Co od nás můžete čekat? Tady je celý náš program

CHCI VĚDĚT VÍCE

Rodinná politika

Změňme systém podpory, péče a služeb, aby se lidé o rodině rozhodovali skutečně svobodně. Těm, kteří rodinu chtějí, má stát vhodně pomoci.

Život bez bariér

Každý desátý Čech žije s postižením. Je třeba, aby na to společnost brala ohled. Zbavme bariér veřejný prostor, bydlení i pracovní trh.

Zemědělství bez zbytečné administrativy

Jako by zemědělci neměli už tak těžkou práci! Pojďme jim usnadnit administrativu, omezit počet kontrol a zjednodušit dotační programy.

Vytáhněte si z programu to, co se vás týká

Co pro vás máme

Smysluplná podpora ohroženým dětem a rodinám

Děti do ústavu nepatří. Podpora státu pro ohrožené děti ať jde na přímou práci s rodinami nebo na pěstouny.

Práva pacientů ve zdravotnických zařízeních

Vztahy pacientů a poskytovatelů péče bývají vyhrocené. Často zbytečně! Sbližme obě strany tím, že v nich posílíme vědomí práv a povinností.

Domácí a sexuální násilí jako důležité téma

Násilí je nepřípustné. Zasaďme se o lepší ochranu obětí, přiměřené tresty, prevenci i osvětu.

Globální spolupráce v ochraně klimatu

Klimatická změna je bezpečnostní, ekonomickou a humanitární hrozbou. Budeme aktivně spolupracovat s ostatními státy na efektivním řešení.

Vysoké školství otevřené změnám k lepšímu

Terciárnímu vzdělávání chybí pružnost. Dejme školám a studentům možnost přizpůsobovat studium společenským změnám i vlastním potřebám.

Vnitřně silná a akceschopná Evropa

Pandemie ukázala nutnost evropské spolupráce. Přispějme ke koordinované a demokratické EU, aby i občané ČR měli důvod brát ji za vlastní.