Co od nás můžete čekat? Tady je celý náš program

CHCI VĚDĚT VÍCE

Veřejné finance průhledně a čistě

Máme právo vidět, kam jdou naše daně. Transparentní veřejné finance a důsledná kontrola zajistí šetrné, účelné a poctivé hospodaření.

Pokroková a udržitelná energetika

Dejme Česku čistou šťávu! Moderní přístup k energetice je nutný nejen pro zdravější životní prostředí, ale i pro zdravější ekonomiku.

Zdravá a odolná krajina

Krajina slábne a my s ní. Tím, že pomůžeme jí, pomůžeme sobě. Vraťme jí úrodnost a rozmanitost, pomozme jí zadržovat vodu, snižme erozi.

Vytáhněte si z programu to, co se vás týká

Co pro vás máme

Zasloužené peníze české kultuře

Svobodná kultura patří k pilířům vyspělé společnosti. Notabene naší, kulturně vždy bohaté a slavné. Dejme české kultuře zaslouženou injekci!

Podpora zdravého životního stylu

Každý ať se rozhodne, jestli chce žít zdravě. Ať k tomu ale má dost informací. Ty, kdo upřednostní zdraví, podporujme. Státu se to vyplatí.

Zodpovědný přístup k obraně i spojencům

Obrana země stojí na její kondici i na členství v NATO a EU. Navýšené výdaje do obrany projdou i českou vědou, výzkumem nebo průmyslem.

Ošetření zranitelných míst v Ústavě

Ústava je nedotknutelná. Právě proto ale potřebuje citlivou revizi některých formulací. Ukotvěme její body, ať je zase závazná pro všechny.

Jednodušší daně pro lidi, levnější pro stát

Stát daně nevybírá. Nechává se od nás prosit, aby si je vzal, a ještě má řeči. Zjednodušme správu daní a namísto omylů trestejme podvody.

Maximální nezávislost státních zástupců

Spravedlnost musí dosáhnout i na ta nejvyšší místa. Změňme systém výběru a odvolávání státních zástupců, který je zbaví politických tlaků.

Dostupné a efektivní sociální služby

Pomoc dává smysl, jen když přijde včas. Systém sociální podpory a péče musíme zjednodušit. Pomoci potřebným dnes znamená ušetřit zítra!

Propojení dat v zájmu zdravotníků i pacientů

Ukončeme zbytečná vyšetření a předepisování zbytečných léků. Dejme do rukou pacientů kontrolu nad jejich zdravotními daty.

Dostupnější bydlení pro důstojné žití

Co kdyby nebylo na nájem? Ocitli bychom se v kůži statisíců Čechů – dospělých i dětí. Vraťme jim důstojné bydlení! Vydělá na tom i stát.