Důraz na klima

Rok od roku je to horší: vyprahlá půda a vysychající lesy, stagnace úrody, ale i těžký vzduch ve městech a rozpálená centra. Budeme-li se dál tvářit, že tu o nic nejde, brzy o nic nepůjde.

Ještě dostaneme šanci: stovky miliard z evropských investic. Musíme je využít k přechodu na udržitelné hospodářství, splnit závazky Pařížské dohody a posunout zemi k moderní správě a ekonomice. Krajinu a klima je potřeba řešit teď – každé odložení znamená další potíže.

Směřujme ke konci spalování uhlí k roku 2033 při spravedlivé transformaci uhelných regionů. Modernizujme energetiku, průmysl a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. Podpořme úspory energií i zdrojů, odpad se naučme využít jako praktickou surovinu.

Nesmíme přitom opakovat chyby předchozích vlád u nás i v zahraničí. Krajina zaplavená solárními elektrárnami a kukuřicí končící v bioplynových stanicích nebo amazonské dřevo pálené v dánských teplárnách jasně ukazují, před jakými řešeními se musíme mít na pozoru.

I když se podaří změnu klimatu řešit, její dnešní důsledky jen tak nezmizí. Musíme tedy krajině ulevit i jinak. Omezíme betonování a odvodňování krajiny, zabráníme kanálu Dunaj-Odra-Labe. Podpoříme ekologické zemědělství a poctivou péči o půdu. Lesy budeme měnit na pestřejší a odolnější. Rozšíříme chráněná území. Do měst dostaneme více zeleně.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Zdravá a odolná krajina

Krajina slábne a my s ní. Tím, že pomůžeme jí, pomůžeme sobě. Vraťme jí úrodnost a rozmanitost, pomozme jí zadržovat vodu, snižme erozi.

Globální spolupráce v ochraně klimatu

Klimatická změna je bezpečnostní, ekonomickou a humanitární hrozbou. Budeme aktivně spolupracovat s ostatními státy na efektivním řešení.

Pokroková a udržitelná energetika

Dejme Česku čistou šťávu! Moderní přístup k energetice je nutný nejen pro zdravější životní prostředí, ale i pro zdravější ekonomiku.

Veřejná doprava lidských rozměrů

Společný cíl? Cestovat pohodlně a bezpečně, neplýtvat energií ani časem! Nezakazujme auta – budujme prostředí, kde nejsou nepostradatelná.

Dostupná nabídka kvalitních potravin

Možnost jíst zdravě musí mít každý! Zvyšme povědomí spotřebitelů o kvalitní, pestré a výživné stravě a podporujme ji ve veřejném stravování.

Kvalitní pitná voda pro každého

Naše země vysychá. Zastavme plýtvání vodou, aniž bychom ji zdražovali. Chraňme zdroje, hledejme nové, zásobujme šetrně.

Mírnější vedra ve městech

Letní dny ve městech jsou peklo. Pojďme horku čelit chytrým snižováním teploty: vodními toky, zelení, zužitkováním dešťů.

Udržitelné hospodaření v lesích

Je to vidět už i z dálky: přicházíme o lesy! Zastavme jejich rozpad, usnadněme práci lesníkům a posilněme biodiverzitu krajiny.

Živější příroda

Z krajiny mizí tisíce druhů živočichů a rostlin. Je načase změnit styl, jakým stát přistupuje k ochraně přírody.

Silnější hlas v Evropě

Buď můžeme brblat něco o diktátu Bruselu, anebo rozhodování EU aktivně ovlivňovat. Pojďme se více podílet na Evropě. Konstruktivně a nahlas!

Snížení množství odpadů oběhovým hospodářstvím

Jsme zavaleni odpadem. Na skládkách nám hnije využitelný materiál. Zamezme plýtvání, recyklujme, přejděme na oběhové hospodářství!

Zahraniční politika stojící na hodnotách

Ukažme světu, že máme páteř. Aktivní zahraniční politikou znovu prokazujme smysl pro demokracii, lidská práva nebo klimatickou odpovědnost.