Co od nás můžete čekat? Tady je celý náš program

CHCI VĚDĚT VÍCE

Důstojná domácí a komunitní péče

Nikdo nechce strávit stáří v cizím prostředí. Poskytujme důstojnou komunitní péči a systémovou podporu pečujícím rodinám. Jde to i doma!

Mírnější vedra ve městech

Letní dny ve městech jsou peklo. Pojďme horku čelit chytrým snižováním teploty: vodními toky, zelení, zužitkováním dešťů.

Promyšlená logistika pro krizové situace

Dobře jsme to teď viděli: čelit krizi nemůže jeden „krizový manažer“. Pro pohromy či velké havárie zaveďme funkční, státem jištěný systém!

Vytáhněte si z programu to, co se vás týká

Co pro vás máme

Průmysl připravený na změny

Nezaspěme svoji chvíli! Probuďme se do technologické budoucnosti. Čtvrtá průmyslová revoluce je šancí, na které můžeme vydělat všichni.

Významná role v kosmickém programu

Nastupme včas na palubu evropského kosmického výzkumu. Je to jedinečná příležitost pro naši ekonomiku, vědu i průmysl. Kapacity na to máme!

Stabilnější koruna vůči euru

Pohyb kurzu naší měny stojí desítky miliard – exportéry i náš stát. Stabilnější korunou vůči euru ulevíme obchodu i sobě. Úsporu pocítíme!

Transparentní a efektivní veřejné zakázky

Naučme úředníky nakupovat, jako by to platili z vlastního. Ať pořizují jenom to, co za to státu stojí, bez průtahů a pod dohledem nás všech!

Férové příležitosti pro lidi na okraji

Ze společenského ghetta musí vždy vést cesta ven. Vybudujme ji kvalitním vzděláním, pomocí s hledáním práce i nabídkou dostupného bydlení.

Svižnější soudy digitalizací spisů

Je 21. století a účastníci musí kvůli svému spisu na soud? Zaveďme elektronický, ať do něj nahlíží třeba z domova. Snadnější pro všechny!

Svobodná a transparentní média veřejné služby

Média veřejné služby nikdy nesmí ohnout hřbet. Hlídejme jim záda! Změňme způsob volby do jejich kontrolních rad, ať mohou zůstat nezávislá.

Chytrá válka s dezinformátory

Pravda zatím bohužel nevítězí. Dezinformátoři tahají za nos čtvrtinu z nás. Pojďme pravdě pomoci na světlo. Edukativně i právně.

Trh práce, který jde naproti lidem i trendům

Pracovní trh musí stíhat společenský vývoj, včetně souladu se soukromým životem lidí a nových trendů každého oboru. Začněme už u vzdělávání!