Jistota péče a pomoci

Společnost dává smysl hlavně ve chvílích, na které jedinec nestačí. Daněmi se skládáme na sdílené služby a prostředky, které bychom si sami nemohli dovolit.

Začít musíme u nejzranitelnějších. Zvýšit kvalitu školství a zajistit správný rozvoj dětí, i pokud jde o sport nebo stravu v jídelnách. Zajistit účinnou zdravotní péči včetně duševního zdraví. Stabilizovat důchodový systém a umožnit strávit každé období života v domácím prostředí.

Do potíží se může dostat každý a vyspělá společnost je mnohdy jedinou jistotou, že na ty největší trable nebudeme úplně sami. Účinnou pomoc proto musíme zajistit všem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci následkem nemoci, havárie, ztráty zaměstnání nebo těžkého rozvodu. Je třeba též pomáhat se začleněním lidí na okraji společnosti, hledat cesty z exekucí, zajistit prevenci sociálních problémů, vyřešit bytovou nouzi. Všem se nám to vrátí nejen v penězích – rychlá pomoc předchází vyšším výdajům v budoucnu, ale i dlouhodobým pádům na dno. Zatím jsme takovému ideálu stále daleko.

Vraťme zemi funkční společnost. Stabilní, zdravou, vzdělanou, sebevědomou a solidární.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Stabilní systém férových důchodů

Důchodový systém je doslova bída. Nepřehledný, nedůstojný, neudržitelný. Změňme ho a zaručme seniorům klidné stáří beze strachu z chudoby.

Mnohem kratší cesta k léčbě

Pacientům zkraťme cestu, doktorům šetřeme čas. Přebujelá byrokracie do moderního zdravotnictví nepatří.

Porod v bezpečí a úctě

Máme sice právo volby, ale uplatňuje se jen těžko. V těhotenství, při porodu i po něm usnadněme rodičkám přístup k bezpečné péči dle výběru.

Práva pacientů ve zdravotnických zařízeních

Vztahy pacientů a poskytovatelů péče bývají vyhrocené. Často zbytečně! Sbližme obě strany tím, že v nich posílíme vědomí práv a povinností.

Kvalitní učitelé a dobré školy

Ulehčeme školám od papírování a dejme učitelům prostor k dalšímu rozvoji. Kde jsou kapacity škol nedostačující, musí být vytvořeny nové.

Pohyb a sport pro všechny

Peníze určené na sport rozdělujme sportovně. Podpora klubů bude transparentní a přímá. Přednostně půjde na volnočasový sport dětí a mládeže.

Veřejná doprava lidských rozměrů

Společný cíl? Cestovat pohodlně a bezpečně, neplýtvat energií ani časem! Nezakazujme auta – budujme prostředí, kde nejsou nepostradatelná.

Domácí a sexuální násilí jako důležité téma

Násilí je nepřípustné. Zasaďme se o lepší ochranu obětí, přiměřené tresty, prevenci i osvětu.

Rodinná politika

Změňme systém podpory, péče a služeb, aby se lidé o rodině rozhodovali skutečně svobodně. Těm, kteří rodinu chtějí, má stát vhodně pomoci.

Dostupnější bydlení pro důstojné žití

Co kdyby nebylo na nájem? Ocitli bychom se v kůži statisíců Čechů – dospělých i dětí. Vraťme jim důstojné bydlení! Vydělá na tom i stát.

Smysluplná podpora ohroženým dětem a rodinám

Děti do ústavu nepatří. Podpora státu pro ohrožené děti ať jde na přímou práci s rodinami nebo na pěstouny.

Dostupné a efektivní sociální služby

Pomoc dává smysl, jen když přijde včas. Systém sociální podpory a péče musíme zjednodušit. Pomoci potřebným dnes znamená ušetřit zítra!

Důstojná domácí a komunitní péče

Nikdo nechce strávit stáří v cizím prostředí. Poskytujme důstojnou komunitní péči a systémovou podporu pečujícím rodinám. Jde to i doma!

Život bez bariér

Každý desátý Čech žije s postižením. Je třeba, aby na to společnost brala ohled. Zbavme bariér veřejný prostor, bydlení i pracovní trh.

Zasloužené peníze české kultuře

Svobodná kultura patří k pilířům vyspělé společnosti. Notabene naší, kulturně vždy bohaté a slavné. Dejme české kultuře zaslouženou injekci!

Podpora zdravého životního stylu

Každý ať se rozhodne, jestli chce žít zdravě. Ať k tomu ale má dost informací. Ty, kdo upřednostní zdraví, podporujme. Státu se to vyplatí.

Duševní zdraví jako priorita

Péče o duševní zdraví, včasná léčba a vhodná prevence umožní plnohodnotný život a zapojení do společnosti spoustě lidí i jejich okolí.

Svobodná a transparentní média veřejné služby

Média veřejné služby nikdy nesmí ohnout hřbet. Hlídejme jim záda! Změňme způsob volby do jejich kontrolních rad, ať mohou zůstat nezávislá.

Profesionální státní správa

Úřad má s občanem jednat jako s klientem. Přívětivě. Změňme služební zákon, aby služby státu byly odborné, kvalitní a vzájemně provázané.

Čistší životní prostředí

Tady jde o zdraví! Donuťme znečišťovatele přijmout čistší alternativy. Sobě prodloužíme kvalitní život, dětem zajistíme zdravější dětství.

Rovnoprávné sňatky

Každý máme mít rovná práva. I právo sňatku s tím, koho milujeme. Kohokoliv třetího to neomezí. Naopak to zlepší život tisícům párů i dětí.