Co od nás můžete čekat? Tady je celý náš program

CHCI VĚDĚT VÍCE

Výzkumem a inovacemi na světovou úroveň

Český výzkum může patřit ke světové elitě. Stačí mu vytvořit podmínky. Dejme mu průhlednou a stabilní podporu s důrazem na hodnocení kvality.

Autorské právo pro digitální svět

Moderní technologie mění i možnosti autorské tvorby. Zprůhledněme kolektivní správu a zpřístupněme tvorbu financovanou z veřejných zdrojů.

Nahrávat a chránit

Doba covidu vyhrotila vztahy mezi veřejností a policií. Uložme jim nahrávat své zákroky. Nespravedlnost odhalíme, spravedlivým nebudeme křivdit.

Vytáhněte si z programu to, co se vás týká

Co pro vás máme

Snadná volební účast

Možnost volit omezuje řada přežitků. Usnadněme volbu mimo trvalé bydliště, zaveďme korespondenční volbu, hledejme model online hlasování.

Snížení množství odpadů oběhovým hospodářstvím

Jsme zavaleni odpadem. Na skládkách nám hnije využitelný materiál. Zamezme plýtvání, recyklujme, přejděme na oběhové hospodářství!

Kvalitní pitná voda pro každého

Naše země vysychá. Zastavme plýtvání vodou, aniž bychom ji zdražovali. Chraňme zdroje, hledejme nové, zásobujme šetrně.

Živější příroda

Z krajiny mizí tisíce druhů živočichů a rostlin. Je načase změnit styl, jakým stát přistupuje k ochraně přírody.

Vzkvétající regiony díky cestovnímu ruchu

Pár lokalit v obležení turistů – zbytek ČR jako by snad nebyl. Udržitelný cestovní ruch je šancí k rozvoji všech regionů. Využijme ji!

Důslednější ochrana osobních údajů a soukromí

Velký bratr do rodiny nepatří! Omezme možnosti státu i firem zneužít osobní údaje ke sledování, marketingu či ovlivňování sociálními sítěmi.

Zemědělství bez zbytečné administrativy

Jako by zemědělci neměli už tak těžkou práci! Pojďme jim usnadnit administrativu, omezit počet kontrol a zjednodušit dotační programy.

Vysoké školství otevřené změnám k lepšímu

Terciárnímu vzdělávání chybí pružnost. Dejme školám a studentům možnost přizpůsobovat studium společenským změnám i vlastním potřebám.

Práva pacientů ve zdravotnických zařízeních

Vztahy pacientů a poskytovatelů péče bývají vyhrocené. Často zbytečně! Sbližme obě strany tím, že v nich posílíme vědomí práv a povinností.