům

Pracovní trh musí stíhat společenský vývoj, včetně souladu se soukromým životem lidí a nových trendů každého oboru. Začněme už u vzdělávání!

Dostupnější bydlení pro důstojné žití

Co kdyby nebylo na nájem? Ocitli bychom se v kůži statisíců Čechů – dospělých i dětí. Vraťme jim důstojné bydlení! Vydělá na tom i stát.

Rodinná politika

Změňme systém podpory, péče a služeb, aby se lidé o rodině rozhodovali skutečně svobodně. Těm, kteří rodinu chtějí, má stát vhodně pomoci.

Smysluplná podpora ohroženým dětem a rodinám

Děti do ústavu nepatří. Podpora státu pro ohrožené děti ať jde na přímou práci s rodinami nebo na pěstouny.

Důstojná domácí a komunitní péče

Nikdo nechce strávit stáří v cizím prostředí. Poskytujme důstojnou komunitní péči a systémovou podporu pečujícím rodinám. Jde to i doma!

Dostupné a efektivní sociální služby

Pomoc dává smysl, jen když přijde včas. Systém sociální podpory a péče musíme zjednodušit. Pomoci potřebným dnes znamená ušetřit zítra!

Férové příležitosti pro lidi na okraji

Ze společenského ghetta musí vždy vést cesta ven. Vybudujme ji kvalitním vzděláním, pomocí s hledáním práce i nabídkou dostupného bydlení.

Porod v bezpečí a úctě

Máme sice právo volby, ale uplatňuje se jen těžko. V těhotenství, při porodu i po něm usnadněme rodičkám přístup k bezpečné péči dle výběru.

Práva pacientů ve zdravotnických zařízeních

Vztahy pacientů a poskytovatelů péče bývají vyhrocené. Často zbytečně! Sbližme obě strany tím, že v nich posílíme vědomí práv a povinností.

Život bez bariér

Každý desátý Čech žije s postižením. Je třeba, aby na to společnost brala ohled. Zbavme bariér veřejný prostor, bydlení i pracovní trh.