Co od nás můžete čekat? Tady je celý náš program

CHCI VĚDĚT VÍCE

Smysluplná podpora ohroženým dětem a rodinám

Děti do ústavu nepatří. Podpora státu pro ohrožené děti ať jde na přímou práci s rodinami nebo na pěstouny.

Rodinná politika

Změňme systém podpory, péče a služeb, aby se lidé o rodině rozhodovali skutečně svobodně. Těm, kteří rodinu chtějí, má stát vhodně pomoci.

Domácí a sexuální násilí jako důležité téma

Násilí je nepřípustné. Zasaďme se o lepší ochranu obětí, přiměřené tresty, prevenci i osvětu.

Vytáhněte si z programu to, co se vás týká

Co pro vás máme

Porod v bezpečí a úctě

Máme sice právo volby, ale uplatňuje se jen těžko. V těhotenství, při porodu i po něm usnadněme rodičkám přístup k bezpečné péči dle výběru.

Práva pacientů ve zdravotnických zařízeních

Vztahy pacientů a poskytovatelů péče bývají vyhrocené. Často zbytečně! Sbližme obě strany tím, že v nich posílíme vědomí práv a povinností.

Prosekání byrokracie v podnikání

Stačí, když stát půjde trochu do sebe. Firmám odpadne tolik administrativy, že ušetří průměrně 60 hodin ročně. Jeden a půl pracovního týdne.

Zemědělství bez zbytečné administrativy

Jako by zemědělci neměli už tak těžkou práci! Pojďme jim usnadnit administrativu, omezit počet kontrol a zjednodušit dotační programy.

Globální spolupráce v ochraně klimatu

Klimatická změna je bezpečnostní, ekonomickou a humanitární hrozbou. Budeme aktivně spolupracovat s ostatními státy na efektivním řešení.

Vysoké školství otevřené změnám k lepšímu

Terciárnímu vzdělávání chybí pružnost. Dejme školám a studentům možnost přizpůsobovat studium společenským změnám i vlastním potřebám.