Co od nás můžete čekat? Tady je celý náš program

CHCI VĚDĚT VÍCE

Výzkumem a inovacemi na světovou úroveň

Český výzkum může patřit ke světové elitě. Stačí mu vytvořit podmínky. Dejme mu průhlednou a stabilní podporu s důrazem na hodnocení kvality.

Autorské právo pro digitální svět

Moderní technologie mění i možnosti autorské tvorby. Zprůhledněme kolektivní správu a zpřístupněme tvorbu financovanou z veřejných zdrojů.

Nahrávat a chránit

Doba covidu vyhrotila vztahy mezi veřejností a policií. Uložme jim nahrávat své zákroky. Nespravedlnost odhalíme, spravedlivým nebudeme křivdit.

Vytáhněte si z programu to, co se vás týká

Co pro vás máme

Snadná volební účast

Možnost volit omezuje řada přežitků. Usnadněme volbu mimo trvalé bydliště, zaveďme korespondenční volbu, hledejme model online hlasování.

Snížení množství odpadů oběhovým hospodářstvím

Jsme zavaleni odpadem. Na skládkách nám hnije využitelný materiál. Zamezme plýtvání, recyklujme, přejděme na oběhové hospodářství!

Kvalitní pitná voda pro každého

Naše země vysychá. Zastavme plýtvání vodou, aniž bychom ji zdražovali. Chraňme zdroje, hledejme nové, zásobujme šetrně.

Živější příroda

Z krajiny mizí tisíce druhů živočichů a rostlin. Je načase změnit styl, jakým stát přistupuje k ochraně přírody.

Vzkvétající regiony díky cestovnímu ruchu

Pár lokalit v obležení turistů – zbytek ČR jako by snad nebyl. Udržitelný cestovní ruch je šancí k rozvoji všech regionů. Využijme ji!

Důslednější ochrana osobních údajů a soukromí

Velký bratr do rodiny nepatří! Omezme možnosti státu i firem zneužít osobní údaje ke sledování, marketingu či ovlivňování sociálními sítěmi.

Přeshraniční spolupráce

Miliony Čechů jsou trvale znevýhodněny tím, že žijí v pohraničí. Změňme to ve výhodu – zjednodušme jim cesty do regionů za hranicemi.

Vnitřně silná a akceschopná Evropa

Pandemie ukázala nutnost evropské spolupráce. Přispějme ke koordinované a demokratické EU, aby i občané ČR měli důvod brát ji za vlastní.

Život bez bariér

Každý desátý Čech žije s postižením. Je třeba, aby na to společnost brala ohled. Zbavme bariér veřejný prostor, bydlení i pracovní trh.